Actiuni de avocat

Cereri de chemare in judecata, intampinari, exceptii procesuale, apeluri, recursuri

Articole din presa

Articole publicate in reviste de specialitate

Comunicate de presa

Comunicate oferite spre informare | Mass-Media

Diverse

Activitati profesionale in calitate de avocat, in functia de decan al Baroului Bacau. Scrisori de multumire, comentarii, propuneri, etc.

Propuneri de lege ferenda

Propuneri de modificare si completare a legilor, lucrare de doctorat, specialitate drept administrativ si constitutional.

Home » Actiuni de avocat, Activitati de interes public, Cele mai noi stiri, Comunicate de presa, Diverse

Societatea civilă împotriva abuzurilor administrației din Bacău!

Articol publicat in data de 1/03/20 Birou de presa - Cab. av. Vasile Botomei

Birou de mediator-Dr.Botomei Vasile,

     Str. Oituz, 33, mun Bacau; E-mail: botomei.vasile@yahoo.com

www.botomeivasile.ro; Mobil:0744191717; Nr.1/28-02-2020;

_________________________________________________________

        Catre,                                   

1.    Consiliului Local al Municipiului Bacau;

        – In atentia dlui primar Necula Cosmin; Viceprimar Scripat Constantin; Viceprimar Dragos Stefan; Secretar General Popovici Ovidiu Nicolae; Domnilor/ Doamnelor consilieri;

Plangere prealabila/ Scrisoare Publica,

          1. Birou de mediator-Dr.Botomei Vasile, cu adresa de corespondenta in str. Oituz, 33, mun Bacau, reprezentat prin/si  Botomei Vasile, doctor in drept, cu adresa din mun.Bacau, str.Oituz nr.33, CNP 1640107270583, e-mail: botomei.vasile@yahoo.com, mobil 0744191717;

          2. SC Centrul de Consultanta Stefan cel Mare SRL, cu sediul in Bacau, str.Oituz nr.33, reprezentat prin dr. Botomei Vasile;

    3. SC . SMART  WAYS TURISTIC SRL, cu sediul in Bucuresti, sector 6,Bdul Constructorilor, nr.20,bl 20 A,Sc B,et.2,ap. 45, inregistrata la ORC Bucuresti  cu J 40/19986/2007,CUI 22630961, cu punct de lucru in Bacau, str.Republicii nr.27,A 3, in spatiile din proprietatea Biroului de mediator-Dr.Botomei Vasile, reprezentata prin administrator Nicolae Petre si, pentru relatile cu Consiliul Local al Mun Bacau si cu primarul mun. Bacau prin dr. Botomei Vasile;

    4. SC. Mada & Macrina SRL, cu sediul in sat Holt, com. Letea Veche, jud. Bacau, inegistrata la ORC Bacau, cu J 27/2631/2017,CUI 37110860, reprezentata prin administrator Nastase Mihaela Madalina, cu punct de lucru in Bacau, str.Republicii nr.27,A1, in spatiile din proprietatea Biroului de mediator-Dr.Botomei Vasile;

               I.  Sa cereti  primarului mun Bacau si,  secretarul general al Mun Bacau:

               -Emiterea numarului si datei  hotararii pe care ati adoptat-o in sedinta de Consiliu Local  din 19-02-2020, inscrisa la pozitia 12 de pe ordinea de zi;

                Referitor la emiterea numarului si datei  hotararii  adoptata in sedinta de Consiliu Local  din 19-02-2020, inscrisa la pozitia 12 de pe ordinea de zi, motivez urmatoarele:

           Prin contrafacerea realitatii din proiectele de hotarare inscrise pe ordinea de zi  din sedinta din 19-02-2020 de care raspunde dnul secretar general Popovici Ovidiu Nicolae nu a fost publicata hotararea adoptata la proiectul de hotatare  inscris la pozitia 12 pe ordinea de zi din 19-02-2020 din cauza cu nu i-a convenit rezultatul votului, in conditile in care secretar general a avizat de legalitate proiectul de hotarare impreuna cu referatele, rapoartele si avizele de legalitate emise de compartimentul de specialitate prin dnul Fantaza Ciprian ce au fost emise in mod evident cu incalcarea legislatiei primare din legi,ordonante si Hotarari de Guvern aflate in vigoare din care enunt:

          – Dispozitiile imperative din OUG nr. 57/2019- Codul administrativ;

          -Dispozitiile din legea 650/2002 de aprobare a OG 99/2000;

          -Dispozitiile  din legea 359/2004 de autorizare a functionarii persoanelor fizice si persoanelor juridice;

           -Hotararii de Guvern nr. 348/18 martie 2004,

          -Normele metodologice de aplicare a ordonantei 99/2000, republicata, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 33/2003, publicata in M.Oficial al Romaniei, partea 1, nr. 235 din 7 aprilie 2003;

            II. Sa initiati proiect de hotarare de abrogare a  hotararilor:

               – Nr. 175/2006, cu toate modificarile si complatarile ulterioare aduse acesteia pana la intrarea in vigoare a Codului administrativ;

               – Nr. 223/2001, cu toate modificarile si complatarile ulterioare aduse acesteia pana la intrarea in vigoare a Codului administrativ

             In legatura cu aceste faptele prin care prin omisiune nu a fost initiat de catre primarul mun Bacau, ca nu a fost sesizat Consiliul Local al Mun Bacau de catre secretarul general prin inscrisuri sau informari publice ca  sunt in vigoare acte normative adoptate de Consiliul Local care incalca legislatia primara din legi, ordonante, Hotarari de Guvern, dar si cu faptul ca desi investiti cu cereri de abrogare/modificare, revocare a actelor normative din Consiliul Local care incalcau legislati primara fata de care aveau obligatia de la lege sa depuna proiecte de abrogare/revocare/modificare a acestora,  cer  sa va investiti cu urmatoarele:

            III. Sesizarea Parchetului de pe langa Judecatoria Bacau in exercitarea obligatiei de sesizare prevazuta in normele de drept penal astfel:

          – Impotriva domnului Popovici Ovidiu Nicolae, a functionarilor responsabili cu intocmirea si perfectarea actelor adoptate in sedintele de Consiliu Localal mun.Bacau din sedintele din 19-02-2020, 25-02-2020 si din 28-02-2020, a primarului Necula Cosmin, sub aspectul  savarsirii infractiunilor de:

