Actiuni de avocat

Cereri de chemare in judecata, intampinari, exceptii procesuale, apeluri, recursuri

Articole din presa

Articole publicate in reviste de specialitate

Comunicate de presa

Comunicate oferite spre informare | Mass-Media

Diverse

Activitati profesionale in calitate de avocat, in functia de decan al Baroului Bacau. Scrisori de multumire, comentarii, propuneri, etc.

Propuneri de lege ferenda

Propuneri de modificare si completare a legilor, lucrare de doctorat, specialitate drept administrativ si constitutional.

Home » Cele mai citite stiri, Diverse

Statul roman protejeaza dreptul de functionare pentru UNBR – Dr. Av. Botomei Vasile

Articol publicat in data de 2/04/14 Birou de presa - Cab. av. Vasile Botomei
Statul roman protejeaza dreptul de functionare pentru UNBR – Dr. Av. Botomei Vasile

Judecatoria Bacau
Sectia Penala
Dosar nr.16700/180/2012
T: 01.04.2014, 09:00

Domnule Presedinte,

          Subsemnatul Dr. Botomei Vasile, cu  domiciliul procesual ales la sediul Uniunii Nationale a Barourilor din Romania-UNBR, din Mun.Bacau, str.Oituz, nr.33, inculpat in dosar, formulez

CERERE DE CHEMARE IN GARANTIE

          In latura civila a procesului penal, a Statului Roman reprezentat prin Ministerul Finantelor Publice, cu sediul in Bucuresti, Str.Apolodor, nr.17, sector 5, cod 050741, pentru ca pe baza probelor ce se vor administra, sa se constate nevinovatia mea,  in folosirea denumirilor de:

     -Cabinet Decan Avocat Doctor. Baroul Bacau- Uniunea Nationala a Barourilor din Romania, mediator,

     -Baroul Bacau din cadrul Uniunii Nationale a Barourilor din Romania

Rezultate prin actele inregistrare si autorizare efectuate de catre Ministerul Finantelor din Romania si de institutiile aflate in subordinea acestuia, pentru persoanele juridice, inregistrate cu atribute de identificare dupa cum urmeaza:

    – Cabinet Decan Avocat Doctor. Baroul Bacau- Uniunea Nationala a Barourilor din Romania, mediator cu CIF 21183784, cu sediul in mun., Bacau, str. Republicii, 27, A, 1-3 si respectiv

    – Baroul Bacau din cadrul Uniunii Nationale a Barourilor din Romania, cu CIF 16655686, cu sediu in mun. Bacau, str. Republicii, 27, A, 3.

          Motive:

          La data de 20.06.2004 a fost adoptat actul constitutiv pentru persoana juridica Baroul Bacau-UNBR cu sediul in mun. Bacau, str. Republicii, 27, A, 3.

          La data la care a fost adoptata actul constitutiv din 20.06.2004, nu erau restrictii in folosirea denumirii de Baroul Bacau, potrivit Legii de organizare si functionare a profesiei de avocat 51/1995, aflata in vigoare la data de 20.06.2004.

          Actele intocmite au fost legal depuse si inregistrate la Ministerul Finantelor Publice –Agentia Nationala de Administrare Fiscala, fiind obligatia din partea mea in calitate de autor sa efectuez actele si formalitatile necesare inregistrarii la organele de stat in vederea luarii in evidenta ca agent economic a persoanei juridice nou create.

          La data de 05.08.2004, Baroul Bacau din cadrul Uniunii Nationale a Barourilor din Romania, cu sediul in Mun.Bacau, Cal.Republicii, nr.27, A,3, reprezentat prin decan Botomei Vasile, a fost inregistrat la Ministerul Finantelor din Romania, atribuindu-i-se codul de inregistrare fiscala (CIF) 16655685.

          La data de 23.02.2007  la Agentia Nationala de Administrare Fiscala, aflata in coordonarea Ministerului Finantelor Publice, a fost inregistrat Botomei V.Vasile-Cabinet Decan Avocat Doctor.Baroul Bacau-Uniunea Nationala a aBarourilor din Romania, Mediator, atribuindu-i-se codul de inregistrare fiscala (CIF) 21183784.

