Actiuni de avocat

Cereri de chemare in judecata, intampinari, exceptii procesuale, apeluri, recursuri

Articole din presa

Articole publicate in reviste de specialitate

Comunicate de presa

Comunicate oferite spre informare | Mass-Media

Diverse

Activitati profesionale in calitate de avocat, in functia de decan al Baroului Bacau. Scrisori de multumire, comentarii, propuneri, etc.

Propuneri de lege ferenda

Propuneri de modificare si completare a legilor, lucrare de doctorat, specialitate drept administrativ si constitutional.

Home » Actiuni de avocat, Activitati de interes public, Cele mai noi stiri, Comunicate de presa

Av.Botomei Vasile propune Ministrului de Justiţie o serie de modificări legislative!

Articol publicat in data de 5/03/19 Birou de presa - Cab. av. Vasile Botomei
Distinse Domnule Ministru de Justitie,
In atentia personala a dlui prof. univ. dr. Tudorel Toader,Cu aleasa consideratie si deosebit respect, va rog sa primiti din partea autorului Botomei Vasile, doctor in drept, domiciliat in Bacau, str. Luminii, 3 bis, Sc. A, ap.2, CNP(..), cu adresa de corespondenta la sediul:
Uniunii Nationale a Barourilor din Romania-UNBR, din Bacau, str. Oituz, 33, persoana juridica infiintata in aplicatia practico-stiintifica din teza de doctorat dr.Botomei Vasile, al carui rezultat stiintific a fost posibil, prin participarea excelentei voastre in Comisia juridica din CNATDCU si in Plenul CNATDCU, urmatoarele cereri:

I. Cererea de a implementa rezultatul stiintific publicat in teza doctorat dr. Botomei Vasile, aflat in legatura cu organizarea si functionarea profesiei de avocat in pluralism de organizatii profesionale de tip UNBR, validat din punct de vedere stiintific prin Atestat de doctor in drept nr.66035/17-04-2014, eliberat de MEN din Romania;

II. Cererea de a sesiza sectia de investigare a infractiunilor facute de catre magistrati, cu cercetarea procurorilor si a judecatorilor care participa la protestul impotriva OUG 7/2019, prin incalcarea art. 7 din legea 303/2004 si, a legii 62/2011, rugandu-va sa cereti de la Directia de investigare a infractiunilor de catre magistrati, numarul sub care a fost inregistrat dosarul penal, prin care autorul dr.Botomei Vasile, a solicitat urmarrea penala a parocurorilor si a judecatorilor care au participat la proteste impotriva ordonantei 7/2019;
Motive:
Referitor la pct I: Desi ati aratat toata disponibilitatea pentru a fi apreciat favorabil de organele de conducere ale profesiei de avocat, asa cum ati fost de acord sa faceti Protocolul intre MJ-UNBR-PICCJ, potrivit caruia incepand cu anul 2019, ati majorat cu 141%  pretul oficiilor juridice, dublarea pretului pentru asistenta din oficiu in afara orelor de program si din nou posibilitatea de a a fi dublata suma, prin aprecierea organelor de urmarire penala, fie subofiteri de politie, fie ofiteri sau procurori, domnia dstra sunteti discreditat in spatiul public, prin vocea Consiliului Baroului Bucuresti, reprezentat de dnul. decan Dragnea Ioan.
A se vedea sursa : www.juri.ro :
,,Baroul Bucuresti sustine toate demersurile magistratilor pentru realizarea unei Justitii independente, in masura sa protejeze drepturile si libertatile fundamentale.
Ion Dragnea Avocat Decanul Baroului Bucuresti”.
Acest comunicat, demonstreaza ca sunteti contestat nu numai de procurorii si judecatorii grevisti, care va cer sa abrogati ordonanta 7/2019, ordonanata care in opinia tuturor celor care nu fac greva, constituie o masura oportuna si legala, ci si de organele de conducere ale profesiei de avocat.
Asadar, va cer respectuos ca in vederea implementarii conceptului de pluralism de UNBR-uri, sa analizati si sa dati raspuns scris referitor la urmatoarele:
1. Recomandarile din teza de doctorat, publicate in Titlul V: Raspunderea statului pentru garantarea dreptului la aparare prin avocati, din paginile 56-66 din teza de doctorat dr.Botomei Vasile, cu trimitere la anexele 28-45 din aceasta, inregistrata la MJ, publicata pe www.botomeivasile.ro;
2. Acordurile de implementare a conceptului de pluralism de UNBR-uri, exprimate prin raspunsuri scrise, publicate pe www.botomeivasile.ro;
3. Proiectul de modificare al legii 51/1995, in conceptul autorului dr. Botomei Vasile, comunicat la MJ, publicat pe www.botomeivasile.ro;
4. Comunicatul Baroului Bucuresti, ca sursa a denigrarii activitatii excelentei voastre, redat astfel:
Referitor la pct.II: In teza de doctorat dr.Botomei Vasile, autorizta de MEN din Romania, prin Atestat nr.66035/17-04-2014, la care excelenta voastra ati participat ca expert in Comisia Juridica din CNATDCU si ca membru in Plenul CNATDCU, ati autorizat proiectul recomandat in teza, care face obiectul protestelor formulate de catre magistrati, astfel;
-In conditiile in care magistratii participa la greva, acestora li se inceteaza de drept calitatea de magistrat, cu exceptia cazurilor in care toti magistratii participa la greva, prin aprobarea protestului de catre Adunarile generale ale acestora;
– In cazul in care greva este generala, forma de protest constituie argument pentru destituirea din functie a Ministrului de justitie;
Cer sa dispuneti masuri legale impotriva magistratilor care participa la greva, in dovedirea egalitatii legii pentru toti cetatenii Romaniei, cu publicarea publica a acestora, in asigurarea respectarii principiului de nediscriminare intre categoriile de cetateni care incalca legea;
Primiti va rog Distinse Domnule Ministru de Justitie, cele mai alese consideratii si respect din partea mea!