          -abuz in serviciu;

          – fals  informatic,

          – fals intelectual,

          – uzul  de fals,

          – constituirea unui grup infractional organizat si, aderarea la grup;

             Faptele sunt in concurs de infractiuni si sunt consumate prin urmatoarele:

          –  Transcrierea inregistrarilor magnetice si video  ale sedintei din 19-02-2020;

          –   Publicarea incompleta a hotararilor din sedinta din 19-02-2020 in ziarul Desteptarea din Bacau din 25-02-2020;

          –  Adoptarea proiectului de hotarare semnat de secretarul general Popovici Ovidiu Nicolae pentru legalitate si, de primarul Necula Cosmin in mod evident nelegal, si a documentelor prealabile proiectului de hotarare prin rapoarte, avize, referate de specialitate de catre functionarii publici din apartul tehnic si,  juridic al primarului si  de catre functionarii publici din Consiliul Local al Mun Bacau contrar dispozitiilor legale mai sus precitate;

              Astfel, dnul primar, impreuna cu dnul secretar general si aparatul tehnic de specialitate din mun Bacau au facut documentatia de aprobare pentru procesul verbal al sedintei din 19-02-2020, prin contrafacerea realitatii in ceea ce priveste proiectul de hotatare de la pozitia nr. 12  care a fost votat cu 17 voturi impotriva proiectului de hotatare introdus pe ordine a de zi de dnul Primar Necula Cosmin si, cu  doua voturi pentru proiectul de repingere depus de dnul primar;

          Prin publicarea trunchiata a hotararilor din sedinta de Consiliu din 19-02-2020, au fost incalcarea  dispozitiile imperative ale:

– art. 198 din OUG nr. 57/2019  denumit Cod administrativ;

– art. art 83 din legea 24/2000 republicata denumita lege de tehnica legislativa;

           In conditiile in care se tolereaza aceaasta stare de fapt de catre consilierii locali sesizati cu aceasta cerere, fara sa se dispuna sesizarea Parchetului competent sa cerceteze infractiunile consumate prin omisiune, urmeaza a se atrage rasspunderea juridica a membrilor din Consiliul Local care au votat procesul verbal al sedintei din 19-02-2020, in forma incompleta sub aspectul comiterii infractiunii de omisiune a sesizarii organelor judiciare in concurs cu urmatoarele:

           – participatie improprie la infrcatiunile pentru care este responsabil secretarul general al mun Bacau, primarul mun Bacau, functionarii publici din aparatul tehnic al primarului, din municipiul Bacau  si  din Consiliului Local al Mun Bacau cu reeferire la:

          -abuz in serviciu; – fals  informatic,- fals intelectual,- uzul  de fals,- constituirea unui grup infractional organizat si, aderarea la grupul infractional din partea consilierilor locali;

           Probe:

          -Informarea publica din anuntul publicitar publicat in ziarul Desteptarea din Bacau in pagina 12 prin anuntul platit din bugetul mun.Bacau, in care au fost facute publice hotararile adoptate in sedinta din 19-02-2020 si, din sedinta din 25-02-2020, in care nu a fost publicata hotararea de la pct. 12 de pe ordinea de zi din 19-02-2020;

          -Inregistrarea magnetica din sedinta din 19-02-2020, de la prezentarea proiectului de hotarare de catre primarul mun Bacau de la puctului 12 de pe  ordinea de zi, in conditiile in care nu va fi distrusa sau  contrafacuta de catre persoanele care au aces la aceste inregistrari;

          – Proiectele publicate cu avizele aferente acestora pe adresa fiecarui consilier local, dar si pe site-ul municipiului Bacau, care sunt listate;

          IV. Referitor la plangerea prealabila de initiatiere a proiectului de hotarare de abrogare a  hotararilor: nr. 175/2006, cu toate modificarile ulteriore, nr.279/2013,  nr. 223/2001, cu toate modificarile si complatarile ulterioare aduse acesteia pana la intrarea in vigoare a Codului administrativ motivele sunt urmatoarele:

          Imprejurarile cauzei:

          Primarul mun Bacau care considera ca va mai primi un al doilea mandat, asemenea ca si secretarul general al Consiliului Local al mun Bacau, dnul Fantaza Ciprian director la Directia juridica, dnul Gavrilescu Cornel- sef serviciu juridic, dnul Sraer-consilier juridic si ceilati functionari care au participat la actele ce fac obiectul sesizarii, au acceptat, avizat si mentinut starea de nelegalitate prin care in mun Bacau au fost adoptate si mentinute inclusiv pana la data prezentei plangeri: HCL 175/2006, HCL 279/2013, HCL  223/2001;

           Prin aceste HCL-uri, in mod  contrar legilor mai sus precitate respectiv: legea  24/2000, legea 50/2002, legea 359/2004, HG 348/2004, au fost instituite reguli de eliberare a autorizatiei de functionare si profil de activitate prevazute pentru toate categoriile de agenti economici indiferent de Codul, CAEN, indiferent de obiectul activitatii, indiferent daca nu existau aceste reguli si norme in legislatia primara;

           Au folosit ca instrument de aplicare pe functionarii publici din Politia Locala a Mun.Bacau, care mai presus de legislatia primara din legi, ordonante si Hotarari de Guvern, au aplicat sanctiuni contraventionale in mod  ca factor cooercitiv impotriva  agentilor economici care nu se supunea regulilor inventate cu titlu de legi prin HCL-urile din Consiliul Local al mun Bacau.

