Actiuni de avocat

Cereri de chemare in judecata, intampinari, exceptii procesuale, apeluri, recursuri

Articole din presa

Articole publicate in reviste de specialitate

Comunicate de presa

Comunicate oferite spre informare | Mass-Media

Diverse

Activitati profesionale in calitate de avocat, in functia de decan al Baroului Bacau. Scrisori de multumire, comentarii, propuneri, etc.

Propuneri de lege ferenda

Propuneri de modificare si completare a legilor, lucrare de doctorat, specialitate drept administrativ si constitutional.

Home » Actiuni de avocat, Diverse

Propuneri, sugestii si opinii referitoare la proiectul de hotarare

Articol publicat in data de 21/12/09 Birou de presa - Cab. av. Vasile Botomei

Domnule Primar Stavarache Romeo,

In atentia consilierilor din Consiliul Local Municipal Bacau,

Subsemnatii:

1. Cabinet Avocat doctorand Botomei Vasile, cu sediul in Municipiul Bacau, str.Republicii, nr.27, A, 3, autorizat fiscal cu CIF 21183784, prin avocat Botomei Vasile;

2. S.C. Bartolo Prod Com S.R.L. cu sediul in judetul Neamt, sat Botesti, comuna Girov, autorizata cu punct de lucru si desfacere in Municipiul Bacau, str. Republicii nr. 27, A, 1 – 3, judetul Bacau, reprezentata prin Botomei Vasile si Cabinet Avocat Botomei Vasile, formuleaza,

PROPUNERI, SUGESTII SI OPINII

Referitoare la proiectul de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a texei de salubritate, pentru anul 2010, in Municipiul Bacau, pubicat in Ziarul de Bacau din 17 decembrie 2009.

Va solicit in temeiul Legii 52/2003 sa organizati o dezbatere publica pe proiectul de hotarare publicat prin anuntarea datei si locului de desfasurare a dezbaterii publice in ziarele si televiziunile locale.

I

Nu suntem de acord cu propunerile privind majorarile la taxele si impozitele locale propuse de primarul Stavarache Romeo pentru persoanele fizice si persoanele juridice cu activitati in Municipiul Bacau.

Legea privind stabilirea impozitelor si texelor locale, reglementeaza in intreaga masura ca acestea sa fie reglementate la veniturile previzionate a fi efectuate de catre persoanele fizice si juridice, si neconstituind ca norma obligatorie majorarea acestora in medie cu 20% fata de valorea anului fiscal 2009, avand in vedere urmatorele:

Cresterile salariale din sectorul public si privat sunt mai mici decat coeficientul de 20% prin care solicitati Consiliului Local Bacau sa aprobe majorarile propuse de dumneavoastra.

Rata inflatiei previzionata pe anul fiscal 2010 este in medie de 4% fata de anul fiscal anterior, ceea ce presupune ca majorarile propuse de catre dumneavoastra sa fie de cinci ori mai mari decat rata inflatiei.

Va solicit sa abrogati Hotararea de Consiliul Local nr. 175/2006, privind instituirea in Municipiul Bacau a obligativitatii agentilor economici de a se autoriza prin autorizatii de functionare eliberate de primar, datorita faptului ca aceasta reglementare stabilita ca norma si ca venituri pentru Municipiul Bacau, incalca dispozitiile imperative prevazute de Legea 359/2004, adoptata de Parlamentul Romaniei in vederea simplificarii procedurii de autorizare a agentilor economici si de indepartare a barierilor administrative.

Astfel, practica a demonstrat ca in Municipiul Bacau, functionarii publici din cadrul Municipiului Bacau aflati in subordinea primarului Stavarache Romeo, comit grave abuzuri administrative, prin aceea ca conditioneaza eliberarea autorizatiei de functionare prevazuta de HCL 175/2006, de existenta unei autorizatii de constructie reglementata de Legea 50/1991 modificata si completata.

Aceasta determinare incalca dispozitiile imperative prevazute de OG 99/2000, aprobata prin Legea 650/2002, potrivit carora legiutorul la nivel national, a stabilit ca autorizatia de functionare a unui agent economic, sa intre in competenta exlusiva a Biroului Unic de pe langa Registrul Comertului din localitatea de sediu in care este inregistrat agentul economic.

Astfel Legea 650/2002, nu include pe Institutia primarului de a elibera autorizatii de functionare deoarece nu mai are aceasta competenta fiind data inclusiv la nivelul Municipiului Bacau, in competenta judecatorului delegat de la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bacau.

Din aceste considerente va solicit sa apreciati propunerea din prezenta cerere, de eliminare a barierilor administrative instituite in procedura de functionare si autorizare a agentilor econimici.

Eliminarea barierilor administrative din cadrul Municipiului Bacau, se realizeaza prin revizuirea HCL 175/2006, in sensul inlocuii obligativitatii de obtinere a autorizatiilor de functionare de la Primarul Municipiului Bacau de catre agentii economici si persoanelor fizice autorizate prin Biroul Unic la Registrul Comertului, cu mentinerea doar a obligatiei agentilor economici de a se declara cu activitatile pe care le efectueaza la directia de impozite si taxe locale din cadrul Primariei Municipiului Bacau, in schimbul unor taxe anuale de desfasurare a activitatilor pe raza Municipiului Bacau.

In prezent, doamna Jinga Maria, in calitate de director al directiei juridice si administratie locala, comite grave abuzuri in serviciu impotriva intereselor persoanelor si grave abuzuri impotriva intereselor publice, prin refuzul de a elibera autorizatiile de functionare reglementate prin HCL 175/2006, situatie de fapt in care se gasesc foarte multi agenti economici, aflati in imposibilitate de desfasurare a activitatilor economice, ceea ce genereaza o stare perpetua de neincredere a cetateanului in institutia primarului si de neincredere in functionarii publici, lucru care trebuie eradicat fara intarziere.