          Calitatea de persoana fizica autorizata  sa foloseasca denumirea de Cabinet Decan Avocat Doctor. Baroul Bacau- Uniunea Nationala a Barourilor din Romania, au fost dobandita in calitate de membru fondator la persoana juridica a Baroului Bacau din cadrul Uniunii Nationale a Barourilor din Romania, inregistrata si autorizata cu CIF 16655686.

          La data de 29.12.2011, Uniunea Nationala a aBarourilor din Romania-UNBR, cu sediul in Bucuresti, Sector 1, Bld.Nicolae Balcescu, nr.17-19, ap.9-11, reprezentat prin presedinte av.Botomei Vasile, a fost inregistrata la Ministerul Finantelor din Romania, atribuindu-i-se codul de inregistrare fiscala (CIF) 29497286.

          Astfel in conformitate cu dispozitiile de reglementare ale Legii 51/1995, modificata prin Legea 255/2004 si ulterior republicata in baza Legii 270/2010, a intrat in vigoare art. 60.6 din Legea 51/1995, republicata careprevede:

 SECŢIUNEA a 2-a

 Uniunea Naţională a Barourilor din România – U.N.B.R.

  ART. 60

 (1) Uniunea Naţională a Barourilor din România – U.N.B.R. este formată din toate barourile din România şi are sediul în capitala ţării, municipiul Bucureşti.

 (2) U.N.B.R. este persoană juridică de interes public, are patrimoniu şi buget proprii.

 (3) Bugetul U.N.B.R. se formează din contribuţia barourilor în cote stabilite de Congresul avocaţilor.

Patrimoniul U.N.B.R. poate fi folosit şi în activităţi producătoare de venituri, în condiţiile legii.

 (4) Baroul de avocaţi se constituie şi funcţionează numai în cadrul U.N.B.R., potrivit prezentei legi şi statutului profesiei.

 (5) U.N.B.R. este succesoarea de drept a Uniunii Avocaţilor din România.

 (6) Folosirea fără drept a denumirilor “Barou”, “Uniunea Naţională a Barourilor din România”, “U.N.B.R.” ori “Uniunea Avocaţilor din România” sau a denumirilor specifice formelor de exercitare a profesiei de avocat de către orice persoană fizică sau persoană juridică, indiferent de obiectul activităţii desfăşurate de aceasta, precum şi folosirea însemnelor specifice profesiei ori purtarea robei de avocat în alte condiţii decât cele prevăzute de prezenta lege constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

          In acest interval de timp de la data de adoptare a actelor constitutive din 20.06.2004 si respectiv de la data de autorizare, inregistrare si publicare a persoanelor juridice

-Cabinet Decan Avocat Doctor. Baroul Bacau- Uniunea Nationala a Barourilor din Romania, mediator,

-Baroul Bacau din cadrul Uniunii Nationale a Barourilor din Romania

Am facut obiectul mai multor reclamatii din partea unei alte entitatii inregistrata, autorizatra si publicata inclusiv la data de formulare a prezentei actiunii cu denumirea de Baroul Bacau AFJ, avand adresa de sediu in mun. Bacau, str. Mihai Viteazu, 12, D, identificata cu atribut fiscal CIF 944491, publicata cu acte de autorizare decret 281/1954 si Decreat 90/1990, de si au fost abrogate prin dispozitiile art. 82-83 din Legea 51/07.06.1995.

          In acesta materie cu privire la teoria de functionare a mai multor barouri intr-un judet, componente din diferite structuri nationale denumite Uniunii Nationale a Barourilor din Romania, a existat o diversitate de opinii prin acre initial s-a exprimat domnul prof.univ.dr.Corneliu Liviu Popescu intr-o lucrare stiintifica care a constituit model de orientare in revendicarea unicitatii denumirii de Uniunea Nationala a Barourilor din Romania de catre structura denumita Baroul Bacau AFJ cu sediul Mihai Vitreazu, 12, D.

          In opozitie cu acesta teorie a mai existat o teorie denumita Raspunderea Administrativa.Aspecte practico-stiintifica in plan comparat-Republica Moldova si Romania, autorul Dr. Botomei Vasile.

          Teza a fost sustinuta ijn drept comparat cu incepere din anul 2005 si sustiinuta in public in data de 05.07.2013, confirmatra cu diploma de doctor in stiinte juridice seria DR nr. 1787, eliberata in baza Comisiei de atestare CNAA nr. AT-6/2 din 14.11.2013, cu data de 10.12.2013.

