Actiuni de avocat

Cereri de chemare in judecata, intampinari, exceptii procesuale, apeluri, recursuri

Articole din presa

Articole publicate in reviste de specialitate

Comunicate de presa

Comunicate oferite spre informare | Mass-Media

Diverse

Activitati profesionale in calitate de avocat, in functia de decan al Baroului Bacau. Scrisori de multumire, comentarii, propuneri, etc.

Propuneri de lege ferenda

Propuneri de modificare si completare a legilor, lucrare de doctorat, specialitate drept administrativ si constitutional.

Home » Comunicate de presa, Diverse

Urgie intre avocati: s-a constatat ca Baroul Bacau AFJ este incetat

Articol publicat in data de 2/10/13 Birou de presa - Cab. av. Vasile Botomei
Urgie intre avocati: s-a constatat ca Baroul Bacau AFJ este incetat

Judecatoria Bacau

Dosar penal nr.16700/180/2012

Termen 07.10.2013

 

Domnule Presedinte,

 

     Dr.Vasile Botomei, din Bacau, Str.Republicii, nr. 27, A, 4, cu domiciliul procesual ales la adresa din mun. Bacau, str. Oituz, nr.33, parte in dosar, pentru termenul din data de 07.10.2013, formulez

             MEMORIU

           Prin care formulez urmatoarele cereri:

 1) Solicit sa constatati starea de fapt de incetare de drept a functionarii  persoanei juridice Baroul Bacau AFJ, cu adresa de sediu in str.Mihai Viteazu, nr.12, D, CUI 944491, din data de 7.12.1992, publicata de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC) pentru Ministerul Finantelor Publice-Agentia Nationala de Administrare Fiscala, asa cum rezulta din Actul administrativ nr.264893/17.07.2013, emis de ONRC prin director general, din care citam:

          “Potrivit dispozitiilor art.1 alin (1) din Legea nr.26/1990 privind registrul comertului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, inainte de inceperea activitatii economice, au obligatia sa ceara imatricularea sau, dupa caz, inregistrarea in registrul comertului urmatoarele persoane fizice sau juridice: persoane fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, societatile, companiile nationale si societatile nationale, regiile autonome, grupurile de interes economic, societatile cooperative, organizatiile cooperatiste, societatile europene, societatile cooperative europene si grupurile europene de interes economic cu sediul principal in Romania, precum si alte persoane fizice si juridice prevazute de lege.

          In conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1), respectiv ale art. 17 alin. (1) din O.G. nr. 26/2000, asociatiile si fundatiile dobandesc personalitate juridica prin inscrierea in Registrul asociatiilor si fundatiilor aflat la grefa judecatoriei in a caror circumscriptie teritoriala isi au sediul.

          Aceste prevederi au abrogat dispozitiile Legii nr. 21/1924 pentu persoanele juridice (Asociatii si Fundatii), potrivit carora personalitatea juridica se acorda  asociatiilor si asezamintelor fara scop lucrativ sau patrimonial de catre tribunalul civil in circumscriptia caruia s-au constituit, pe baza cererii celor direct interesati. In termen de trei luni dupa inchiderea bilantului, o copie in doua exemplare dupa conturile prevazute in lege se inaintau ministerului sub controlul si autoritatea caruia se gasea persoana juridica iar ministerul, dup ace verifica conturile primite, inapoia directia persoanei juridice un exemplar vizat, iar celalalt exemplar se pastra in arhiva ministerului.

          In ceea ce priveste solicitarea petentului, va invederam faptul ca, astfel cum rezulta din informatiile afisate pe site-ul www.mfinante.ro, Sectiunea informatii fiscal si bilanturi, “BAROUL BACAU AFJ” figureaza inregistrat in evidentele fiscal cu codul unic de identificare 944491, din data de 7.12.1992, conform actului de autorizare reprezentat de Decretul nr.281/1954 si Decretul-Lege nr.90/1990, ultima situatie financiara anuala depusa la unitatea teritoriala a Ministerului Finantelor Publice “de catre entitatile care au aplicat ordinul ministerului finantelor pubice nr. 1969/2007 privind aprobarea reglementarillor contabile pentru persoanele juridice fara scop patrimonial” fiind cea aferenta anului 2012.

