Actiuni de avocat

Cereri de chemare in judecata, intampinari, exceptii procesuale, apeluri, recursuri

Articole din presa

Articole publicate in reviste de specialitate

Comunicate de presa

Comunicate oferite spre informare | Mass-Media

Diverse

Activitati profesionale in calitate de avocat, in functia de decan al Baroului Bacau. Scrisori de multumire, comentarii, propuneri, etc.

Propuneri de lege ferenda

Propuneri de modificare si completare a legilor, lucrare de doctorat, specialitate drept administrativ si constitutional.

Home » Diverse

Manualul ,,Raspunderea Administrativa. Aspecte practico-stiintifice in plan comparat, de autori Dr. Av. Botomei Vasile, mediator si Conf. Univ. Dr. Habilitat Teodor Carnat, expert CNAA si membru al CSM Republica Moldova, 518 pagini, ISBN: 978-606-8541-20-4

Articol publicat in data de 13/01/14 Birou de presa - Cab. av. Vasile Botomei
Manualul ,,Raspunderea Administrativa. Aspecte practico-stiintifice in plan comparat, de autori Dr. Av. Botomei Vasile, mediator si Conf. Univ. Dr. Habilitat Teodor Carnat, expert CNAA si membru al CSM Republica Moldova, 518 pagini, ISBN: 978-606-8541-20-4

PREFAȚĂ

Mă onorează prezentarea publică a calităților profesionale deosebite și preocupărilor în materie de cercetare practico–ştiinţifică pe care cu sârguință autorul Vasile Botomei le-a lucrat în cercetare ştiinţifică în materia răspunderii administrative pentru toate categoriile profesionale din România.

Elementele de practică aplicată în materia răspunderii administrative pentru magistraţi, din lucrarea lui Vasile Botomei, au fost recomandate către consiliul superior al magistraturii, către Ministerul de Justiţie și către toate instanţele pe toate gradele din România prin care autorul a motivat necesitatea reformării instituţiei răspunderii administrative pentru magistraţi.

Rezultatul cercetării a fost implementat prin adoptarea modificărilor la legea de organizare a procurorilor și judecătorilor, intrată în vigoare prin promulgare de Preşedintele României Traian Băsescu.

Judecătorii de la cel mai înalt nivel au intrat în formă de protest naţional împotriva adoptării modificărilor la legea privind răspunderea administrativă a magistraţilor.

Parlamentul României prin Senatul acestuia, a adoptat modificările la legea cu privire la răspunderea magistraţilor cu un număr de 75 de voturi „pentru” și 30 de voturi „împotrivă”.

Ministerul Justiţiei Cătălin Predoiu aflat în exerciţiu funcției din 15 Decembrie 2011 a fost un susţinător important al recomandărilor ştiinţifice publicate de autorul Vasile Botomei, în procedura de implementare a răspunderii administrative pentru magistrați.

La 15 Decembrie 2011, C.S.M. din România considera că legea răspunderii magistraţilor încalcă Constituţia, părere la care s-a raliat mare parte din presa națională, un exemplu fiind publicația ziare.com, care își intitula articolul de fond: C.S.M. consideră că legea răspunderii magistraţilor încalcă Constituţia”.

La 16 Decembrie 2011, aceleaşi surse jurnalistice de la ziare.com au publicat declanşarea protestului formulat de judecătorii 1CCJ împotriva adoptării legii cu privire la răspunderea administrativă a magistraților.

Autorul Vasile Botomei, a realizat studiu serios, în sensul cel mai deplin al cuvântului cu abordări care aparţin autorului și are ţinuta unei valoroase lucrări privind materia răspunderii administrative.

Lucrarea are autenticitate, originalitate, practică aplicată, ideile autorului fiind implementate în dreptul intern român, atât prin acte administrative emise de C.S.M, de Ministerul Justiţiei și Ministerul Administraţiei și Internelor, precum și la cel mă înalt nivel de control de legalitate internaţional prin Decizia CEDO din 21.02.2012, publicată în dreptul intern român în Monitorul Oficial al României nr. 610 din 24.08.2012.

Principiile enunțate în lucrare relevă necesitatea ca fiecare cetăţean să aibă libertatea dreptului de a alege liber apărătorul indiferent din ce barou face parte, în conformitate cu dispoziţiile de drept european stipulate prin articolele din Convenţia pentru Apărarea Drepturilor Omului și Libertăţilor Fundamentale (CEDO), cu aplicabilitate directă în dreptul intern român dintre care enumerăm:
– „Orice persoană are dreptul la judecare în mod echitabil.” (art. 6.1 din CEDO);
– „Orice persoană acuzată de o infracțiune este prezumată nevinovată…” (art 6.2 din CEDO);
– „Orice acuzat are, în special, dreptul: să se apere el însuşi sau să fie asistat de un apărător ales de el şi, dacă nu dispune de mijloacele necesare pentru a plăti an apărător, să poată fi asistat în mod gratuit de un avocat din oficiu, atunci când interesele justiţiei o cer.” (art. 6.3 din CEDO);
– Interzicerea generală a discriminării;
1. Exercitarea oricărui drept prevăzut de lege trebuie să fie asigurată fără nicio discriminare bazată, în special, pe… opinii politice sau orice alte opinii, origine naţională sau socială…, sau orice alta situaţie;
2. Nimeni nu va fi discriminat de o autoritate publică din motivele menționate la paragraful I.

Transmit sincere felicitări autorului lucrării Vasile Botomei și cele mai alese consideraţii și respect pentru toate persoanele care au înțeles devotamentul autorului pentru implementarea în dreptul intern teoria pluralismului organizaţiilor profesionale de apărare de tip Barouri din România!

Vasile Botomei a exprimat, a aplicat și a realizat implementarea efectivă a teoriei răspunderii administrativ–disciplinare pentru magistraţii care încalcă dispoziţiile legislative din convenţia europeană, în materia cercetării și judecării cauzelor din România.

Autorul a aplicat teoria răspunderii administrative și pentru organele executive din partidele politice, denumite instituţii de drept public, pentru care a avut o practică elaborată dovedind implementarea înregistrării celui mai important partid apărut în puterea politică din România, din luna Martie 2008 (PDL înregistrat de Vasile Botomei – httpy/www.cancan.ro/aciuaMte/intern/un–necunoscut-a-aiuns-presedint& execu_lv-al-pd-l-J0465.htmn.

Vasile Botomei este primul apărător din Jud. Bacău care a aplicat ştiinţa dreptului administrativ la CEDO, reuşind sa dobândească prin decizia din 21 Februarie 2012, câștig de cauză în contradictoriu cu România, pe teoria răspunderii administrative a statului pentru neexecutarea hotărârilor judecătoreşti de către autorităţi, cf. art. 6.1 din CEDO, publicat cu valoare de act normativ în dreptul intern, în Monitorul Oficial nr. 610/ 24 august 2012.

Conf. univ. Dr. Toma Toader – Universitatea „George Bacovia” – Bacău

Apasa AICI pentru a vizualiza manualul ,,Raspunderea Administrativa. Aspecte practico-stiintifice in plan comparat, de autori Dr. Av. Botomei Vasile, mediator si Conf. Univ. Dr. Habilitat Teodor Carnat, expert CNAA si membru al CSM Republica Moldova, 518 pagini, ISBN: 978-606-8541-20-4

Comments are closed.