          Au fost sanctionati  contraventional agentii economici care erau autorizati sa functionaeze prin utorizatii de functionare emise in temeiul art. 15 si  art. 17 indice 1 din legea 359/2004 republicata, si li s-a interzis sa functioneze prin suspendarea activitatii pana obtineau autorizatiie de functionare de la primar, chiar daca in competenta primarului potrivit anexei 3 din legea 650/2002  nu era atributul de eliberare a autorizatiei de functionare decat un acord de functionare, iar acest acord era prevazut doar pentru activitatile din zonele publice definitie prin HG 348/2004 in randul petelor, targurilor,oboarelor, cailor publice de acces si, nicidecum pentru spatiile private care nu aveau caracter de piete private;

          Nelegalitatea avizelor de mentinere a normelor de reglementare din  HCL 175/2006 si, HCL 279/2013, astfel cumau fost sesizate de SC Centrul de Consultanta Stefan cel Mare SRL, SC Mada & Macrina SRL, Biroul de mediator –Dr.Botomei Vasile, potrivit plangerilor prealabile din punctul 12 de pe ordinea de zi dinsedinta din 19-02-2020, este probata prin urmatoarele:

           1. Prin HCL 175/2006 si, HCL 279/2013 au fost impuse alte conditii de eliberare a acordului de functionare din competenta primarului municipiului Bacau in plus fata  de  conditiile  prevazute prin legea nr. 650/2002 care a fost adoptata pentru aprobarea OG 99/2000;

          2. Avizele de specialitate care au stat la baza adoptarii HCL 175/2006 si, HCL 279/2013, referatele de specialitate si avizul de legalitate a proiectelor de hotarari asemenea ca si pentru legalitatea ambele hotarari au fost date prin incalarea cu stiinta a legilor aplicabile in materiea adoptarii actelor cu carcacter normativ secundar de catre secretarul general al Mun Bacau, in identitate ca si de autorii care au eliberat referate, avize de specialitate si expunere de motive;

          3. Folosirea prin HCL 175/2006 modificata, a denumirii gresite de autorizatie de functionare in loc de acord de functionare astfel cum prevad dispozitiile unice de relementare  din Art. 6. Din legea 650/2002:

           (2) Exercitarea activității de comercializare în zone publice este supusă acordului autorităților administrațiilor publice locale sau ale sectoarelor municipiului București, după caz, cu respectarea regulamentelor proprii ale acestora și a planurilor de urbanism.

          4. Extinderea gresita prin HCL 175/2006 modificata, a domeniului de aplicare a obligatiei de a se detine acord de functionare din partea agentilor sconomici si pentru alte domenii de activitate in afara de domeniile de activitate publicate limitativ imperativ  in Anexa 3 din legea 650/2002;

           5. Extinderea gresita prin HCL 175/2006 modificata, a domeniului de aplicare a obligatiei de a se detine acord de functionare din partea agentilor economici si pentru spatii private care nu fac parte din categoria zonelor publice astfel cum sunt definite prin urmatoarele:

          –Art. 6. din legea 650/2002: (1) Comerțul în zone publice se desfășoară în structuri de vânzare cu sediu fix sau ambulant.

        Art. 4. din legea 650/2002:  În înţelesul prezentei ordonanţe, următorii termeni se definesc astfel:

         p) comerţ în zone publice – activitatea de comercializare a produselor şi serviciilor, desfăşurată permanent sau sezonier în pieţe, târguri, oboare, pasaje publice, porturi, aeroporturi, gări, autogări, drumuri publice şi străzi sau orice zona de alta natura destinată folosinţei publice;

        Interpretarea si aplicarea gresita a denumirii de autorizatie de functionare  prevazuta a se elibera de catre primar, in conditiile in care  legiuitorul primar a prevazut si a definit prin:

          – Art.5 (1) din legea 650/2002:

          (1) Orice exercițiu comercial se desfășoară numai de către comercianți autorizați în condițiile legii.

           In conditiile in care legea de autorizare a functionarii este legea 359/2004 republicata, potivit careia autorizatia in conditiile legii se face prin Ofiiciul Registrului Cometului pe baza declaratiilor pe proprie raspundere in forma reglementata de art. 17 indice 1 din aceasta, dar nicidecum in conditiile unei hotararii de Consiliu Local, deoarece legea o da doar Parlamentul, si putere legiuitoare o mai are doar  Guvernul prin Ordonate de Guvern;

           6. Motivarea avizelor de specialitate in mod contar dispozitiilor de reglementarea privind obtinerea autorizatiei de functionare astfel cum  sunt  expres prevazute si definite prin legea  359/2004, republicata, astfel:

          –ART. 4 legea  359/2004:

          Autorizarea funcţionării solicitanţilor se face cu îndeplinirea procedurii prevăzute de prezenta lege şi de actele normative speciale, armonizate cu prevederile prezentei legi.

          ART. 5 (1) Prin autorizarea funcţionării, în sensul prezentei legi, se înţelege asumarea de către solicitant a responsabilităţii privitoare la legalitatea desfăşurării activităţilor declarate.

          ART. 17 (1) din legea  359/2004:

          Procedura de autorizare a funcţionării pe baza declaraţiei-tip pe propria răspundere se desfăşoară prin intermediul biroului unic din cadrul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal, la care solicitantul are obligaţia înregistrării sediului social sau secundar.

          (2) Oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale, prin birourile unice, efectuează următoarele activităţi:

          a) primesc, verifică şi înregistrează cererile de înregistrare şi actele depuse în susţinerea acestora, precum şi declaraţiile-tip prevăzute la art. 15;     b) încasează taxele şi tarifele pentru operaţiunile efectuate de oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale, precum şi cele datorate altor autorităţi implicate în procedura de înregistrare;

           c) ţin în sistem computerizat evidenţa declaraţiilor-tip prevăzute la art. 15;

           d) transmit autorităţilor publice competente declaraţiile-tip prevăzute la art. 15, în copie, şi, pe cale electronică, datele de identificare ale persoanelor juridice înregistrate în registrul comerţului;

           e) completează şi emit în termen certificatele constatatoare privind înregistrarea declaraţiilor-tip prevăzute la art. 15, potrivit prezentei legi;

            f) urmăresc termenele prevăzute de prezenta lege şi eliberează solicitanţilor certificatele de înregistrare, certificatele de înscriere de menţiuni, încheierile judecătorului-delegat, precum şi certificatele constatatoare prevăzute la lit. e).

            ART. 17^1 (1) din legea  359/2004:

            Biroul unic din cadrul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal, pe baza declaraţiilor-tip prevăzute la art. 15, eliberează solicitanţilor certificate constatatoare care atestă că:

           a) s-a înregistrat declaraţia-tip pe propria răspundere, din care rezultă că la sediul social sau secundar nu se desfăşoară activităţile prevăzute în actul constitutiv sau modificator;

           b) s-a înregistrat declaraţia-tip pe propria răspundere, din care rezultă că sunt îndeplinite condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii, pentru activităţile declarate;

          (3) Pentru sediul social şi pentru fiecare sediu secundar se va elibera câte un certificat constatator care atestă că s-au înregistrat declaraţiile-tip prevăzute la art. 15.

