Actiuni de avocat

Cereri de chemare in judecata, intampinari, exceptii procesuale, apeluri, recursuri

Articole din presa

Articole publicate in reviste de specialitate

Comunicate de presa

Comunicate oferite spre informare | Mass-Media

Diverse

Activitati profesionale in calitate de avocat, in functia de decan al Baroului Bacau. Scrisori de multumire, comentarii, propuneri, etc.

Propuneri de lege ferenda

Propuneri de modificare si completare a legilor, lucrare de doctorat, specialitate drept administrativ si constitutional.

Home » Actiuni de avocat, Cele mai citite stiri, Comunicate de presa

COMUNICAT: “Dedic aceasta victorie domnului Doctor Botomei Vasile”

Articol publicat in data de 2/12/11 Birou de presa - Cab. av. Vasile Botomei
COMUNICAT: “Dedic aceasta victorie domnului Doctor Botomei Vasile”

        Dr.Vasile Botomei a redactat actiunea  prin care Tribunalul Brasov a constatat nelegalitatea infiintarii Politiei Locale Bacau, reorganizata din Politia Primariei Mun. Bacau.

Tribunalul Brasov a constatat din documentatia ce a stat la baza adoptarii HCL nr. 217/2005, depusa la dosarul cauzei, ca prevederile privind organizarea, functionarea personalul, precum si atributiile stabilite pentru organele Politiei Locale Bacau (fosta Politia Primariei municipiului Bacau), incalca prevederile cap. 2, cap. 3 si cele art. art. 19 din Legea 371/2004, privind Politia Comunitara.

S-a constatat ca Primarul municipiului Bacau a initiat un proiect de hotarare pentru infiintarea acestei politii, aprobat ulterior prin HCL 217/2005, prin care in mod nelegal, contrar Legii Politiei Comunitare, au fost delegate atributii pentru inspectorii de corp control, nereglementate in competenta Politiei Comunitare.

Au fost delegate atributii pentru inspectorii de corp control comercial din cadrul Politiei Primariei municipiului Bacau, sa constate si sa aplice sanctiuni contraventionale, prin nesocotirea/incalcarea/dispretul dispozitiilor de reglementare din Legea 359/2004, modificata la 25.04.2008.

Mai exact, legiuitorul la nivel national a prevazut o procedura unica de autorizare prin Biroul Unic din cadrul Registrului Comertului de la sediul fiecarui agent economic, iar Politia Primariei municipiului Bacau a fost infiintata cu atributii de a constata si de a aplica sanctiuni contraventionale pentru agentii economici care  nu detineau autorizatie de functionare de la primarul municipiului Bacau, ignorandu-se cadrul normativ statuat prin Legea 359/2004 modificata si completata in 2008, potrivit careia, exercitarea activitatilor de comert se face pe baza autorizatiei de functionare eliberata pentru agentul economic de catre Oficiul Registrului Comertului, prin certificatul constatator de infiintare si autorizare a functionarii fiecarui punct de lucru sau sediu de societate si nicidecum pe baza de autorizatie de functionare eliberata in procedura administrativa de catre primar.

Timp de 7 ani, primarul municipiului Bacau Stavarache Romeo, a folosit Politia Primariei municipiului Bacau ca instrument de tortura pentru agentii economici care functionaru fara actul nelegal prevazut in municipiul Bacau denumit autorizatie de functionare eliberata de primar.

In urma unui control efectuat abuziv de catre Politia Primariei municipiului Bacau, la spatiile SC BARTOLO PROD COM SRL din mun. Bacau, str. Republicii nr. 27, A, 3, judetul Bacau, reprezentate prin avocat doctor Vasile Botomei, avocatului i s-a instrumentat in mod artificial un dosar de ultraj, sub aspectul ca ar fi obstructionat un control efectuat de catre Politia Primariei municipiului Bacau, prin care aceasta instututie constatata ulterior ca nelegal infiintata, a dispus la vremea respectiva suspendarea activitatii agentului economic care era deja autorizat prin certificat constatator eliberat de Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bacau.

In travaliul cercetarii pentru ultraj, a fost implicat la vremea respectiva actualul prim-procuror al Parchetului de pe langa Judecatoria Bacau Stefan Adrian Majeri, care la data de 01.03.2010 era procuror, efectuand trimiterea in judecata a avocatului doctor Vasile Botomei pentru fapte care nu ii erau imputabile, creand astfel satisfactie primarului Stavarache Romeo, care intelesese sa se foloseasca de instrumentul Politiei Primariei municipiului Bacau pentru efectuarea de abuzuri impotriva agentilor economici care nu erau agreati de primar.

