Actiuni de avocat

Cereri de chemare in judecata, intampinari, exceptii procesuale, apeluri, recursuri

Articole din presa

Articole publicate in reviste de specialitate

Comunicate de presa

Comunicate oferite spre informare | Mass-Media

Diverse

Activitati profesionale in calitate de avocat, in functia de decan al Baroului Bacau. Scrisori de multumire, comentarii, propuneri, etc.

Propuneri de lege ferenda

Propuneri de modificare si completare a legilor, lucrare de doctorat, specialitate drept administrativ si constitutional.

Home » Cele mai noi stiri

Judecatoarea Mititelu Maricica condamna decizia CEDO din 21 februarie 2012 prin care avocatul dr. Vasile Botomei a castigat procesul impotriva statului Roman

Articol publicat in data de 26/09/12 Birou de presa - Cab. av. Vasile Botomei
Judecatoarea Mititelu Maricica condamna decizia CEDO din 21 februarie 2012 prin care avocatul dr. Vasile Botomei a castigat procesul impotriva statului Roman

Judecatoria Suceava l-a condamnat pe avocatul dr. Vasile Botomei la plata sumei 25.000 RON si sanctiunea inchisorii cu suspendare din cauza ca primarul Bacaului Stavarache Romeo a refuzat sa execute hotararea judecatoreasca de reinnoire a autorizatiei de functionare pentru spatiul societatii pe care o reprezinta ca aparator avocatul Vasile Botomei.

Cititi comunicatul emis de Cabinet av. Dr. Vasile Botomei, prin care Judecatoarea Mititelu Maricica ignora Hotararea castigata la CEDO.

Dr. Botomei Vasile, inculpat in dosarul nr.17458/180/2011 al Judecatoriei Suceava, solutionat in procedura nelegala la 24.09.2012, cu drept de recurs,  va aduce la cunostinta urmatoarele:

 Aceasta hotarare a fost pronuntata cu incalcarea normelor de drept intern si european, astfel:

A fost incalcat dreptul garantat la aparare, reglementat prin art.24 din Constitutie, art.6 din C.p.p. si art.6 din CEDO.

Nu am fost legal citat pentru termenele de judecata din dosar.

Nu a fost citat nici aparatorul din oficiu, av.Stanciu Diana, desemnata cu delegatie la dosar de Baroul Bacau, in vederea acordarii asistentei juridice din oficiu.

Nu a fost am fost audiat in calitate de inculpat, ca mijloc de asigurare de catre judecator, a dreptului garantat la aparare, reglementat de art.323, C.p.p.:

“Instanţa procedează apoi la ascultarea inculpatului.

Inculpatul este lăsat să arate tot ce ştie despre fapta pentru care a fost trimis în judecată, apoi i se pot pune întrebări de către preşedinte şi în mod nemijlocit de ceilalţi membri ai completului, de către procuror, de partea vătămată, de partea civilă, de partea responsabilă civilmente, de ceilalţi inculpaţi şi de apărătorul inculpatului a cărui ascultare se face.

Instanţa poate respinge întrebările care nu sunt concludente şi utile cauzei.

Inculpatul poate fi reascultat ori de câte ori este necesar.”

Pentru aceste motive, hotararea pronuntata urmeaza a fi cenzurata cu sanctiunea nulitatii absolute, potrivit art.197, C.p.p.:

“Încălcările dispoziţiilor legale care reglementează desfăşurarea procesului penal atrag nulitatea actului, numai atunci când s-a adus o vătămare care nu poate fi înlăturată decât prin anularea acelui act.

Dispoziţiile relative la competenţa după materie sau după calitatea persoanei, la sesizarea instanţei, la compunerea acesteia şi la publicitatea şedinţei de judecată sunt prevăzute sub sancţiunea nulităţii. De asemenea, sunt prevăzute sub sancţiunea nulităţii şi dispoziţiile relative la participarea procurorului, prezenţa învinuitului sau a inculpatului şi asistarea acestora de către apărător, când sunt obligatorii, potrivit legii, precum şi la efectuarea referatului de evaluare în cauzele cu infractori minori.

Nulitatea prevăzută în alin. 2 nu poate fi înlăturată în nici un mod. Ea poate fi invocată în orice stare a procesului şi se ia în considerare chiar din oficiu……..”