          ART. 17^3 (1) din legea  359/2004:

          În cazul în care autorităţile publice competente constată că nu sunt îndeplinite condiţiile legale de funcţionare, notifică acest fapt solicitantului, la sediul înregistrat, acordând un termen de remediere a neregularităţilor constatate. Termenul curge de la data primirii notificării şi poate fi prelungit la cererea expresă a solicitantului, adresată autorităţii publice competente.

          (2) În cazul în care neregularităţile nu sunt remediate, autorităţile publice competente notifică oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal actul prin care s-a interzis desfăşurarea activităţii, în termen de 3 zile de la emiterea acestuia, pentru a fi înregistrat din oficiu în registrul comerţului.

          7.HCL 175/2006 modificata, da in mod gresit dreptul  de interpretare din partea organelor de control din cadrul Politiei Locale a Municipiul Bacau sa aplice contraventii pe motiv de lipsa autorizatiei de functionare prevazuta a fi eliberata de primarul municipiului Bacau,in timp ce potrivit legii 359/2004 modificata, denumita lege de autorizare a functionarii  se prevede ca detinerea Certificatului constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului prin care societatea dobandeste  autorizarea functionarii pe baza declaratiilor pe propria raspundere pentru fiecare cod CAEN din lista de activitati care indeplinesc conditiile de autorizare prin Registrul Comertului constituie autorizatia de functionare;

          8.  Consiliului Local al Municipiului Bacau are obligatia prevazuta prin art. 4 legea  359/2004 sa adopte acte normative cu carcacter local prin care sa se prevada ca autorizarea funcţionării agentilor economici se face cu îndeplinirea procedurii prevăzute de prezenta de legea cadru de autorizare astfel cum se prevede prin legea 359/2004 republicata:

          ,,Autorizarea funcţionării solicitanţilor se face cu îndeplinirea procedurii prevăzute de prezenta lege şi de actele normative speciale, armonizate cu prevederile prezentei legi.’’

          -Art.90(2) din legea 650/2002:

           ,,Administrațiile publice locale vor întreprinde acțiunile necesare în vederea aplicării dispozițiilor prezentei ordonanțe și a normelor metodologice de aplicare a acesteia.’’

         Art. 4. Acordul de functionare din competenta primarului mun. Bacau nu se elibereaza in  in urmatoarele cazuri:

            a) contravine planului general de dezvoltare urbană și criteriilor generale privind determinarea zonelor și locurilor de vânzare din localități;

             b) aduce prejudicii spațiilor aflate în incinta sau în apropierea unor clădiri de valoare arhitectonică deosebită ori cu valoare de patrimoniu;

            c) exercițiul comercial se face în spații improvizate;

            d) se încalcă dispozițiile prezentei ordonanțe.”

              

 9. Prin completarile aduse la HCL 175/2006  sa prevad in categoria cerintelor pentru obtinerea autorizatiei de functionare de la Primar: urmatoarele: 

 ,,sa nu fie inregistrate debite privind impozite si taxe locale”.

            ,,sa fie inregistrat la Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Bacau si pe rolul fiscal al acestuia sa nu fie inregistrate debite privind impozite si taxe locale”.

              ,,pe rolul fiscal al acestuia sa nu fie inregistrate debite privind impozitele  si taxele locale”

            Prin  art. 81.  din  legea nr.650/2002 dispusa pentru  aprobarea  OG 99/2000, se pravad doar urmatoarele motive pentru care nu se elibereaza acordul de functionare de la primar, astfel:

        – Acordul prevăzut la art. 6 alin. (2) nu se eliberează în următoarele cazuri:

             a) contravine planului general de dezvoltare urbană și criteriilor generale privind determinarea zonelor și locurilor de vânzare din localități;

             b) aduce prejudicii spațiilor aflate în incinta sau în apropierea unor clădiri de valoare arhitectonică deosebită ori cu valoare de patrimoniu;

            c) exercițiul comercial se face în spații improvizate;

            d) se încalcă dispozițiile prezentei ordonanțe.”

            10. Hotararile contestate prin plangerea prealabila sunt nelegale, netemeinice si neondate din cauza ca:

         – Prin dispozitiile de reglementgare din Legea nr. 650/2002 de   aprobarea a OG 99/2000 legiuitorul primar nu restrictioneaza in nici-un fel eliberarea acordului de functionare prevazut a fi eliberat de primar de inexistenta pe rolul nominal unic al proprietarului sau pe rolul agentului economic de debite provenite din eventuale cheltuieli de judecata, restante la impozite si taxe locale sau debite din amenzi;

          – In intelesul art. 2(4) din legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cheltuielile de judecata nu sunt de natura fiscala;

         –  Dispozitiile din legea  nr. 24/2000 de tehnica legislativa interzic adoptarea de acte normative  cu carcater local prin adaugare  la lege, sub sanctiunea abrogarii ca netemeinice si nefondate;

             – In scopul simplificării procedurilor administrative și promovării calității serviciilor este intervenita reglementarea din legea 359/2004 republicata care prevede proceduri de simplificare a obtinerii autorizatiei de functionare potrivit art. 17 indice 1 din  aceasta, din care redam textual urmatoarele:

              ,, Art.1 Se instituie prezenta procedură de înmatriculare în registrul comerțului și de înregistrare fiscală a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice sau de autorizare a funcționării persoanelor juridice care, potrivit legii, au obligația să ceară înmatricularea în registrul comerțului;

          Art. 4. –  Autorizarea funcționării solicitanților se face cu îndeplinirea procedurilor prevăzute de prezenta lege și de actele normative speciale care reglementează emiterea fiecărei autorizații.

           Art. 5. –

          Prin autorizarea funcționării se înțelege fie asumarea de către solicitant a responsabilității privitoare la legalitatea desfășurării activității, fie obținerea actului administrativ emis de autoritățile administrației publice competente, strict necesar pentru a permite solicitantului desfășurarea activităților prevăzute în actele constitutive sau modificatoare înregistrate în registrul comerțului.