III. Solicit aprobarea inscrierii in audienta la dnul Ministru de Justitie Tudorel Toader, in vederea sustinerii si recomandarilor formulate;
     Sub acest aspect, va rog sa binevoiti a trimite cererea spre a fi solutionata personal de dnul Ministru de Justitie Tudorel Toader,
IV. Solicit insrierea la dezbaterile si sedintele de dialog social, organizate de  Ministrul de Justitie, pe tema legilor din justitie, pe tema legii avocaturii, pe tema protocolului inchiat intre MJ si UNBR;
In temeiul legii 544/2001, OG 27/2002, solicit raspuns scris la fiecare capat de cerere si modul de solutionare.Botomei Vasile, doctor in drept,
Bacau, str.Oituz,33
Mobil 0744191717+

       In atentia:

 

Guvernului Romaniei;

Ministrului de justitie;

Partidelor politice parlamentare;

Parlamentari neafiliati politic;

Persoane de buna credinta care vor sa se implice

in promovarea de legi drepte;

 

Catre,

Camera Deputatilor,

 

Senatul Romaniei,

 

Scrisoare publica trimisa de Botomei Vasile, doctor in drept, mediator, din Bacau, str.Oituz,33, mobil 0744191717, privind necesitatea modificarii legii de organizare a profesiei de avocat nr,51/1995, republicata,

 

Este nevoie de un deputat sau de un senator, care sa initieze un proiect de lege, in vederea modificarii legii 51/1995, astfel:

 

1. Se introducere la art.1 din legea 51/1995 republicata, aliniatului (4), astfel:

 

(4) Statul garanteaza organizarea si functionarea profesiei de avocat in pluralism de organizatii profesionale inregistrate la nivel national;

 

2. Se introduce la art.17, un nou aliniat nr.(6), astfel:

 

(6) Doctorii in drept beneficiaza de dreptul de inscriere in profesia de avocat cu scutire de examen, de drept, prin inscrierea in tabloul avocatilor definitivi;

 

3. Ln regimul incompatibilitatilor pentru avocati, se completeaza legea 51/1995 republicata, cu urmatoarele:

 

– Se interzice avocatilor sa faca parte din structuri ale serviciilor de informatii si, sa fie colaboratori ai acestora, sub sanctiunea pierderii dreptului de a profesa,cu caracter retroactiv de la data inscrierii in profesia de avocat.

 

– Actele si procedurile de asistenta juridica la care au participat avocatii colaboratori ai serviciilor de informatii, sunt nule de drept.

 

4. In vederea abrogarii articolelor care sunt in paralelism legislativ, se propune urmatoarele:

 

– Se abroga art.60.6 din legea 51/1995, republicata.

 

           Expunere de motive:

 

        I.    Referitor la implementarea principiului de pluralism:

 

Barourile sunt constituite din profesionisti de drept privat, in scopul organizarii profesiei liberale de aparare;

 

Juristii care se inscriu in barouri, sunt examinati in Universitati, cand obtin licenta, de profesori universitari.

 

Examinarea juristilor licentiati in drept de catre juristi cu aceleasi studii, fara grad didactic, constituie o practica de ingradire la inscriere in barouri, care creaza conditii de discriminare intre persoane cu studii identice.

Conceptul de pluralism de organizatii profesionale de aparare de tip Uniuni Nationale a Barourilor inregistrate la nivel national, este validat din punct de vedere stiitific in teza de doctorat dr. Botomei Vasile, autorizata de Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice din  Romania  prin Atestat de doctor in drept  seria M 0001712, eliberat cu nr.66035/17-04-2014,deci nu este o utopie.