Nici martorii propusi in aparare de catre Botomei Vasile nu au fost audiati in dosar.

In mod formal s-au dispus de catre instanta mandate de aducere pentru martori, pentru termenul din data de 17.09.2012, desi nu a fost indeplinita procedura de aducere a martorilor, nici pentru cei din partea acuzarii si nici pentru cei din partea apararii.

Am luat la cunostinta de dezbaterile sedintei de judecata din 17.09.2012, urmare unei comunicari efectuata de catre instanta catre unul din martorii propusi in aparare, caruia i s-a aplicat o amenda de 300 lei, pe motiv ca nu a fost emis mandat de aducere pe adresa sa.

S-a consemnat in incheiere ca procurorul de sedinta, Stavarache Oana, a solicitat sa se amane judecata in vederea audierii martorilor din lucrari, ca fiind absolut relevanti in aprecierea judecatii.

Judecatorul nu a tinut cont de aceasta cerere.

Judecatorul Mititelu Maricica a refuzat sa se pronunte pe urmatoarele exceptii:

Exceptia de incetare a procesului penal impotriva inculpatului Botomei Vasile, motivata pe faptul ca pentru aceeasi presupusa fapta de agresiune a unui functionar al Politiei Primariei Bacau, acelasi functionar Tataru Adeluta a mai aplicat si  amenda contraventionala de 1.000 lei, executata pe cale silita de Serviciul fiscal al Primariei;

-Exceptia de autoritate de lucru judecat in cercetarea faptelor si aplicarea sanctiunii, ca practica juridica reglementata prin decizile Curtii europene, potrivit carora pentru o singura fapta nu pot fi aplicate mai multe sanctiuni, incluzandu-se atat sanctiunile din sfera contraventionala cat si cele din materia penala.

In acest scop a fost invocata  Decizia CEDO din cauza Tsonyo Tsonev vs.Bulgaria (nr.2) 2736/03, 14.01.2010.

Articolul 4 al Protocolului 7 al Convenţiei,  consacră „dreptul de a nu fi judecat sau pedepsit de două ori”, cunoscut sub denumirea tradiţională de „ne bis in idem”:

„Nimeni nu poate fi urmărit sau pedepsit penal de către jurisdicţiile aceluiaşi Stat pentru săvârşirea infracţiunii pentru care a fost deja achitat sau condamnat printr-o hotărâre definitivă conform legii şi procedurii penale ale acestui Stat. (…)”

Legea şi procedura „penală” despre care se vorbeşte in Articolul 4 al Protocolului 7 al Convenţiei, au un înţeles autonom comun identic cu cel al „acuzaţiei în materie penală” din articolele 6 şi 7 din Convenţie.

Curtea determină dacă fapta intră in domeniul de aplicare al „materiei penale” în funcţie de criterii alternative: calificarea juridică a infracţiunii litigioase în dreptul naţional, natura însăşi a acesteia şi severitatea sancţiunii aplicabile (Engel şi alţii c. Olandei; Ozturk c. Germaniei; Jussila c. Finlandei).

În situaţia în care o faptă nu este calificată drept penală după primul criteriu (deoarece în dreptul intern al statului membru este calificată drept contravenţie, faptă administrativă sau disciplinară etc.), se aplica criteriile doi şi trei. Dintre cele două, esenţial este al doilea criteriu, cel privind natura sancţiunii şi în special primul subriteriu – cui anume se adresează norma în discuţie: unui grup specific (expl: militari; funcţionari publici etc.) sau, dimpotrivă, are un caracter general (Eggs c. Elveţiei; comp. Weber c. Elveţiei).

Cel de-al treilea criteriu (severitatea sancţiunii aplicabile) are o importanţă redusă, Curtea decizând că nu există o jurisprudenţă clară din care să rezulte că gradul redus de severitate al sancţiunii aplicabile poate fi decisivă în excluderea unei fapte de natură penală din câmpul de aplicare al articolului 6 (Jussila c. Finlandei (MC)). Tocmai de aceea, amenzi contravenţionale de un cuantmul relativ redus au fost privite ca intrând în câmpul de aplicare al „materiei penale” chiar in absenta unui mecanism de transformare a amenzii intr-o sanctiune privativa de libertate.