          Art. 17. –

          (1) Procedura de autorizare a funcționării se desfășoară prin intermediul biroului unic din cadrul oficiului registrului comerțului de pe lângă tribunalul din județul pe a cărui rază solicitantul are stabilit sediul social principal sau secundar.

          (2) Oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale au obligația organizării birourilor unice pentru efectuarea următoarelor activități:

          a) primirea cererii de autorizare, verificarea existenței documentelor necesare stabilite de autoritățile publice implicate și înregistrarea cererilor de autorizare în registrul special;

          (3) Anexa la certificatul de înregistrare constituie actul administrativ emis de autoritățile publice implicate, care atestă faptul că solicitanții au obținut autorizațiile prevăzute la art. 15 alin. (1), necesare pentru începerea activității.

          (4) Pentru sediul social principal și pentru fiecare sediu social secundar se va elibera câte o anexă la certificatul de înregistrare, care înlocuiește alte formulare de autorizare utilizate de autoritățile publice implicate, cu excepția cazurilor strict prevăzute de reglementările armonizate cu legislația comunitară și cuprinse în hotărârea Guvernului prevăzută la art. 43 alin. (4).

          Art. 18. – (1) Cererile de autorizare a funcționării se depun la oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunalul din județul pe a cărui rază solicitantul își are stabilit sediul social principal sau secundar și vor fi însoțite de documentele necesare pentru autorizare, precum și de dovezile privind achitarea taxelor și tarifelor aferente, datorate autorităților publice implicate.

             ANEXA 3 din Legea 650/2002, contine  Lista de activitati economice prevazute a fi supuse acordului de  functionare emis de primar;                                                        

          Prin Art. 90 din legea 650/2002 se prevede expres ca:

          (1) Organele abilitate în aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe vor stabili modalitățile concrete de colaborare.

          (2) Administrațiile publice locale vor întreprinde acțiunile necesare în vederea aplicării dispozițiilor prezentei ordonanțe și a normelor metodologice de aplicare a acesteia.

          In concluzie:

          -Primarul mun Bacau Necula Cosmin, in solidar cu secretarul general Popovici Ovidiu Nicolae si aparatul tehnic de specilalitate din mun. Bacau care reprezinta administrația publica locala nu a întreprins nici-o  acțiune necesara în vederea aplicării dispozițiilor ordonanței 99/2000 aprobata prin legea 650/2002 și nici a normelor metodologice de aplicare ale  acesteia.

          -Mai mult decat atat desi ordonanța 99/2000 aprobata prin legea 650/2002 erau anterioare HCL 175/2006 si HCL 279/2013, ambele acte cu titlu de lege au fost incalcate cu stiinta de secretarul general al mun Bacau, in dispretul fata de lege pentru care se incadreaza sa raspunda penal si civil pentru comiterea infractiunii de abuz in serviciu in forma continuata;

          In ceea ce priveste competenta imputernicitilor primarului mun Bacau, prin functionarii publicii delegati si, prin functionarii publici din Politia Locala a Mun Bacau de a face control si de a aplica contraventii pentru lipsa autorizatiei de functionare din competenta primarului, acestea sunt rezumate exclusiv la zonele publice care privesc activitatile din piete, targuri si oboare, iar ceea ce depaseste ca atributiuni pentru imputernicitii primarului prin acte ale consiliului Local  incalca dispozitiile din legea de tehnica legislativa nr. 24/2000, din care enunt urmatoarele:

          1. Articolul 3 (1) Normele de tehnică legislativă sunt obligatorii la elaborarea proiectelor de lege de către Guvern și a propunerilor legislative aparținând deputaților, senatorilor sau cetățenilor, în cadrul exercitării dreptului la inițiativă legislativă, la elaborarea și adoptarea ordonanțelor și hotărârilor Guvernului, precum și la elaborarea și adoptarea actelor normative ale celorlalte autorități cu asemenea atribuții.

         Constatari: Normele de tehnică legislativă nu au fost respectate, in nici-un fel, deoarece:

          2Articolul 4 (3) Actele normative date în executarea legilor, ordonanțelor sau a hotărârilor Guvernului se emit în limitele și potrivit normelor care le ordonă.

          3. Articolul 13Actul normativ trebuie să se integreze organic în sistemul legislației, scop în care:

          a) proiectul de act normativ trebuie corelat cu prevederile actelor normative de nivel superior sau de același nivel, cu care se află în conexiune;

          b) proiectul de act normativ, întocmit pe baza unui act de nivel superior, nu poate depăși limitele competenței instituite prin acel act și nici nu poate contraveni principiilor și dispozițiilor acestuia;

        4. Articolul 16

          (1) În procesul de legiferare este interzisă instituirea acelorași reglementări în mai multe articole sau alineate din același act normativ ori în două sau mai multe acte normative. Pentru sublinierea unor conexiuni legislative se utilizează norma de trimitere.

        (2) În cazul existenței unor paralelisme acestea vor fi înlăturate fie prin abrogare, fie prin concentrarea materiei în reglementări unice;

        5. Articolul 41 (4) Se interzice ca denumirea proiectului unui act normativ să fie aceeași cu cea a altui act normativ în vigoare.

        6.Articolul 80  Actele normative ale autorităților administrației publice locale se adoptă ori se emit pentru reglementarea unor activități de interes local, în limitele stabilite prin Constituție și prin lege și numai în domeniile în care acestea au atribuții legale.

         7.Articolul 81(1) La elaborarea proiectelor de hotărâri, ordine sau dispoziții se va avea în vedere caracterul lor de acte subordonate legilor, hotărârilor și ordonanțelor Guvernului și altor acte de nivel superior.

        (2) Reglementările cuprinse în hotărârile consiliilor locale și ale consiliilor județene, precum și cele cuprinse în ordinele prefecților sau în dispozițiile primarilor nu pot contraveni Constituției României și reglementărilor din actele normative de nivel superior.

