Actiuni de avocat

Cereri de chemare in judecata, intampinari, exceptii procesuale, apeluri, recursuri

Articole din presa

Articole publicate in reviste de specialitate

Comunicate de presa

Comunicate oferite spre informare | Mass-Media

Diverse

Activitati profesionale in calitate de avocat, in functia de decan al Baroului Bacau. Scrisori de multumire, comentarii, propuneri, etc.

Propuneri de lege ferenda

Propuneri de modificare si completare a legilor, lucrare de doctorat, specialitate drept administrativ si constitutional.

Home » Cele mai citite stiri

Avocat, prof. dr. Pavel Abraham acorda aviz favorabil tezei de doctorat Botomei Vasile

Articol publicat in data de 21/09/13 Birou de presa - Cab. av. Vasile Botomei
Avocat, prof. dr. Pavel Abraham acorda aviz favorabil tezei de doctorat Botomei Vasile

REFERAT

Pentru teza de doctor in drept a autorului Botomei Vasile:

 RĂSPUNDEREA ADMINISTRATIVĂ:

ASPECTE PRACTICO-ŞTIINŢIFICE ÎN PLAN COMPARAT –

REPUBLICA MOLDOVA ŞI ROMÂNIA”

Privind  avizarea favorabila la Consiliul Stiintific Specializat din Republica Moldova, specialitatea drept public (administrativ), 12.00.02, din 05.07.2013

Referent suplimentar,

Prof. Univ. Dr. Pavel Abraham

 

           Subsemnatul Pavel Abraham, profesor universitar doctor la Universitatea Bucuresti, Facultatea de Sociologie si Asistenta  Sociala, catedra  Asistenta Sociala si Probatiune, luand la cunostinta de teza de doctorat in drept a autorului Botomei Vasile, cu sustinerea in public la Consiliul Stiintific Specializat din Republica Moldova, specialitatea drept public (administrativ) 12.00.02, pe 05.07.2013, in completare la avizele referentilor oficiali desemnati de Consiliul National de Acreditate … , prin analiza stiintifica a tezei autorului Botomei Vasile, exprim:

AVIZ FAVORABIL

           Pentru promovarea tezei de doctorat in drept , specialitatea 12.00.02-drept public (administrativ), cu tema “Răspunderea administrative: aspecte practico-ştiinţifice în plan comparat –Republica Moldova şi România”, prezentata de competitorul Botomei Vasile, cetateam roman, domiciliat in Mun.Bacau, str.Luminii, 3bis, sc.A, ap.2, CNP 16401017270583, absolvent al studiilor de doctorat din cadrul Universitatii de Stat din Republica Moldova, in vederea dobandirii titlului stiintific de doctor in drept.

          In sustinerea referatului favorabil, motivez urmatoarele:

          Autorul Botomei Vasile a fost admis la studiile de doctorat in drept din cadrul Universitatii de Stat din Moldova, prin avizul senatului universitatii din anul 2005. Pe parcursul anilor de studii 2005-2010, competitorul a promovat toate examenele cu note foarte bune.

          In realizarea programului de cercetare stiintifica, propus la tema tezei, a reusit sa publice un numar de 33 de  lucrari stiintifice, cu publicatii atat in Romania, cat si in Republica Moldova.

          A participat la conferinte internationale, care au fost publicate in reviste de specialitate practico-juridica din ambele tari.

Este autorul Manualului de pregătire pentru admiterea în profesia de avocat, Bucureşti 2010, 268 p., ISBN 978-973-0-09399-5.

Pe parcursul cercetarii la teza de doctorat, autorul in exercitarea activitatii de practica aplicata, precum si de implementare a rezultatelor cercetarii publicate la teza de doctorat,  s-a bucurat de aportul substantial in materie a cercetatorilor stiintifici din cadrul Universitatii de Stat din Moldova (USM), aflat in coordonarea conducatorului stiintific Dr. Grigore Rusu, conf.univ. la USM.

Pe drept cuvant, se poate spune, ca rezultatul cercetarii din teza de doctorat a  autorului se datoreaza sustinerii  profunde a membrilor din intreaga catedra de drept administrativ si constitutional, reprezentata prin domnul profesor conf.univ.dr.Sergiu Cobaneanu.

Eu insumi, in evolutia profesionala a activitatii de cercetare in stiinte juridice, am apreciat rezultatele autorului Botomei Vasile, in materie de cercetare, practica aplicata si implementarea rezultatelor la domeniile cercetate din teza autorului.

Ma alatur sustinerilor celorlalti referenti oficiali si referenti suplimentari, care au exprimat avize favorabile pentru confirmarea titlului stiintific de doctor in drept pentru dl. Botomei Vasile, intelegand ca prin avizul meu sa exprim punctual aprecierile stiintifice ale autorului in materiile de cercetare exprimate in legatura cu noile concepte si teorii autentice si originale ale autorului, dupa cum urmeaza:

[Cititi intregul aviz favorabil, apasand AICI]