          Cu ocazia aprobarii cercetarii stiintifice si a rezultatelor publicate   din teza de doctorat Botomei Vasile, autorii aprobarilor au certificat inclusiv legalitatea noului concept juridic in materia inregistrarii, organizarii si functionarii profesiei de avocat prin barouri concurente la nivel judetea si uniunii Nationale de Barouri la nivel national.

          Solicit a se administra paginile 56-66,  din teza de doctorat, impreuna cu anexele publicate la tema tezei, respectin anexa 28-45, care de la data dobandirii certificarii prin examinarea in public si eliberarea diplomei de doctor in stinte juridice a devenit documentr de interes public  aflat la dispozitia persoanelor interesate, fiind publicata in format electronic pe ww.unbr.info, www.baroulbacau.ro, denumite site-uri de aplicatie practico-stiintifica la teza de doctorat a autorului Botomei Vasile.

          Acelasi informatii sunt publicate pe ww.juridice.ro, www.cnaa.md

          Daca in continuare s-ar mentine aceeasi opinie exprimata de PJ Bacau in actele de cercetare penala, cu privire la presupusa folosire fara drept a denumirilor de Baroului Bacau, respectiv UNBR si Cabinet Decan Avocat Doctor Botomei Vasile.Baroul Bacau-Uniunea Nationala a Barourilor din Romania, ar insemna ca pe acesta cale sa se lipseasca de eficienta rezultatul cercetarii in stiinte juridice care a avut ca rezultat publiocarea aplicatiei practico-stiintifice cu privire la legalitatea de inregistrare, functionare a profesiei de avocat in noul concept de pluralism al formelor profesionale de aparare.

          In urma cercetarilor efectuate de Parchetul de pe langa Judecatoria Bacau, am fost trimis in judecata, considerandu-se ca aceste persoane juridice care au fost inregistrate si autorizate de Statul Roman prin Ministerul Finantelor Publice respectiv la unitatile subordonate acestuia, ar fi dobandit denumirii necorespunzatoare si respectiv ca in calitate de salariat angajat in meseria de avocat la Baroul Bacau din cadrul UNBR, nu as fi exercitat legal atributiunile fuinctionare in folosirea denumiriloer persoanelor juridice potrivit atributelor de identificare sub care sunt inregistrate la organele administrativ fiscale.

          Astfel organul de urmarire penala respectiv procurorul, nu a acceptat valabilitatea UNBR si a Baroului Bacau – UNBR, ignorand inscrierea subsemnatului in calitate de avocat definitiv, la organele financiare competente.

          Precizez ca desfasurarea activitatii specifice profesiei de avocat, precum si a atributiilor functiei de decan si presedinte al UNBR, au avut in vedere tocmai inregistrarile existente cu privire la Cabinetul de Avocat, Baroul Bacau-UNBR si UNBR, inregistrari efectuate la organele financiare competente de stat.

          Apreciez ca in cauza este necesar a fi introdus statul Roman in calitate de persoana juridica chemata in garantie pentru a se lamurii inclusiv parchetul si instanta de judecata cu privire la legitimitatea folosirii  acestor denumirii de catre Decan Dr Av. Botomei Vasiule cercetat pentru folosirea denumirilor cu sub care sunt inregistrate Cabinet Decan avocat doctor Botomei Vasile-Baroul Bacau-Uniunea Nationala a Barourilor din Romania.

     Actele eliberate de statul roman  au produs efecte juridice pe toata perioada de cand  au fost eliberate autorului Botomei Vasile, pentru ca in baza lor au fost inregistrate contractele de munca pentru salariatii barouluiu, in baza acestora au fost depuse raportarile contabile lunare, si anuale la organele administratiei fiscale, inclusiv de raportare a statelor de plata la Inspectoratul Teritorial de Munca  Bacau, inscriindu-se folosirea denumirilor de Baroul Bacau din cadrul Uniunii Nationale a Barourilor din Romanioa in dreptul ca salariat sa beneficiez de prevederile legii muncii inh materia protectiei sociale, asemenea cum este si  obliogatia ca salariat de a intocmi actele de raportare lunara, de a lucra potrivit scopului si obiectului de activitete in a realiza bugetulk pentru fondul de salarii pentru salariatii indiferent ca le place sau nu le place reprezentantilor celorlalti reprezentanti de la  Barou Bacau AFJ din Bacau, str.Mihai Viteazu 12,D, de coexistenta acestui Barou Bacau din cadrul Uniunii Nationale a Barourilor din Romania reprezentant de Decan Dr. Av.Botomei Vasile.

