Actiuni de avocat

Cereri de chemare in judecata, intampinari, exceptii procesuale, apeluri, recursuri

Articole din presa

Articole publicate in reviste de specialitate

Comunicate de presa

Comunicate oferite spre informare | Mass-Media

Diverse

Activitati profesionale in calitate de avocat, in functia de decan al Baroului Bacau. Scrisori de multumire, comentarii, propuneri, etc.

Propuneri de lege ferenda

Propuneri de modificare si completare a legilor, lucrare de doctorat, specialitate drept administrativ si constitutional.

Home » Actiuni de avocat

Dr. Vasile Botomei a motivat incetarea mandatului primarului Stavarache!

Articol publicat in data de 11/08/11 Birou de presa - Cab. av. Vasile Botomei
Dr. Vasile Botomei a motivat incetarea mandatului primarului Stavarache!

Catre,

1.  Ministerul Administratiei si Internelor

–   In atentia d-lui Ministru,

2. Agentia nationala a Functionarilor Publici

-In atentia d-lui Presedinte,

3. Prefectul Judetului Bacau,

–  In atentia d-lui Prefect,

             Subsemnata Calinescu Elena, domiciliata in Mun. Bacau, str. Republicii, nr. 232,  personal, reprezentata prin/si av.dr. Botomei Vasile, cu sediul ales in Mun. Bacau, str. Republicii nr. 27, A, 1 – 3, procurator, conform procurei nr. 1559/08 iulie 2011, autentificata prin Birou notar public Radu Mihail Ababei, va solicita umatoarele:

          Sa formulati actiune din partea institutiei in contradictoriu cu Unitatea Administrativ Teritoriala-Mun. Bacau prin primar Stavarache Romeo si respectiv Secretarul Mun. Bacau Popovici Ovidiu Nicolae prin care sa cereti urmatoarele:

           Constatarea  nelegalitatii si de  nulitattii  actelor administrative dupa cum urmeaza:

     1.Act aministrativ dispozitie de primar nr.4366/31-12-2010, emisa de viceprimarul Roxana Mironescu, semnata de acelasi viceprimar, in numele primarului  Municipiului Bacau;

     2.Act administrativ autorizatie de construire nr.101/03.06.2011, eliberata de Mun. Bacau;

     3. Nelegalitatea si nulitatea  contractelor de asistenta juridica si reprezentare semnate din partea primarului Mun. Bacau de viceprimar, privind imputernicirea  cabinetelor  de  avocat  care reprezinta in instanta  pe Primarul mun. Bacau in raporturile litigioase cu UAT-Mun. Bacau.

    Cerem sa interveniti in nume propriu in cauza dosarului civil nr.3481/110/2011 al tribunalului Bacau, sectia de contencios administrativ, cu termen pe 24 aug. 2011, in care UAT-Mun. Bacau are calitatea de parata iar subsemnata de reclamanta, cu obiect anulare acte administrative emise in numele Primarului Stavarache Romeo, darnesemnate de acesta dupa cum urmeaza:

          1.Suspendare a executarii lucrarilor de constructie din autorizatia de construire nr. 101/03.06.2011, precum si de suspendare a actului administrativ unilateral autorizatia de construire nr. 101/03.06.2011.

          Referitor la cest aspect urmeaza a se aprecia indeplinite conditiile de suspendare a executarii lucrarilor si de suspendare a autorizatiei de construire, fiind evident ca aflandu-ne in situatia unui act administrativ nelegal si nul, nu se va putea aprecia in nici un fel ca este prejudiciat paratul Tufa Adrian-Aliodor in calitate de beneficiar al autorizatiei, cu atat mai mult cu cat este evidenta vatamarea drepturilor de imagine, a dreptului de insorire prin ridicarea constructiei in cauza fara respectarea dispozitiilor de reglementare din art. 2 din ordinul 536/1997, din art. 27 din ordinul 839/2009, precum si din urmatoarele:

     – Art. 115 din lege 215/2011 republicata, denumita in continuare lege:

     (1) Pentru indeplinirea atributiilor ce le revin:

        – primarul emite dispozitii;

     (2) Dispozitiile primarului se comunica in mod obligatoriu prefectului judetului, in cel mult 5 zile lucratoare de la semnarea lor.

     Motive de nelegalitate pentru toate actele administrative contestate:

          In numele primarului Mun. Bacau este emisa o dispozitie cu nr. 4366/31.12.2010 prin care se delega atributiile pentru:

–         Dragos Luchian – viceprimar Mun. Bacau;

–         Roxana Mironescu – viceprimar Mun. Bacau;

–         Ovidiu Nicolae Popovici – secretarul Mun. Bacau;

–         Leonard Stelian Padureanu – administrator public al Mun. Bacau.

          Reflectand asupra acestei dispozitii, rezulta ca primarul Mun. Bacau a emis dispozitia avand in vedere:

          Art.57 alin.2 si ale art.112 din Legea 215/2001, republicata si modificata.

          Art.57 (2) prevede:

     “Viceprimarul este subordonat primarului si inlocuitorul de drept al acestuia, care ii poate delega atributiile sale.”

     Art. 112din lege:

“(1) La nivelul comunelor si oraselor, primarul poate propune consiliului local infiintarea functiei de administrator public, in limita numarului maxim de posturi aprobate.

(2) Numirea si eliberarea din functie a administratorului public se fac de primar, pe baza unor criterii, proceduri si atributii specifice, aprobate de consiliul local. Numirea in functie se face pe baza de concurs.

(3) Administratorul public poate indeplini, in baza unui contract de management, incheiat in acest sens cu primarul, atributii de coordonare a aparatului de specialitate sau a serviciilor publice de interes local.

(4) Primarul poate delega catre administratorul public, in conditiile legii, calitatea de ordonator principal de credite. l acestuia, care ii poate delega atributiile sale.”

[Citeste articolul in continuare…]