Implementarea pluralismului  consta in  recunoasterea functionarii noilor  Uniuni Nationale a Barourilor din Romania-UNBR, inregistrate si autorizate de Statul Roman, prin actele de infiintare  ale acestora, care prin Statutul propriu de functionare cuprind  identitate de  scop si obiect de activitate cu activitatile prevazute din legea 51/1995, denumita legea de organizare si functuinare a profesiei de avocat.

 

II.    Referitor la inscrierea doctorilor in drept in profesia de avocat,de drept, cu scutire de examen:

Inscierea doctorilor in drept in profesia de avocat a mai fost prevazuta in legea 51/1995, in forma in care a fost modificata prin legea 255/2004, insa a fost abrogata prevederea prin legea 270/2010, fara nici o fundamentare de proiect.

 

Astfel, juristii fara titlu stiintific care au fost primiti in barouri fara examen pan ain anul 2010, au devenit examinatori pentru doctori in drept, fra ca ei sa aiba nivelul de instruire a doctorilor in drept, ceea ce constituie o incalcare a principiului specializarii.

 

Mai mult decat atat, doctorii in drept nu sunt agreati sa fie inscrisi, deoarece sunt considerati un reper de moralitate, pe care avocatii nu il recunosc si nu il considera oportun in exercitarea profesiei de avocat intotdeauna.

 

III.     Referitor la abrogarea articolelor aflate in paralelism legislativ:

 

Abrogarea art. 60.6 din legea avocaturii 51/1995, este motivata de interzicerea paralelismului legislativ reglementat de art.16 din legea 24/2000, denumita lege de tehnica legislativa, prin care se prevede ca se abroga articolele si, aliniatele aflate in paralelism legislativ.

 

Paralelismul art. 60.6 este cu art. 26 din legea 51/1995, care au continut identic, iar diferenta dintre acestea consta doar in limitele de pedeapasa, in sensul ca art. 26 prevede inchisoare de la 3 luni la 1 an sau amenda iar, art.60.6 prevede inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau amenda.

 

In realitate toate profesiile reglementate sunt raportate la art.348 din Noul cod penal, care prevede exercitare aunei profesii sau activitati fara drept.

 

Avocatura nu este mai presus de alte profesii, cu atat mai mult cu cat a face memorii, petitii in apararea unui cetatean, in conditiile in care nu esti avocat, dar esti jurist, nu constituie un pericol public, deoarece potrivit art. 6 din Conventia europeana pentru apararea drepturilor omului, prevede dreptul omului de a si alege liber aparatorul, indiferent daca este avocat, sau neavocat.

 

Dealtfel plangerile la CEDO se pot face prin reprezentare de orice persoana, indiferent de studii sau calificare.

 

Pentru aplicare abrogarii, se reda textul din  Legea 24/2000 republicata: Evitarea paralelismelor Art. 16;
        (1) In procesul de legiferare este interzisa instituirea acelorasi reglementari in mai multe articole sau alineate din acelasi act normativ ori in doua sau mai multe acte normative. Pentru sublinierea unor conexiuni legislative se utilizeaza norma de trimitere. 


(2) In cazul existentei unor paralelisme acestea vor fi inlaturate fie prin   abrogare, fie prin concentrarea materiei in reglementari unice. 


   (3) Se supun procesului de concentrare in reglementari unice si reglementarile din aceeasi materie dispersate in legislatia in vigoare. 


(4) Intr-un act normativ emis pe baza si in executarea altui act normativ de nivel superior nu se utilizeaza reproducerea unor dispozitii din actul superior, fiind recomandabila numai indicarea textelor de referinta. In asemenea cazuri preluarea unor norme in actul inferior poate fi facuta numai pentru dezvoltarea ori detalierea solutiilor din actul de baza
.

 

 

IV.  Referitor la interzicerea avocatilor sa faca parte din structuri de securitate sau sa fie colaboratori:

 

Motivatia consta in explicatia biblica:  Nu poti sluji la doi stapani: Lui Dumnezeu si lui mamona.

 

Avocatul trebuie sa fie loial clientului pe care il apara si nu tradator ascuns in tilul profesional de avocat.

 

Necesitatea includerii unei astfel de prevederi, este determinata si de imprejurarea ca organele de conducere ale Uniunii Nationale a Barourilor din Romania, denumita continuatoare a profesiei de avocat din perioada statului totalitar 1948-1989,   au adoptat  practici identice din istoria profesiei de avocat din perioada 1948-1989, prin incheierea  in  anul 2011, dupa 20 de ani dupa Revolutia din 1989, a unui  Protocol de coabitare cu structurile de forta ale Statului Roman, descoperit la data de 16 aprilie 2018, publicat ca dezvaluire-eveniment pe site-ul www.luju.ro, astfel:

 

,, PROTOCOLUL UNBR-PICCJ-ICCJ

Separatia functiilor judiciare a devenit un moft.