Citeste modalitati de actiune abuziva a Politiei Primariei municipiului Bacau:

1. Botomei, acuzat ca a agresat o angajata a Primariei

2. Botomei, acuzat ca a batut o politista

3. Amenintari, amenzi si scandal: Politia Primariei intervine impotriva firmelor private

4. Bacău: Primăria l-a demolat pe Vasile Botomei (FOTO – UPDATE)

5. Vasile Botomei, demolat in „rate” de Primarie

6. Dupa ce l-au demolat, edilii l-au primit pe Botomei in audienta

7. Birourile avocatului Botomei Vasile au fost demolate

8. Demolat de sarbatori

9. VIDEO: Vasile Botomei, trezit de demolatori

10.  Sediul Partidului Poporului, pus la pământ

11. Primarul Bacaului este urmarit penal

12. Administratorul public al Bacaului este urmarit penal pentru demolarea spatiilor Bartolo

13. Primarul Stavarache a fost scos de sub urmarire penala/ Ilegalitatile sunt puse in spatele subordonatilor

Motivele care au condus la admiterea actiunii, au constat in identificarea de catre instanta a nerespectarii in HCL 217/29.08.2005, adoptata la initiativa primarului Stavarache Romeo, de catre Consiliul Local Bacau, a dispozitiilor  din Legea 317/2004, dupa cum urmeaza:

Capitolul II: Organizare si functionare

Art. 4

(1) Politia Comunitara se infiinteaza prin hotarare a consiliilor locale ale municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti, oraselor si comunelor, dupa caz, si se subordoneaza primarilor acestora. 

(2) La nivelul municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti, oraselor si comunelor Politia Comunitara se organizeaza, dupa caz, ca serviciu public sau structura fara personalitate juridica – directie, serviciu, birou sau compartiment – in cadrul aparatului propriu de specialitate al consiliilor locale, in conditiile legii.

(3) Nivelul de organizare, structura organizatorica si categoriile de personal se stabilesc anual de consiliile locale, cu consultarea unitatilor teritoriale ale Politiei Romane, in functie de bugetul alocat, numarul populatiei, intinderea fiecarui municipiu, oras, comuna, respectiv sector al municipiului Bucuresti, si de starea infractionala si contraventionala inregistrata pe raza lor.

Art. 5

(1) La nivelul fiecarui municipiu, oras, comuna, precum si la nivelul sectoarelor municipiului Bucuresti se organizeaza si functioneaza Comisia locala de ordine publica, denumita in continuare Comisia locala, organism cu rol consultativ.

(2) Comisia locala este constituita, dupa caz, din: primar, seful politiei locale, reprezentantul unitatii de jandarmi competente teritorial, seful politiei comunitare, 2 – 4 consilieri si 2 – 5 reprezentanti ai comunitatii, desemnati de consiliul local, si este condusa de primar.

Art. 6

(1) Comisia locala are urmatoarele atributii:

a) analizeaza periodic si face propuneri privind necesarul de resurse materiale si umane;

b) organizeaza consultari cu membrii comunitatilor locale si cu organizatiile neguvernamentale cu privire la prioritatile in activitatea Politiei Comunitare;

c) trimestrial si ori de cate ori se solicita, prezinta informari in sedinta consiliului local privind eficienta activitatii desfasurate de Politia Comunitara si propune masuri pentru imbunatatirea activitatii acesteia;

d) in baza concluziilor desprinse din analizele periodice efectuate asupra modului de asigurare a ordinii si linistii publice si pazei obiectivelor si bunurilor de interes public local de pe teritoriul localitatii, propune consiliului local adoptarea unor hotarari prin care sa previna anumite fapte care afecteaza climatul social.

(2) Comisia locala propune consiliului local stabilirea unui numar de functionari publici din numarul de posturi aprobat Politiei Comunitare, care sa asigure, in conditii optime, mentinerea ordinii si linistii publice la nivelul fiecarui municipiu, oras, comuna, precum si la nivelul sectoarelor municipiului Bucuresti.

Capitolul III: Atributiile Politiei Comunitare

Art. 7

Politia Comunitara are urmatoarele atributii:

a) asigura ordinea si linistea publica in zonele si locurile stabilite prin planul de paza si ordine publica, previne si combate incalcarea normelor legale privind curatenia localitatilor si comertul stradal, precum si alte fapte stabilite prin hotarari ale consiliului local;

b) asigura paza obiectivelor si a bunurilor de interes public si privat stabilite de consiliul local, conform planurilor de paza si ordine publica;

c) asigura insotirea si protectia reprezentantilor primariei ori a altor persoane cu functii in institutiile publice locale la executarea unor controale sau actiuni specifice;

d) participa, dupa caz, la asigurarea fluentei traficului rutier, cu ocazia efectuarii unor lucrari de modernizare si reparatii ale arterelor de circulatie;