A se vedea urmatoarele:

– Ziliberberg vs. Moldova: amenda fusese 3,17 Euro, maximul legal fiind de 7,94 euro – 60% din venitul reclamantului;

– Masaev vs. Moldova, 6303/05, 12 mai 2009: 360 MLD (26 euro);

– Russu vs. Moldova, 7413/05, 13 noiembrie 2008 – 180 MDL; 12 euro;

– Kuzmickaja vs Lituania, 27968/03, 10 iunie 2008 (dec.): 69.50 euro;

– Tsonyo Tsonev vs. Bulgaria (nr. 2), 2376/03, 14 ianuarie 2010: 50 BGN (25 euro);

– Anghel vs Romania, 28183/03, 4 octombrie 2007: 59 euro;

Din această perspectivă, majoritatea contravenţiilor din sistemul român intra în câmpul de aplicare al „materiei penale” din Convenţie.

In consecinţă, sunt aplicabile garanţiile prevăzute nu doar de art. 6 în materie penală (inclusiv prezumţia de nevinovăţie) ci şi celelalte garanţii, mai generale (art. 7 din Convenţie, dublul grad de jurisdicţie etc.) inclusiv principiul ne bis in idem.

Ca urmare, o persoană sancţionată contravenţional nu poate fi cercetată penal (chiar dacă ar fi achitată) pentru acceaşi faptă.

Judecatorul Mititelu Maricica a incalcat procedura procesului penal in legatura cu urmatoarele exceptii de nelegalitate:

-Exceptia de nelegalitate a Hotararii Consiliului Local al Mun.Bacau nr.217/29.08.2005, de infiintare a Politiei Primariei Mun.Bacau si

Exceptia de nelegalitate a Hotararii Consiliului Local al Mun.Bacau nr.2510/28.05.2009, de infiintare a Politiei Primariei Mun.Bacau, prin care s-au stabilit atributiuni in favoarea functionarilor Primariei, in afara cadrului legal din Legea Politiei Comunitare.

Sub acest aspect, am invocat ca practica Decizia civila nr.1003/12.03.2009 a Curtii de Apel Cluj, Sectia Comerciala, Contencios Administrativ si Fiscal, publicata pe site-ul acestei instante, ca practica juridica, potrivit careia organele de control ale Politiei Primariei au competente doar pentru sanctionarea contraventiilor de ordine publica, fara insa a putea efectua controale in spatii autorizate prin Biroul unic de la Registrul Comertului, in conformitate cu procedura simplificata de autorizare stabilita prin lege.

In mod contrar, desi s-a retinut de catre judecatorul din dosar ca exista indicii de nelegalitate a celor doua hotarari de consiliu local, respectiv nr.217/29.08.2005 si nr.2510/28.05.2009, si a sesizat instanta de contencios cu solutionarea acestora, judecatorul Mititelu Maricica a solutionat dosarul pe fond inainte de solutionarea exceptiilor de nelegalitate, desi cauza penala era in stransa legatura si depindea in totalitate de solutia data de instanta de contencios.

Potrivit Legii 554/2004, republicata, a contenciosului administrativ, admiterea exceptiei de nelegalitate, conduce la constatarea nulitatii/inexistentei opozabilitatii in dosarul penal, a actului administrativ desfiintat ca nelegal.

Referitor la actul de infiintare a Politiei Primariei Bacau, s-a mai pronuntat Tribunalul Brasov, Sectia de Contentcios Administrativ, care a aconstat ca aceste este nelegal, deoarece cuprinde atributii care nu sunt prevazute de legea cadru de reglementare pentru infiintarea Politiei Comunitare.

In legatura cu aceste imprejurari, am depus la dosarul instantei pentru a fi administrat ca mijloc de proba in dosar, Decizia CEDO din 21.02.2012, pronuntata in Cauza nr.16294/03 SC Bartolo Prod Com SRL si Botomei Vasile c.Romania, in care sunt incriminate abuzurile infaptuite de administratia Stavarache si functionarii Politiei Primariei Bacau, publicata in Monitorul Oficial nr.610/24.08.2012.

Prin aceasta am facut dovada faptului ca SC Bartolo Prod Com SRL si in special reprezentantul acesteia, Botomei Vasile, au fost in ultimii ani victime ale abuzurilor comise de Unitatea Administrativ Teritoriala a Mun.Bacau, de Primaria Mun.Bacau si de functionarii din cadrul administratiei publice locale si din cadrul Politiei Locale a Mun.Bacau (fosta Politie a Primariei Mun.Bacau).