          Fata de solicitarea petentului, precizam ca actele normative care figureaza ca stand la baza inregistrarii fiscale a “Baroului Bacau” reglementau organizarea si exercitarea avocaturii in Romania.

          Ulterior, Legea nr.51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat a stipulat, la art.76 alin. (3) faptul ca “Actualele birouri de avocati, prevazute de Decretul-lege nr.90/1990 privind unele masuri pentru organizarea si exercitarea avocaturii in Romania, isi pot continua activitatea, in acelasi conditii, pe o perioada de 3 ani de la intrarea in vigoare a prezentei legi.”

           2) Solicit sa verificati daca Baroul Bacau AFJ, cu sediul in Mun.Bacau, str.Mihai Viteazu, nr.12, D, CUI 944491 din 07.12.1992 autorizat prin Decretul nr.281/1954 si Decretul-lege nr.90/1990, abrogate prin Legea 51/1995, mai indeplineste conditiile legale de a fi parte in proces, in numele Baroului Bacau, ca parte vatamata sau/si ca parte civila, iar daca nu veti gasi documente doveditoare in acest sens, solicitam sa dispuneti scoaterea de pe conceptul dosarului penal a Baroului Bacau, cu sediul in Mun.Bacau, str.Mihai Viteazu, nr.12, D.

           3) In conditiile in care veti constata ca Baroul Bacau AFJ nu indeplineste conditiile pentru a fi parte in proces, pe cale de consecinta solicit sa constatati lipsa calitatii de reprezentant in dosar a fiecarui avocat care figureaza ca membru inscris pe Tabloul Avocatilor al persoanei juridice Baroul Bacau AFJ, pe considerentele ca actele subsecvente ale unei persoane juridice publicata ca acte normative de autorizare incetate de drept sunt acte acte juridice lipsite de eficienta juridica, prin aplicarea sanctiunii nulitatii actului care atesta mandatul de reprezentare in forma depusa la dosar prin imputerniciri avocatiale, contracte de asistenta juridica si reprezentare, delegatii de asistenta juridica din oficiu, emise sub titulatura Baroului Bacau AFJ.

           4) Solicit sa constatati in procesul penal intervenirea cerintelor reglementate de art.712 din Codul penal, cu privire la existenta motivelor de dizolvare a persoanei juridice, cu sesizarea institutiei Ministerului Finantelor Publice-Agentia Nationala de Administrare Fiscala, la care este inregistrat si publicat Baroul Bacau AFJ in baza actelor normative abrogate, reprezentate de Decretul nr.281/1954 si Decretul-Lege nr.90/1990.

          – art.712  “Pedepsele complementare prevazute în art. 531alin. 3 lit. a) si b) nu pot fi aplicate partidelor politice, sindicatelor, patronatelor si organizatiilor religioase ori apartinând minoritatilor, constituite potrivit legii.”

– art. 531 alin. 3  “Pedepsele complementare sunt:

a) dizolvarea persoanei juridice;

b) suspendarea activitatii persoanei juridice pe o durata de la 3 luni la un an sau suspendarea uneia dintre activitatile persoanei juridice în legatura cu care s-a savârsit infractiunea pe o durata de la 3 luni la 3 ani;”

-art.532, alin.1 “Aplicarea si executarea pedepselor complementare în cazul persoanei juridice:

Aplicarea uneia sau mai multor pedepse complementare se dispune atunci când instanta constata ca, fata de natura si gravitatea infractiunii, precum si fata de împrejurarile în care a fost savârsita, aceste pedepse sunt necesare.”

 In considerarea acestor cereri, prin care va rog sa apreciati asupra incetarii de drept a functionarii persoanei juridice Baroul Bacau AFJ, cu adresa de sediu in str.Mihai Viteazu, nr.12, D, va rog sa coroborati dispozitiile de reglementare ale art.76, alin.3 din Legea 51/07.06.1995, cu dispozitiile art.9 si art.51 (2) din Constitutie si art.194, art.196 din Noul Cod Civil, cu privire la urmatoarele:

Apasa AICI pentru a vizualiza intregul document.

Comments are closed.