Ca practica concreta, va aducem la cunostinta ca primarul Municipiului Bacau, se face vinovat de comiterea infractiunilor prevazute de art. 246 Cod Penal, privind abuzul in serviciu impotriva persoanelor, de art. 271 Cod Penal, privind infractiunea de nerespectare a hotararilor judecatoresti, in concurs cu infractiunea de neexecutare a hotartarilor judecatoresti irevocabile dispuse de instantele de contencios administrativ.

Va indicam in acest sens, sa verificati la compartimentul financiar din cadrul Municipiului Bacau, dovada ca, cu incepere din 10.12.2004, de cand Stavarache Romeo indeplineste functia de primar, institutia Municipiului Bacau, achita amenzi de intarziere in valoare de 500 de lei pentru fiecare zi, ca urmare a refuzului de catre functionarii din cadrul inspectii comerciale si respectiv de catre doamna Jinga Maria in calitate de director, sa elibereze autorizatie de functionare si profil de activitate pentru S.C. Barolo Prod Com S.R.L., aferenta spatiului comercial din Municipiul Bacau, str. Republicii nr. 27, A, 1 – 3, judetul Bacau.

Concomitent cu aceasta stare de fapt, pentru care este pronuntata sentinta civila 243/10.12.2004 a Tribunalului Bacau, sectia Comerciala si de Contencios Administrativ, ramasa irevocabila, a fost inceputa urmarirea penala impotriva Primarului Stavarache Romeo, prin hotarare judecatoreasca dispusa de Judecatoria Bacau, pentru infractiunile de abuz in serviciu, nerespectarea hotararii judecatoresti si neexecutarea hotararilor judecatoresti irevocabile, dispuse de instantele judecatoresti.

Solicit ca aceste propuneri sa fie cuprinse in tema de dezbatere publica pe proiectul de hotarare contestat, prezenta constituind propunere, sugestie si recomandari la proiectul de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, in care sunt cuprinse si veniturile bugetare din eliberarea autorizatiilor de functionare de catre primar.

II

Referitor la taxa de salubritate, va solicitam sa o eliminati din categoria taxelor locale din Municipiul Bacau.

Motive:
Aceasta taxa contravine Legii Finantelor Publice Locale, fiind o dubla impunere si uneori chiar o tripla impunere.

Cheltuielile pentru serviciul de salubritate sunt prevazute a se efectua din bugetul general de venituri pe care il realizeaza Municipiul Bacau, prin includerea acestora la fel ca si celelalte cheltuieli care se fac pentru drumuri, iluminat, sanatate, invatamant si alte domenii de activitate.

De vreme ce aceste cheltuieli sunt prevazute a se face din impozitele colectate de la cetatenii din Bacau si de la agentii economici, prin repartizarea din bugetul general, este nelegal a se mai aproba, alte taxe speciale prin care sa se taxeze serviciul de salubritate prevazut deja in categoria cheltuielilor din bugetul general al Municipiului Bacau.

Ilegalitatea taxei de salubritate, este atat din punct de vedere institutional, deoarece incalca Legea Finantelor Publice, cat si prin modalitatea prin care se prevede impunerea cu aceste taxe, deoarece acestea se achita atat pentru salariati de catre societatile comerciale cat si in nume personal de catre persoanele fizice.

De asemenea, se mai prevede cu caracter nelegal, obligativitatea ca taxa de salubritate sa fie achitate in acelasi timp atat in calitate de administrator al unei firme, cat si in nume personal desi unele din firme au sediul la domiciliul persoanei fizice, si nu pot face in acelasi timp obiectul de generare a unor deseuri atat ca persoana fizica cat si ca administrator.

Totodata, proiectul de propunere inaintat de catre primarul Stavarache Romeo, cu privire la taxa de salubritate pe Municipiul Bacau, apreciez ca este un abuz impotriva intereselor persoanelor deoarece se prevedere prin proiectul de hotarare propus, obligativitatea de a se achita taxa de salubritate, inclusiv pe numarul de copii al fiecarei familii incepand de la copii sugari, la copii prescolari, scolari, elevi si studenti, care nu beneficieaza de venituri proprii, fiind doar in intretinerea parintilor si in plata alocatiei de la stat.

Astfel, o familie cu trei copii, trebuie sa plateasca taxa de salubritate impusa abuziv pe plan local, valoarea de 5 RON lunar pe fiecare membru de familie, ceea ce presupune angajarea unei cheltuieli de 25 RON lunar * 12 luni, care inseamna o obligatie de plata de 300 RON anual, mai mare in medie de trei ori decat reprezinta impozitul pentru un apartament cu patru camere in Municipiul Bacau.

De altfel, pe aceasta propunere de eliminare a taxei de salubritate din Municipiul Bacau, candidatul de primar, Romeo Stavarache, a castigat alegerile de primar in Municipiul Bacau, insa dupa ce le-a castigat, a reusit performanta sa creeze o stare perpetua de abuzuri in cadrul institutiei primarului, care speram ca va atrage consecinta sanctionarii pe linie juridica, iar pana atunci, convingerea ca primarul trebuie sa respecte legea.

Semneaza, Data: 21.12.2009

1. Cabinet avocat,

Doctorand Botomei Vasile

2. S.C. Bartolo Prod Com S.R.L.,

Administrator/reprez. legal,

Botomei Vasile