Mai mult decat atat, am fost sicanat incontinuu de acesti functionari, care efectuau saptamanal controale la spatiile SC Bartolo Prod Com SRL si intocmeau procese verbale cu amenzi de mii de lei.

Aceste abuzuri nu erau justificate, intrucat Primaria Mun.Bacau era obligata sa recunoasca dreptul de functionare al societatii in spatiile comerciale in cauza, si sa reinnoiasca autorizatia de functionare a SC Bartolo Prod Com SRL inca din data de 29.04.1999, prin hotarare irevocabila, iar din 10.03.2005, Primarul Mun.Bacau, Stavarache Romeo, a fost condamnat la plata amenzilor cominatorii de 500 lei/zi de intarziere pana la indeplinirea efectiva a obligatiei.

Astfel, desi functionarii Politiei Locale a Mun.Bacau aveau cunostinta despre existenta acestor hotarari judecatoresti, au continuat sa ma sicaneze si sa dispuna amenzi pentru functionarea SC Bartolo Prod Com SRL si a societatilor care aveau incheiate contracte de inchiriere cu aceasta, pe culpa de neexecutare de catre seful acestora, Primarul Mun.Bacau, a obligatiei de innoire a autorizatiei de functionare.

Ca egalitate de tratament, s-a apreciat de catre judecatoarea Mititelu Marcicia ca, cu aceeasi masura cu care a fost condamnata Romania la echivalentul sumei de 6.000 euro, ca plata in favoarea av.dr.Vasile Botomei, prin constatarea calitatii de victima in raporturile cu functionarii publici siPrimarul Mun.Bacau, Stavarache Romeo, sa fie condamnat in procesul penal solutionat ulterior deciziei CEDo din 21.02.2012, cu obligatia de plata a daunelor morale in valoare de 25.000 lei, ca o obligatie de plata in favoarea functionarului din vina caruia a fost condamnata Romania ca stat cu tratat de aderare la Conventia Europeana.

In realitate, nu a existat nicio obstructionare din partea Av.dr.Botomei Vasile, nu a existata nicio agresiune fizica sau verbala, nu a existata niciun fel de altercatie cu functionarii Politiei Primariei Mun.Bacau, care exercitau in mod abuziv un control cu obiect de suspendare a activitatii unei societati legal autorizata cu activitati economice in punctul de lucru autorizat prin registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bacau.

Pentru aceste lucruri, exprim nemultumirea fata de hotararea care a fost pronuntata, prin care a fost dispusa condamnarea subsemnatului, pe motive inexistente, fara respectarea dreptului garantat la aparare.

Multumesc Bunului Dumnezeu ca nu a dispus mai rau !

Anexez la prezentul, urmatoarele:

-Articole din presa locala, publicate in dovedirea abuzurilor savarsite de functionarii Politiei Primariei Mun.Bacau, de pe site-ul publicatiilor Desteptarea, Adevarul, care pot fi gasite si in prezent pe site.

-Amenda contraventionala aplicata de politistul prmariei Bacau, pentru aceeasi presupusa fapta din 01.03.2010;

-Declaratiile a doi martori, folositi in acuzare, respectiv Ichim Valerica si Hliboceanu Maria, care au declarat in fata organului de cercetare penala, cu ocazia testarii poligraf la detectorul de minciuni, urmatoarele:

Ichim Valerica:“In continuarea declaratiei data in fata procurorului majeri Adrian, in data de 09.03.2010, fac precizarea ca nu doresc sa fiu testata poligraf, deoarece nu am asistat de la inceput la altercatia care a avut loc intre domnul Botomei si doamna Tataru. Atat declar, sustin si semnez. Ichim valerica”

Hliboceanu Maria:“In continuarea declaratiei data in fata procurorului majeri Adrian, in data de 09.03.2010, fac precizarea ca nu doresc sa fiu testata poligraf, deoarece nu am asistat de la inceput la altercatia care a avut loc intre domnul Botomei si doamna Tataru. Atat declar, sustin si semnez. Hliboceanu Maria”

-Memorii comunicate la dosar, redactate prin Cabinet Av.dr.Botomei Vasile.

Dr.Av.Vasile Botomei