        Obiectul actiunii priveste anularea acestor acte normative cu caracter local  pe motiv ca in documentatia prevazuta de  HCL 175/29-06-2016 si HCL nr.279/06-09-2013, se cer a fi indeplinite conditii care exced Legii 650/2002,astfel cum sunt prevazute in art.8 prin literele a),b),c),d);

          Ambele acte normative cu caracter local fac extindere in domeniul de aplicare a atributiilor pentru primar, in conditiile in care nu are atributii de a elibera autorizatii de functionare decat pentru spatiile din zone publice reglementate prin HG nr. 348 din 18 martie 2004 privind

exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone publice;

          Competenta autorizarii in alte zone decat zonele publice este regelementata prin legea 359/2004, modificata, intemeiul careia primarul are in competenta doar eliberarea de acord de functionare si doar pentru activitatile strict si limitativ prevazute in anexa 3 din legea 650/2002;

          Paratul Consiliul Local al Mun.Bacau a incalcat  legislatia primara, deoarece regelementarea data de legea cadru 650/2002 este stricta, astfel cum face trimitere prin art. 4 litera p),  care defineste in ce anume consta : Comert in zone publice,  respectiv:

          ,,piete, targuri, oboare, pasaje publice, porturi, aeroporturi, gari, autogari, drumuri publice, si strazi sau orice zona de alta natura destinata folosintei publice” spatiile verzi, bunaoara cu, aleile asfalate sau cu soselele, tot la fel nu este legal sa fie incadrate in aceiasi categorie spatiile din zonele private cu spatiile din zonele publice.”

          Prin actele normative contestate ii sunt extinse competentele primarului nu doar in cecea ce priveste lista de activitati, dar mai cu seama pentru  ceea ce excede  zonelor  publice, fiind in acest sens o incalcare a normelor de tehnica legislativa.  

          Denumirea  acestor acte normative cu caracater local,  incalca articolul 41 (4) din legea 24/2000, deoarece defineste procedura de autorizarea functionarii agentilor economici in timp ce aceasta denumire  este in continutul si definitia legii 359/2004, republicata prin care este enuntata autorizarea functionarii persoanelor fizice si persoanelor juridice, astfel ca atat din titlu cat si din continut actele normative contestate sunt nelegale, netemeinice si nefondate in tot continutul lor;

        Competentele in atributiile de control in ceea ce priveste autorizatia de functionare prevazuta de lege 359/2004, nu apartin Politiei Locale, deoarece acestea sunt date altor autoritati, astfel ca si din acest motiv ambele acte normative contestate sunt nelegale si netemeinice deoarece stabilesc in competenta Politiei Locale atributii de control  care nu le sunt date prin lege Politiei Locale;

        Lipsa acordului de functionare de la primar, nu este reglementata ca sanctiune prin nici-un act normativ cu caracter de lege, motiv pentru care si din acest motiv sunt nelegale si netemeinice actele normative contestate deaorece sunt adoptate sanctiuni  pentru care legea nu le prevede si în domeniile în care Politia Locala nu are  atribuții legale;

        Legea 359/2004, republicata nu acorda atributul aprobarii si al eliberarii autorizatiei de functionare la  primar, ci la Oficiul Registrului Comertului de pe langa tribunalele teritoriale potrivit acestei legi astfel:

        ART. 4 Autorizarea funcţionării solicitanţilor se face cu îndeplinirea procedurii prevăzute de prezenta lege şi de actele normative speciale, armonizate cu prevederile prezentei legi.

        ART. 5 (1) Prin autorizarea funcţionării, în sensul prezentei legi, se înţelege asumarea de către solicitant a responsabilităţii privitoare la legalitatea desfăşurării activităţilor declarate.

        CAP. 4 Procedura autorizării funcţionării:

        ART. 17 (1) Procedura de autorizare a funcţionării pe baza declaraţiei-tip pe propria răspundere se desfăşoară prin intermediul biroului unic din cadrul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal, la care solicitantul are obligaţia înregistrării sediului social sau secundar.

        (2) Oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale, prin birourile unice, efectuează următoarele activităţi:

         a) primesc, verifică şi înregistrează cererile de înregistrare şi actele depuse în susţinerea acestora, precum şi declaraţiile-tip prevăzute la art. 15;

        b) încasează taxele şi tarifele pentru operaţiunile efectuate de oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale, precum şi cele datorate altor autorităţi implicate în procedura de înregistrare;

        c) ţin în sistem computerizat evidenţa declaraţiilor-tip prevăzute la art. 15;

        d) transmit autorităţilor publice competente declaraţiile-tip prevăzute la art. 15, în copie, şi, pe cale electronică, datele de identificare ale persoanelor juridice înregistrate în registrul comerţului;

        e) completează şi emit în termen certificatele constatatoare privind înregistrarea declaraţiilor-tip prevăzute la art. 15, potrivit prezentei legi;

        f) urmăresc termenele prevăzute de prezenta lege şi eliberează solicitanţilor certificatele de înregistrare, certificatele de înscriere de menţiuni, încheierile judecătorului-delegat, precum şi certificatele constatatoare prevăzute la lit. e).

        ART. 17^1 (1) Biroul unic din cadrul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal, pe baza declaraţiilor-tip prevăzute la art. 15, eliberează solicitanţilor certificate constatatoare care atestă că:

         a) s-a înregistrat declaraţia-tip pe propria răspundere, din care rezultă că la sediul social sau secundar nu se desfăşoară activităţile prevăzute în actul constitutiv sau modificator;

         b) s-a înregistrat declaraţia-tip pe propria răspundere, din care rezultă că sunt îndeplinite condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii, pentru activităţile declarate;

         c) s-a înregistrat declaraţia-tip pe propria răspundere, din care rezultă modificările intervenite faţă de declaraţia-tip anterioară.

         (2) Certificatele constatatoare prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) se eliberează o dată cu certificatul de înregistrare sau certificatul de înscriere de menţiuni.

         (3) Pentru sediul social şi pentru fiecare sediu secundar se va elibera câte un certificat constatator care atestă că s-au înregistrat declaraţiile-tip prevăzute la art. 15.

         (4) Certificatele constatatoare prevăzute la alin. (1) au regimul prevăzut la art. 4 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

        ART. 17^2 (1) În vederea efectuării controlului de către autorităţile publice competente privind conformitatea celor declarate potrivit art. 15, oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunal transmite acestora copiile declaraţiilor-tip şi, pe cale electronică, datele de identificare ale persoanelor juridice, în termen de 3 zile de la data înregistrării în registrul comerţului.