     Ca angajat  in meseria de avocat cu functia  cu vechime neantrerupta  de peste 4 ani, am considerat si consider ca   denumirile din atributele de identificare  aprobate de Stat prin Ministerul  Finantelor Publice le-am folosit si le folosesc in continuare legal, cu drept prin efectuldenumirilor sub care sunt inregistrate persoanele juridice mentionate.

      Datorita  nerecunoasterii de  catre Ministerul Public – Parchetul de pe langa Judecatoria Bacau – ca exponent al autoritatii judecatoresti, a denumirilor  din  certificatele de inregistrare fiscala emise de exponentii puterii executive prin  Ministerul Finantelor Publice din Romania ca exponent al autoritatii judecatoresti, s-a ajuns la invinuirea subsemnatului si la trimiterea in judecata penala.

Certificatele de inregistrare fiscala au facut obiectul mai multor verificari de legalitate in contradictoriu cu partea vatamata din prezentul dosar.

          Deoarece actele mentionate mai sus, emanate de la puterea executiva nu sunt recunoscute de autoritatea judecatoreasca si ma refer la Certificatele de Inregistrare Fiscala ale: UNBR, Baroul Bacau-UNBR si Botomei Vasile – Avocat, inteleg sa chem in garantie in procesul penal Ministerul Finantelor Publice ca reprezentant legal al Statului Roman, pentru  valabilitatii Certificatelor de Inregistrare Fiscala.

        Daca se va aprecia de catre instanta de judecata  in contradictoriu cu statul roman ca la data inceperii urmaririi penale de catre PJBacau impotriva autorului Botomei Vasile, aceste denumiri erau in vigoare, si folosirea acestora era potrivit atributelor de identificare inregistrate la Ministerul Finantelor Publice, atunci  urmeaza sa se dispuna trimiterea dosarului la PJBacau  pentru a se efectua cercetarea prin luarea in considerare a persoanelor juridice pe care le reprezint cu aceste denumiri.

        Se va putea astfel   dispune rezolutionarea plangerii cu NUP, iar de se va demonstara contrariul sub aspectul ca statul roman a gresit cand a aprobat inregistrarea persoanelor juridice cu denumirile mentionate, atunci urmeaza ca statul roman sa cada in pretentii materiale pentru prejudiciul presupus a fi fost creat in dauna Baroului Bacau-AFJ.

          In drept, invoc prevederile art.19 si art.86 NCPP, raportat la prevederile art.71-73 NCPC.

          Probe:

          1. Certificatul de inregistrare fiscala seria A nr.0034233 – Baroul Bacau UNBR;

          2. Certificatul de inregistrare fiscala seria A nr.0680742 – UNBR;

          3. Certificatul de inregistrare fiscala seria A nr.0385756 – Cabinet Avocat Botomei Vasile;

          4. Extras de pe site-ul Ministerului Finantelor Publice privind Baroul Bacau-UNBR, avand CIF 16655686;

          5. Extras de pe site-ul Ministerului Finantelor Publice privind UNBR, avand CIF 29497286;

          6. Extras de pe site-ul Ministerului Finantelor Publice privind Cabinet Avocat Botomei Vasile, avand CIF 21183784.

          7. Informatiile publice publicate pe www.unbr.info; www.baroulbacau.ro; www.juridice.ro; www.cnaa.md;

          Depun prezenta cerere de chemare in garantie si actele aferente in dublu exemplar, din care unul pentru instanta si al doilea pentru a fi comunicat chematului in garantie, respectiv Ministerului Finantelor Publice ca reprezentant al Statului Roman.

          Primiti va rog distinsa doamna cele mai alese consideratii din partea mea!

Dr. Botomei Vasile                                                                Data 31.03.2014

Domnului Presedinte al Judecatoriei Bacau,

Sectia Penala

*Apasa AICI pentru a vizualiza documentul complet – impreuna cu anexele –  in format .PDF

Comments are closed.