Actiuni de avocat

Cereri de chemare in judecata, intampinari, exceptii procesuale, apeluri, recursuri

Articole din presa

Articole publicate in reviste de specialitate

Comunicate de presa

Comunicate oferite spre informare | Mass-Media

Diverse

Activitati profesionale in calitate de avocat, in functia de decan al Baroului Bacau. Scrisori de multumire, comentarii, propuneri, etc.

Propuneri de lege ferenda

Propuneri de modificare si completare a legilor, lucrare de doctorat, specialitate drept administrativ si constitutional.

Home » Diverse

Taxele si impozitele locale au fost majorate ilegal

Articol publicat in data de 20/01/10 Birou de presa - Cab. av. Vasile Botomei

Referinte legislative:

1. Impozitele si taxele locale sunt reglementate de Legea codului fiscal nr. 571/2003.

2. Prin Hotarare de Guvern, valorile impozabile, taxele si amenzile prevazute de Codul Fiscal, se pot modifica prin hotarari ale Consiliilor Locale, adoptate in conditiile prevazute de Legea transparentei publice nr. 52/2003, in termenul si limita maxima prevazuta de Hotararea de Guvern.

3. Guvernul Romaniei a adoptat HG 956/2009, intrata in vigoare prin publicarea in Monitorul Oficial din 24 septembrie 2009, prin care a dat dreptul Consiliilor Locale sa ajusteze impozitele si taxele locale la limita inflatiei, din anii anteriori, in conditiile in care impozitele nu au fost majorate ,cu pana la maxim in plus de 20% fata de anul fiscal 2009.

4. In articolul 3 din HG 956/2009, se prevede imperativ, ca aceste modificari la impozite si taxe locale sa se faca in termen de maxim 45 de zile de la intrarea in vigoare a hotararii de guvern.

5. In tara, Consiliile Locale care au avut de majorat impozitele si taxele locale, au organizat dezbatere publica pe proiectele de majorare, in forma reglementata de Legea transparente publice nr. 52/2003, potrivit careia se aduce la cunostinta printr-un ziar local proiectul de hotarare cu toate taxele si impozite care se propun a fi modificate.

6. De la data de publicare in ziarul local, Legea transparentei prevede acordarea unui termen de 10 zile pentru a se depune propuneri, sugestii si contestatii din partea persoanelor fizice si a persoanelor juridice.

7. Dupa expirarea termenului de 10 zile, daca nimeni nu a contestat, atunci primarul este in drept sa introduca pe ordinea de zi din Consiliul Local proiectul de hotarare de majorare a impozitelor si taxelor locale.

8. Daca se gaseste cineva care sa conteste proiectul de hotarare, primarul este obligat sa organizeze dezbatere publica, care consta in organizarea unei sedinte intr-un loc public, intr-o data prestabilita prin comunicare in ziarele locale, pentru ca cetatenii si persoanele juridice care platesc impozite locale sa fie consultati in acest domeniu.

9. In Bacau, la data de 22.12.2009, dupa 5 zile de la publicarea proiectului de hotarare din Ziarul de Bacau din 17.12.2009, in nume personal prin Cabinet Avocat Botomei Vasile, si prin S.C. Bartolo Prod Com S.R.L., a fost contestat proiectul de hotarare de majorare a impozitelor si taxelor locale propuse de primar.

10. In aceste conditii primarul municipiului Bacau, in chip abuziv a ignorat prevederile obligatorii din Legea 52/2003 a transparentei publice, prin introducerea pe ordinea de zi, in cadrul Consiliului Local Bacau, in ziua de 23 decembrie 2009 a proiectului de hotarare prin care a cerut Consiliul Local Bacau sa aprobe majorarea impozitelor si taxelor locale.

11. Hotararea de Consiliu Local din 23.12.2009, este nelegala , din urmatoarele motive:

a) Este adoptata in afara termenului de 45 de zile prevazut in art. 3 din HG 956/2009.

Astfel, de la data de intrare in vigoare a HG din 24 septembrie 2009 si pana la data de 23 decembrie 2009, au trecut 3 luni de zile, deci a trecut de doua ori cate 45 de zile cat era termenul maximum de a se incadra proiectul de hotarare.

b) Este adoptata in termen de 6 zile de la data de publicare in ziarul local, Ziarul de Bacau, conform editiei din 17 decembrie 2009, fiind nerespectata Legea 52/2003, care prevede ca sanctiune nulitatea absoluta a actelor administrative adoptate de autoritatile locale cu neincalcarea legii transparentei publice locale.

c) Hotararea de Consiliu Local din 23 decembrie 2009, stabileste majorari mai mari decat limita maxima admisa de Hotararea de Guvern 956/2009.

d) Avizele de legalitate pentru intrarea proiectului de hotarare in Consiliu Local Bacau, cu privire la majorarile impozitelor si taxelor local pe 2010, sunt nelegale deoarece, secretarul Consiliului Local Bacau, Popovici Ovidiu-Nicolae, a dat aviz lovit de nulitate, ceea ce atrage judecarea acesteia in comisia de disciplina pentru functionari publici, conform sesizarii efectuate de Cabinet Avocat Botomei Vasile, inregistrata la Agentia Nationala a Functionarilor Publici, precum si la Institutia Prefectului din judetul Bacau.

12. Hotararea de Consiliu Local din data de 23.12.2009, a fost contestata de Cabinet de Avocat Botomei Vasile si de S.C. Bartolo Prod Com S.R.L., reprezentata prin avocat Botomei Vasile, prin contestatie depusa la institutia prefectului judetului Bacau, in conformitate cu Legea de contencios administrativ nr. 554/2004.