e) asigura supravegherea parcarilor auto, a unitatilor scolare, a zonelor comerciale si de agrement, a pietelor, a cimitirelor si a altor locuri stabilite prin planurile de paza si ordine publica;

f) constata contraventii si aplica sanctiuni contraventionale, conform legii, pentru incalcarea prevederilor legale referitoare la tulburarea ordinii si linistii publice, curatenia localitatilor, comertul stradal, protectia mediului inconjurator, precum si pentru faptele care afecteaza climatul social, stabilite prin lege, hotarari ale consiliului local sau dispozitii ale primarului;

g) participa la asigurarea masurilor de ordine, cu ocazia adunarilor publice, mitingurilor, manifestarilor cultural-artistice si sportive organizate la nivel local;

h) intervine, impreuna cu organele abilitate, la solicitarea cetatenilor, pentru aplanarea starilor conflictuale, prinderea unor faptuitori, rezolvarea unor cazuri sociale, stabilirea situatiilor de fapt sesizate si rezolvarea acestora;

i) actioneaza, impreuna cu politia, jandarmeria, pompierii, protectia civila si alte autoritati prevazute de lege, la activitatile de salvare si evacuare a persoanelor si bunurilor periclitate de incendii, explozii, avarii, accidente, epidemii, calamitati naturale si catastrofe, precum si de limitare si inlaturare a urmarilor provocate de astfel de evenimente;

j) controleaza modul de depozitare a deseurilor menajere, industriale sau de orice fel si de respectare a igienizarii zonelor periferice si a malurilor cursurilor de apa, sesizand primarul cu privire la situatiile de fapt constatate si la masurile ce trebuie luate in vederea imbunatatirii starii de curatenie a localitatii;

k) comunica, in cel mai scurt timp posibil, organelor abilitate datele cu privire la aspectele de incalcare a legii, altele decat cele stabilite in competenta sa, despre care a luat la cunostinta cu ocazia indeplinirii misiunilor specifice;

l) insoteste, in conditiile stabilite prin regulament, functionarii primariei la executarea unor controale si la punerea in executare a unor hotarari ale consiliului local sau, dupa caz, ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti, asigurand protectia acestora si prevenirea oricaror acte de tulburare a ordinii publice;

m) verifica si solutioneaza, in limitele legii, sesizarile asociatiilor de proprietari sau locatari privind savarsirea unor fapte prin care se incalca normele legale, altele decat cele cu caracter penal;

n) sprijina Politia Romana in activitatile de depistare a persoanelor care se sustrag urmaririi sau executarii pedepselor, precum si a persoanelor disparute;

o) in localitatile de frontiera sprijina unitatile Politiei de Frontiera Romane in activitati de prevenire si combatere a migratiei ilegale;

p) indeplineste orice alte atributii stabilite prin lege.

Art. 8

(1) Organizarea si executarea activitatii de paza a bunurilor si asigurare a ordinii si linistii publice se realizeaza in baza planurilor de paza si ordine publica.

(2) Planurile de paza si ordine publica se aproba de primari cu avizul consultativ al politiei locale.

(3) Politia Comunitara poate asigura si contra cost paza unor obiective, pe baza de contracte de prestari de servicii, incheiate de aceasta cu beneficiarii serviciilor prestate.

Capitolul VIII: Dispozitii tranzitorii si finale

Art. 19

      Angajarea functionarilor publici in Politia Comunitara, la infiintare, se face din cadrul personalului gardienilor publici sau al altor persoane care indeplinesc conditiile stabilite prin regulament.

      Aceasta actiune constituie un pionierat in materia dreptului administrativ, prin care o instanta de judecata de contencios administrativ, legal investita pe baza unei cereri din partea unui cetatean, constata si pronunta nelegalitatea actului de infiintare al unei institutii de Politie Comunitara, care a fost infiintata sa functioneze in paralel cu institutia Politiei Nationale din Romania din cadrul fiecarui localitati.

        Avocatul Doctor in drept Vasile Botomei, a dovedit ca stiinta in materia dreptului administrativ prevaleaza asupra ignorantei din partea institutiei Primarului municipiului Bacau, a institutiei Prefectului judetului Bacau, care in intervalul de timp din 2005 pana in 2011 au tolerat comiterea de grave abuzuri in exercitiul atributiilor functionale de catre organele de conducere din cadrul Primariei municipiului Bacau.

        Citeste aici hotararea judecatoreasca pronuntata de Tribunalul Brasov sectia comerciala si de contencios administrativ, din dosarul nr. 8057/62/2009, definitiva.

 

politia locala bacau desfiintata
politia locala bacau este desfiintata
politia locala bacau este desfiintata