        (2) Autorităţile publice competente prevăzute la alin. (1) sunt:

        – Direcţiile de sănătate publică teritoriale din subordinea Ministerului Sănătăţii sau ministerele cu reţea proprie de sănătate publică;

        – Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor sau ministerele cu reţea sanitară veterinară proprie;

        – Autorităţile publice teritoriale de protecţie a mediului din subordinea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor;

        – Inspectoratele teritoriale de muncă din subordinea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei

        ART. 17^3 (1) În cazul în care autorităţile publice competente constată că nu sunt îndeplinite condiţiile legale de funcţionare, notifică acest fapt solicitantului, la sediul înregistrat, acordând un termen de remediere a neregularităţilor constatate. Termenul curge de la data primirii notificării şi poate fi prelungit la cererea expresă a solicitantului, adresată autorităţii publice competente.

        (2) În cazul în care neregularităţile nu sunt remediate, autorităţile publice competente notifică oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal actul prin care s-a interzis desfăşurarea activităţii, în termen de 3 zile de la emiterea acestuia, pentru a fi înregistrat din oficiu în registrul comerţului.

          Rezulta asadar ca organele administrtiei publice locale si Politia Locala nu au competente date prin legea 359/2004, republicata, dea controla si constata contraventii in legatura cu lipsa autorizatiei de functionare a agentilor economici, motiv pentru care includerea in actele normative cu caracter local din Consiliul Local al Mun.Bacau a unor astefl de competente incala normele de tehnica legislative care prevad caracterul lor de acte subordonate legilor, hotărârilor și ordonanțelor Guvernului și altor acte de nivel superior.

        Normele de tehnica legislativa nu sut respectate in nici-un fel de ambele acte normatve cu caracter local deoarece prin modificarile succesiveaduse acestora nu este realizata nici o sistematizarea a articolelor, aliniatelor, astfel cum este prevazuta obligatia de renumerotare a articolelor, aliniatelor,dar mai cu seama in a nu se repeta prin paralelisme care sunt prevazute sub sanctiunea abrogarii prin art Articolul 16 din legea 24/2000;

          Temeiul de drept din legea 215/2001 privind administratia publica locala, avut in vedere la adoptarea actelor normative contestate este incetat de drept prin intrarea in vigoare a codului administrativ, astfel ca amele acte normative sunt caduce la nivelul anului 2020, in raport de care in lipsa actualizarii prin adoptarea unui nou regulament de eliberare a acordului de functionare din competenta primarului mun.Bacau in limitele pe care ii sunt date prin legea 650/2002, si fara sa se suprapuna cu activitatea de autorizare a functionarii care este data in competenta Oficiilor registrelor Comertului de pe langa tribunalele judetene,constituie motiv de admitetre a actiunii si de anulare a ambelor acte normative contesate ca netemeinice si nefondate.

        In ceea ce priveste competenta imputernicitilor primarului de a controla si aplica contraventii pentru activitatile economice, acestea sunt limitativ prevazute in art. 34 (1) lit b) din HG nr.348 din 18 martie 2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone publice, care se refera la comertul in pietele administrate de autoritatile publice locale, la pietele private si nicidecum la spatii private din afara zonelor publice;

        In acest HG 348 din 18 martie 2004, sunt explicitate zonele publice, care nu interfereaza cu zonele private, din care redau urmatoarele:

        ,,Articolul 1. Prin prezenta hotărâre se stabilesc regulile generale de exercitare a formelor specifice de comerț cu amănuntul și prestări de servicii în unele zone publice, precum și cerințele minime de dotare necesare realizării acestor activități.

        Articolul 2. În sensul prezentei hotărâri, prin comerț în unele zone publice se înțelege activitatea de comercializare a produselor și serviciilor, desfășurată permanent sau sezonier în piețe, târguri, pasaje publice, drumuri publice și străzi sau în orice zonă de altă natură destinată folosinței publice, cu excepția celor administrate special.

        Articolul 3. Scopul reglementării comerțului în zone publice este de a crea un cadru de desfășurare a activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață, care să respecte principiile concurenței loiale, de protejare a vieții, sănătății, securității și intereselor economice ale consumatorilor, precum și a mediului.

        Articolul 4(1) Comerțul în zone publice se desfășoară în structuri de vânzare cu locație permanentă sau temporară, de către producători/comercianți autorizați conform prevederilor legale.

        (2) Zonele publice pentru exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață sunt delimitate de către autoritățile administrației publice locale în conformitate cu planurile de urbanism general.    Autoritățile publice locale stabilesc tipul de comerț, cu consultarea asociațiilor comercianților și a consumatorilor, potrivit actelor normative în vigoare.

        (3) Zonele publice pot fi administrate direct de către administrația publică locală sau de către întreprinzători privați în condițiile prevăzute de lege.

        (4) Zonele publice pot fi concesionate sau închiriate de autoritatea publică locală întreprinzătorilor privați, conform reglementărilor legale, cu respectarea structurii comerciale prevăzute în Planul de urbanism general.

        Capitolul II Organizarea comerțului în zone publice;

        Articolul 5(1) Comerțul cu amănuntul sau prestarea de servicii în zone publice se desfășoară în piețe locale și/sau în teritorii delimitate, special amenajate, dotate corespunzător specificului fiecărei activități, având asigurate, prin serviciile de administrare a zonelor publice, utilitățile generale: apă, canal, electricitate, gaze, după caz.

        (2) Desfășurarea operațiunilor comerciale în structuri de vânzare cu sediu permanent, temporar sau sezonier, după caz, în zone publice se face numai în baza autorizației autorității administrației publice locale.

        Articolul 6(1) În zonele publice își poate/pot desfășura activitatea:

        a) orice persoană juridică care desfășoară activitate de comercializare cu amănuntul a produselor;

        b) asociațiile familiale, precum și persoanele fizice autorizate, inclusiv meșteșugarii;

        c) producătorii agricoli individuali și asociațiile acestora, care își comercializează propriile produse agricole și agroalimentare;

        d) persoanele fizice care își vând ocazional bunurile proprii în piețe organizate în acest scop.(2) Cei care își desfășoară activitatea în zone publice, prevăzuți la alin. (1), sunt denumiți în continuare utilizatori.