13. Daca prefectul judetului Bacau cere revocarea hotararii de Consiliu Local din 23 decembrie 2009 prin care au fost majorate impozitele si taxele locale in municipiul Bacau, atunci Consiliul Local este obligat sa revoce hotararea de majorare a texelor si impozitelor locale pentru anul 2010.

14. Prin aceasta revocare, cetatenii din Bacau si persoanele juridice vor avea de achitat impozite si taxe locale la acelasi nivel din anul 2009.

Mai exact, nu se voi mai achita majorarile de 25%, stabilite de catre Consiliul Local Bacau, pentru o parte din impozite si taxe locale din anul 2010.

Pentru comparatie in domeniul respectarii Legii transparentei publice si a criteriului de majorare a taxelor si impozitelor locale, ne raportam la situatia juridica din municipiul Bucuresti, in care primarul general a capitalei, Sorin Oprescu a adoptat majorarea la imopozitele si taxele locale, numai dupa ce a organizat dezbatere publica pe proiectul de hotarare, iar valorile impozabile si taxele din Bucuresti au fost majorate in limita coeficientului de 15%.

Daca prefectul nu contesta aceasta hotarare, suntem intr-o situatie de grav servilism a prefectului fata de primarul municipiului Bacau, de o incompetenta grava in administrarea si gestionarea puterii de control administrativ din judetul Bacau, ca obligatie pe care o are prefectul in calitate de reprezentant al Guvernului Romaniei.

15. Daca prefectul refuza sa respecte legea, atunci cetatenii din municipiul Bacau sunt indreptatiti pe deplin sa participe la o greva fiscala, prin neachitarea taxelor si impozitelor locale la primaria municipiului Bacau.

16. Cabinetul de avocat Botomei Vasile, va contesta la instanta de contencios administrativ, hotararea de majorare a taxelor si impozitelor locale stabilite abuziv prin majorari nelegale de catre Consiliul Local Bacau.

17. Exemple de majorari nelegale peste limita admisa de Codul Fiscal, sunt urmatorele:
a) Taxa de salubritate pentru persoane fizice din municipiul Bacau, au fost majorate cu 25% pentru anul 2010, prin crestere de la 4 lei/persoana-luna la 5 lei.

b) Taxa de salubritate pentru salariatii, asociatii, administratorii din cadrul societatii comerciale, a fost majorata cu 25 % pentru anul 2010, prin crestere de la 8 lei la 10 lei, pentru fiecare salariat/luna.

c) Taxele pentru eliberarea autorizatiilor de functionare, din competenta institutiei municipiului Bacau, au fost majorate de 6 ori mai mult decat limita maxima prevazuta de art. 268, alin. (2) din Hotararea de Guvern 956/2009.

Tabelul cu valorile impozabile anexa la HG 956/2009, prevede la rubrica taxe pentru eliberarea autorizatiilor de functionare, valori cuprinse intre 0 si 17 lei inclusiv.

In municipiul Bacau, taxa pentru eliberarea autorizatiei de functionare a fost stabilita prin Hotararea de Consiliul Local din 23 decembrie 2009 la valoare de 100 de lei RON (1 milion lei ROL).

18. In aceste conditii, in care nimeni din primaria municipiului Bacau si din institutia prefectului judetului Bacau, nu mai respecta legea Codului Fiscal, fac public abuzul in serviciu pe care il fac functionarii publici din cadrul institutiei municipiului Bacau – prin primarul municipiului Bacau, pentru ca pe cale mass-media, sa trezesc interesul populatiei din municipiului Bacau de a reactiona la abuzurile facute de primar, prin participarea la o greva fiscala de neachitare a taxelor si impozitelor locale la primaria municipiului Bacau, pana cand nu se va reveni la limitele prevazute de lege.

Subiectele de abuzuri facute de primarul municipiului Bacau, sunt deschise si cu privire la nerespectarea Legii 359/2004, potrivit careia procedura de autorizare a agentilor economici este stabilita a se face prin Biroul Unic de la Registrul Comertului de pe langa Tribunale si nicidecum prin procedura administrativa cum se procedeaza in municipiul Bacau prin mentinerea in vigoare a hotararii de Consiliulul Local nr. 175/2006.

Cu referire la aceasta hotarare nelegala din Bacau, prefectul judetului Bacau a fost sesizat cu plangere administrativa insa, nu a intreprins nici un demers legal pana in prezent.

Legea 650/2002 de aprobare a OG 99/2000, prevede in competenta primarilor doar eliberarea de acorduri fara a li se acorda prerogativa si atributul de a stabili autorizatie de functionare pentru agentii economici cu activitati economice.

Pe fondul acestei HCL 175/2006 din Consiliul Local Bacau, primarul municipiului Bacau, restrictioneaza in mod abuziv activitatile economice ale firmelor din municipiul Bacau, folisindu-se de politia primariei municipiului Bacau ca instrument de abuzuri, prin aplicarea de amenzi si dispunerea de masuri de sistare a activitatii comerciale a agentilor economici, daca firmele nu functioneaza pe baza de autorizatii de functionare eliberate de primarul Stavarache Romeo.

Pe acest subiect solicit in mod public Consilierilor din Consiliul Local Bacau sa initieze un proiect de hotarare conform Legii administratiei publice 215/2001 republicata, prin care sa se abroge Hotararea de Consiliu Local 175/2006.

Pana atunci ma adresez in mod public prefectul judetului Bacau sa ceara revocarea hotararii nelegale 175/2006 a Consiliului Local Bacau.

Legat de acest subiect va invitam sa urmariti un alt comunicat pe acest subiect.

Semneaza,

Doctor in drept administrativ,

Avocat Botomei Vasile,