Actiuni de avocat

Cereri de chemare in judecata, intampinari, exceptii procesuale, apeluri, recursuri

Articole din presa

Articole publicate in reviste de specialitate

Comunicate de presa

Comunicate oferite spre informare | Mass-Media

Diverse

Activitati profesionale in calitate de avocat, in functia de decan al Baroului Bacau. Scrisori de multumire, comentarii, propuneri, etc.

Propuneri de lege ferenda

Propuneri de modificare si completare a legilor, lucrare de doctorat, specialitate drept administrativ si constitutional.

Home » Actiuni de avocat, Activitati de interes public, Cele mai noi stiri, Comunicate de presa

Va reuși dr.av.Botomei Vasile să medieze conflictul dintre magistrați și guvern?

Articol publicat in data de 7/02/20 Birou de presa - Cab. av. Vasile Botomei
Domnule Ministru de Justitie,
    Biroul de mediator -Dr.Botomei Vasile, cu sediul in Bacau str.Oituz nr.33, prin/si dr.Botomei Vasile, domiciliat in Bacau, str.Oituz nr.33, CNP 1640107270583,  formuleaza,
     1. Scrisoare de multumire pentru raspunsul comunicat la recomandarea de desfiintare a SIIJ prin care a fost inaintata propunerea de a se infiinta in locul acestei sectii o persoana juridica autonoma denumita: Comisia de licentiere a magistratilor.
     2.  In temeiul legii 544/2001, OG 27/2002, va solicit sa binevoiti a-mi comunica un raspuns scris din care sa rezulte urmaatoarele:
    2.1. In ce categorie de raspundere juridica( contraventionala, patrimoniala, disciplinara, penala)   se incadreaza faptele procurorilor, judecatorilor si, personalului de serviciu asimilat activitatilor din justitie care desfasoara forme de protest impotriva initiativei Guvernului de a adopta masuri legislative in legatura cu eliminarea pensiilor speciale/pensiilor de serviciu si ale drepturi salariale si de  depensie?
   2.2. Care sunt masurile initiate de Ministrul de Justitie, si rezultatul acestora in legatura  nerespectarea de catre procurori, judecatori si, personalul de serviciu asimilat activitatilor din justitie a interdictiei de  a nu face greva  stabilita prin art.202 si urmatoarele din legea nr. 62/2011 actualizata, cu incepere de la data de declansare a grevei/formelor de protest  si pana la zi, prin care au redus activitatea de lucru in mod semnificativ in cadrul institutiilor din care fac parte, parchete si, instante?
    2.3. Solicit comunicarea unei liste nominale cu numele, prenumele, functia ocupata a procurorilor si,  judecatorilor  astfel:
        -Care au aderat la formele de protest prin diminuarea activitatii pentru public, impotriva initiativei Guvernului de a adopta masuri legislative in legatura cu eliminarea pensiilor speciale/pensiilor de serviciu si ale drepturi salariale si de  depensie?
        -Care nu  au aderat la formele de protest prin diminuarea activitatii pentru public, impotriva initiativei Guvernului de a adopta masuri legislative in legatura cu eliminarea pensiilor speciale/pensiilor de serviciu si ale drepturi salariale si de  depensie?
        3. Solicit sa aprobati efectuarea unui contract de prestari servicii de mediere intre:
        3.1. Biroul de mediator -Dr.Botomei Vasile, cu sediul in Bacau str.Oituz nr.33, prin dr.Botomei Vasile, domiciliat in Bacau, str.Oituz nr.33, CNP 1640107270583 si,
        3.2 Ministerul de Justitie reprezentat prin Ministru de Justitie pe de-o parte si,
        3.3. Asociatiile profesionale ale procurorilor, judecatorilor, grefierilor, sindicatelor implicate,  dupa caz nominal cu fiecare in parte din categoria profesiilor pe care le exercita, care au declansat proteste impotriva initiativei Guvernului de a adopta masuri legislative in legatura cu eliminarea pensiilor speciale/pensiilor de serviciu si ale drepturi salariale si de  depensie;