        Capitolul IX Sancțiuni;

        Articolul 32.Constituie contravenții următoarele fapte:

        a) funcționarea pieței fără autorizație de funcționare eliberată de autoritățile publice locale;

        b) funcționarea pieței fără un regulament propriu, în funcție de tipul acesteia, elaborat de administratorul pieței și avizat de autoritatea publică locală;c) acordarea de către administratorul pieței cu profil agroalimentar a unui procent mai mare de 10% din suprafața comercială a platoului pentru comercializarea produselor de uz gospodăresc;d) neasigurarea de către administratorul pieței a unui număr de cântare în stare de funcționare egal cu cel al locurilor de vânzare destinate închirierii pentru micii producători agricoli care comercializează legume, fructe, cereale și semințe;e) neasigurarea de către administratorul pieței a cântarelor cu capacitate de peste 30 kg la o singură cântărire, exceptând piața volantă și talciocul;f) neafișarea de către administratorul pieței a tarifelor pentru serviciile practicate în cadrul pieței;g) nerespectarea de către administrator a tipului de piață stabilit prin regulamentul pentru funcționarea acesteia;h) neatribuirea de către administratorul pieței a locurilor de vânzare, destinate producătorilor agricoli și comercianților produselor de uz gospodăresc, în ordinea solicitărilor și în limita locurilor disponibile existente în sectorul de piață destinat produselor oferite spre vânzare de către solicitanți;i) neverificarea de către administratorul pieței a actelor care să ateste dacă cântarele proprii ale comercianților sunt verificate din punct de vedere metrologic;j) neasigurarea de către administratorul pieței a cântarului de control, verificat metrologic conform actelor normative, pentru verificarea de către cumpărători a corectitudinii cântăririlor;k) cedarea, prin orice formă de contracte cu terți, de către comercianții deținători prin contract de închiriere sau asociere cu administratorul pieței, a structurilor de vânzare obținute în folosință, precum și a locurilor de vânzare atribuite producătorilor agricoli;l) neafișarea la locul de desfășurare a activității din zona publică, de către persoane fizice, asociații familiale sau persoane juridice, a numelui/denumirii, iar pentru societățile comerciale și a sediului social, așa cum au fost înregistrate în registrul comerțului;m) neafișarea de către administratorul pieței în locuri ușor accesibile a regulamentului propriu pentru funcționarea pieței;n) neasigurarea de către administratorul pieței a condițiilor de comercializare în piață, conform prevederilor din regulamentul propriu pentru funcționarea pieței;o) nerespectarea de către administratorul pieței volante a duratei de amplasare și/sau de eliberare a spațiului care i-a fost atribuit, precum și neefectuarea igienizării suprafeței pe care a fost amplasată piața volantă;p) neafișarea la loc vizibil a orarului de funcționare al pieței, la punctele principale de acces în piață;q) desfășurarea, în incinta pieței, a activităților de prestări de servicii de alimentație publică în structuri de vânzare nespecializate;r) neasigurarea cerințelor legale pentru produse industriale de a fi probate sau verificate pentru produsele comercializate de către persoane fizice autorizate, asociații familiale sau persoane juridice, în zone publice, în structuri cu locație fixă sau temporară.

        Articolul 33. Contravențiile prevăzute la art. 32 se sancționează după cum urmează:a) faptele prevăzută la lit. a), cu amendă de la 80.000.000 lei la 100.000.000 lei;b) faptele prevăzute la lit. b)k)n) și o), cu amendă de la 60.000.000 lei la 80.000.000 lei;c) faptele prevăzute la lit. c)g)h) și q), cu amendă de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei;d) faptele prevăzute la lit. p), cu amendă de la 2.000.000 lei la 20.000.000 lei;e) faptele prevăzute la lit. d)e)f)i)j)m) și r), cu amendă de la 10.000.000 lei la 15.000.000 lei;f) faptele prevăzute la lit. l), cu amendă de la 2.000.000 lei la 4.000.000 lei.

        Articolul 34(1) Constatarea contravențiilor prevăzute la art. 32 și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 33 se realizează după cum urmează:

        a) de către împuterniciții prefectului și ai președintelui consiliului județean, în cazurile prevăzute la art. 32 lit. a)-j) și m)-o);

        b) de către împuterniciții primarului, în cazurile prevăzute la art. 32 lit. a)-p);

        Capitolul X Dispoziții finaleArticolul 36. Prezenta hotărâre se aplică și piețelor ce funcționează pe domeniul privat, având în vedere caracterul lor de interes public.

        In mod abuziv au fost instituita procedura autorizarii functionarii de catre primar a categoriilor de agenti economici din celelelate spatii care nu sunt reglementate ca zone publice astfel cum sunt definite si stabilite competentele primarului si ai imputernicitilor acestuia prin HG 348/2004.

        In calitate de autor al acestor note de concluzii, ma consider multumit de forma si continutul lor;

        Imi doresc  ca in calitate de doctor in drept administrativ sa trec cu succes examenul sustinut pentru admiterea actiunii formulata in instanta, pentru care va rog sa binevoiti a va exercita rolul activ si sa apreciati favorabil munca depusa in prezentele note de conclusii scrise.

          Va rugam sa administrati probele si sa judecati cererea in lipsa partilor;Trimit notele de concluzii scrise inclusiv pe adresa de e-mail a paratei, desi nu este necesar,urmand sa aveti in vedere ca nu au nimic de combatut.  Astfel fiind, cerem admiterea actiunii astfel cum a fost formulata, cu obligarea paratului la plata cheltuielilor de judecata reprezentand taxe judiciare de timbru, cheltuielile de redactare, cheltuieli postale,cheltuieli de consultanta;

                        Cu deosebita multumire si apreciare,

                       – Birou de mediator-Dr. Botomei Vasile,

                    Inline image
  

                         -SC Centrul de Consultanta Stefan cel Mare SRL,

                                              Dr.Botomei Vasile
 
 
                        Inline image

                                       

                 SC . SMART  WAYS TURISTIC SRL

                                    Petre Nicolae/  Dr.Botomei Vasile

                                       

                                SC. Mada & Macrina SRL,

                    Nastase Mihaela Madalina/ Dr.Botomei Vasile