Uniunea Nationala a Barourilor din Romania a scos la lumina Protocolul incheiat cu PICCJ – Laura Kovesi si ICCJ – Livia Stanciu, pentru “a pune in aplicare noile coduri fundamentale ale Romaniei”.

Cine mai poate avea incredere in sistemul judiciar cand avocatii, procurorii si judecatorii semneaza acte de tovarasie? (Protocolul)

Luni, 16 aprilie 2018 12:30 | Scris de Elena DUMITRACHE |  |  |

Dezvaluiri – Evenimente

Existenta unui protocol intre Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si Uniunea Nationala a Barourilor din Romania, posibilitatea ca acesta sa fie inca activ, dar si sa fie incadrat in seria documentelor clasificate a starnit revolta in randul avocatilor.’’

In baza acestui Protocol de cooabitare,  avocatii au devenit  uneltele Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie  ca reprezentat al procurorilor din toate structurile acestuia, in indentitate cu politica  aservire a profesiei de avocat  din  perioada securitatii statului de tip totalitarist.

 

Avand in vedere  dovedirea existentei unui asemenea Protocol,  prin  care avocatii  inscrisi in Uniunea Nationala a Barourilor din Romania, denumita generic ,,traditionala”, reprezentata prin Barouri de avocati componente la nivel judetean si in municipiul Bucuresti, denumite generic Barouri ,,traditionala’’  se probeaza pe drept cuvant ca daca nu toti, cel putin unii dintre ei, indeplinirea cu  usurinta definirea de   turnatori  ai clientilor lor.

 

Pe fondul acestei imprejurari  nefaste adusa onorabilitatii profesiei de avocat, care in imginea publica in nici un caz nu cadreaza cu scopul si obiectul muncii de avocat,  a devenit  evidenta necesitatea din punct de vedere social, moral si profesional, de a se aplica:

 

Principiul de pluralism de organizatii profesionale de aparare 

                                       inregistrate la nivel national,

 

Potivit acestui principiu, fiecare Uniune Nationala a Barourilor din Romania-UNBR, va functiona precum partidele politice, cu cate o unica filiala la nivel judetean si, in municipiulBucuresti, definita  organizatie profesionala  de tip Barou.

 

  V. Beneficiarii acestor modificari sunt:

 

1.  Persoanele care detin  licenta in drept, dovedita  prin examene in Universitati, fara a mai fi impuse cutume si practici generatoare contrare statului de drept.

 

Mai exact intra cine are licenta  in drept si ramane cine este competitiv pe piata serviciilor juridice  de tip avocatial.

 

2. Justitiabilii care vor avea alternativa de asi alege un aparator in functie de prestigiul fiecarei organizatii profesionale, in care concurenta si prestatia profesionala va constitui criteriu de selectie a avocatului;

 

3. Statul prin urmatoarele:

-Castiga prin noi locuri de munca, create de organizatiile profesionale de tip UNBR si Barou,  inclusiv de formele de exercitare a profesiei de avocat, nou infiintate;

-Vor fi procese mai putine prin care Statul este condamnat la CEDO, pe motiv de incalcare a dreptului garantat la aparare a justitiabililor, motivat de faptul ca prin intrioducerea concurentei in profesia de avocat,prin pluralism de organizatii profesionale de aparare, interesul avocatilor va fi mult mai sporit in  asigurarea apararii in instantele judecatoresti.

 

Adevaratii avocati nu trebuie sa aiba frica de asa ceva!

 

VI.   Referitor la aplicarea sanctiunii de anulare a actelor facute de avocatii colaboratori cu serviciile secrete:

 

Motivatia are in vedere, dreptul omului de a beneficia de revizuirea hotararilor judecatoresti, cand s-a decoperit ca avocatul sau a fost tradator, adica a fost de partea acuzatorilor in detrimentul apararii pentru clientul sau.

 

Dovada apartenentei la o structura de informatii, se va putea face prin inscrisuri  si, prin  orice dovezi prevazute de legislatia civila si penala.

 

 

   VII. Detalii depre autorul conceptului:

 

Pentru sustinerea acestor recomandari de modificare a legii avocaturii, autorul tezei de doctorat dr. Botomei Vasile a fost prigonit de avocatii care nu vor sa raspunda pentru  necinste.

Recomandarile fac parte din proiectele conceptuale publicate in teza de doctorat, denumita:

,,Raspunderea administrativa. Aspecte practico- stiintifice in plan comparat: Republica Moldova si Romania(UE)”, teza ridicata in format electronic pe site-ul: www. Botomeivasile.ro

 

Cu respect si pretuire,

 

Doctor in drept- Botomei Vasile, Mediator,