        4. Exprim increderea deplina ca prin mediere se va realiza incetarea conflictului dintre procurori, judecatori, grefieri, si autoritatile statului, in care  Ministrul de Justitie si, Guvernul Romaniei, sunt implicate.
        5.. Solicit sa identificati in evidentele Ministerului de Justitie si, in evidentele PICCJ, solutiile care au fost dispuse la plangerea formulata de autorul dr.Botomei Vasile din perioada anilor 2009, prin care au fost reclamati magistratii din Bacau care in perioada respectiva au facut greva;
       Rog sa aveti in vedere ca in perioada respectiva  era Ministru de Justitie  tot dnul dr.Catalin Predoiu, iar  prin purtatorul de cuvant al institutiei a transmis mesajul de felicitare si de multumire catre av.dr.Botomei Vasile pentru initiativa de a formula plangere penala impotriva magistratilor care au initiat si participat la formele de protest impotriva  Ministrului de Justitie si a Guvernului;
        6. Solicit sa verificati in cadrul Ministerului de Justitie teza de doctorat a autorului dr.Botomei Vasile, sa imi comunicati numarul sub care este inregistrata, sa analizati in dezbatere prin departamentele specializate din cadrul Ministerului si, sa apreciati favorabil preluarea ca initiativa legislativa de catre Ministrul de Justitie a recomnadarilor stiintifice  publicate in teza aflate in legatura cu:
    – Formele de protest initiate de magistrati;
    – Implementarea conceptului de pluralism in organizare si functionare a profesiei de avocat prin mai multe persoane juridice de tip Uniunea Nationala  a Barourilor din Romania-UNBR;
      -Inscrierea in profesia de avocat a doctorilor in drept prin scutire de examen astfel cum a fost legea 51/1995 pana la modificarile aduse prin legea 270/2010;
     – Abrogarea textelor aflate in paralelism legislativ din legea 51/1995 republicata, prin aducerea acesteia la exigentele legii 24/2000 de tehnica legislativa;
       6. Solicit sa emiteti Raport favorabil, dupa caz, un punct de vedere favorabil admiterii exceptiilor de neconstitutionalitate aflate in legatura cu neconstitutionalitatea art. 60.6 din legea 51/1995 modificata prin legea 270/2010 si a neconstitutionalitatii legii 51/1995, republicata, in cauzele inregistrate la Curtea Constitutionala in care subsemnatul Botomei Vasile sunt parte;
       7. Cer sa imi comunicati raspuns scris din care sa rezulte urmatoarele:
      -Daca la Ministerul  de Justitie sunt inregistrate actele de infiintare ale Uniunii Nationale a Barourilor din Romania-UNBR, identificata cu atribut fiscal CIF 29497286, reprezentata legal de autorul dr.Botomei Vasile, in forma in care au fost publicate in teza de doctorat denumita:     Raspunderea administrativa.Aspecte practico-stiintifice inplan comparat: Republica Moldova si Romania;
      -Daca avizul de legalitate eliberat de  Comisia Juridica din CNTADCU si, CNRED din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice din Romania privind  recunoasterea in Romania a rezultaelor  stiintifice publicate in teza de doctorat dr.Botomei Vasile, cu aplicatiile practico-stiintifice ale acesteia, constituie document legal de recunoastere a infiintarii noii persoane juridice denumita: Uniunea Nationala  a Barourilor din Romania-UNBR, publicata cu CIF 29497286, si de folosire cu drept a denumirilor de Barou, UNBR, avocat, din actele de infiintare si de inregistare  fiscala, conform actelor publicate in teza din anexele 28-45 din aceasta;
      

     Va rog sa verificati existenta in cadrul Ministerului de Justitie documentele din anexe si, sa imi comunicati rezultatul examinarii acestora;
     Birou de mediator-dr.Botomei Vasile,
     Dr.Botomei Vasile
Inline image