Home » Birou de mediere

Birou de mediere

“Medierea este arta posibilului”

BIROUL DE MEDIATOR “Botomei Vasile” ofera servicii de mediere in toate domeniile: comercial, civil, muncii, succesoral, familiei, penal, protectia consumatorului, etc.

birou mediator botomei vasile

 

Necesitatea medierii:

       Medierea reprezintă o alternativă la proces în scopul soluţionării pe cale amiabilă a conflictelor dintre părţi, prin care o terţă persoană, neutră, imparţială şi fără putere de decizie – mediatorul – ajută părţile să găsească împreună o soluţie reciproc avantajoasă care să rezolve neînţelegerile dintre ele.

       Astăzi, în contextul gravităţii şi frecvenţei alarmante ale problemelor, deja notorii din mediul juridic, societatea are nevoie mai mult ca oricând de o modalitate mai eficientă, mai putin costisitoare, atât financiar cât şi emţional şi mai ales de o modalitate cât mai lipsită de riscuri de rezolvare a litigiilor.

Această modalitate este MEDIEREA !

Medierea – justitie eleganta:

       Activitatea de înfaptuire a justitiei, ca şi întreaga societate româneasca în ansamblul sau, se gaseşte în plin proces de transformare, nu numai din punct de vedere structural si functional, cât poate, într-o si mai importanta masura, din punct de vedere al valorilor, pe care cei ce contribuie la înfaptuirea justitiei, sunt chemati sa le promoveze : respectarea drepturilor omului, promovarea principiilor si practicilor democratice , educarea individului ca cetatean constient si responsabil.

       Medierea este o maniera prin care, partile aflate în conflict se asculta atent si responsabil una pe alta, vorbesc nestingherit despre problema lor pe care ; o constientizeaza, o analizeaza, o simplifica si în final o solutioneaza.

Această modalitate este MEDIEREA !

Avantajele medierii:

Mai ieftin. Medierea implica costuri semnificativ reduse fata de o procedura judiciara. Se evita cheltuielile de judecata, respectiv taxele judiciare de timbru, onorariile expertilor etc. Mai mult, daca pe parcursul unui proces civil, partile ajung la o intelegere pe calea medierii, instanta va dispune, la cererea partii interesate, restituirea taxei judiciare de timbru platite pentru investirea acesteia.

Mai rapid. Medierea permite o importanta economie de timp si evitatea stresului generat de un litigiu derulat in fata instantei de judecata, deoarece procesele dureaza un timp relativ indelungat. Prin mediere se ajunge, de regula, la o solutie in doar cateva ore Solutia rezultata in urma medierii este de tip castig-castig. Medierea permite gasirea de catre parti, cu ajutorul mediatorului, a unei solutii creative si eficiente de rezolvare a conflictului prin care nimeni nu pierde, toate partile castiga.

Confidentialitate asupra procesului. In comparatie cu instanta unde un numar variabil de personae pot cunoaste aspecte importante cu privire la conflictul in care sunt implicate partile, im mediere partile evita astfel sa-si faca publice problemele intr-o sala de judecata.

Partile decid singure asupra modului de solutionare a disputei. In principiu, partile pot lua decizii mai bune cu privire la solutionarea conflictului decat o autoritate din afara si tind sa respecte acordul cand sunt direct responsabile pentru rezultatul negocierilor.

Sedinta de mediere este stabilita in functie de programul partilor.In comparatie cu instanta unde partilor le este impus a se prezenta intr-o data specifica si la o anumita ora in sala de judecata, medierea ofera partilor oportunitatea de a stabili singure, in accord cu programul lor, data, ora si locul unde se va desfasura sedinta de mediere.

Partile au control total asupra procesului. Prin mediere partile pot sa negocieze in toate aspectele prin care conflictul poate sa fie solutionat. Sunt libere sa stabileasca ele insele termene, conditii, modalitati si sa stabileasca in functie de posibilitatile si necesitatile fiecaruia solutia perfecta.

Principiile medierii:

Caracterul voluntar al medierii – partile au dreptul de a decide daca accepta sau nu solutionarea disputei prin mediere, de a lua/sau nu o decizie in mod voluntar, in cunostinta de cauza si fara a fi constranse. Partile nu pot fi obligate sa participe la mediere de catre o alta persoana sau autoritate impotriva vointei lor .

Acceptarea medierii in cunostinta de cauza – partile au dreptul de a fi informate cu privire la mediere pentru a lua deciziile in cunostinta de cauza. Mediatorul va informa partile, de la inceput, in ce va consta activitatea sa si asupra faptului ca decizia finala le apartine in mod exclusiv si ca se pot retrage oricand din procesul de mediere.

Autodeterminarea – partile au dreptul sa-si defineasca ele insele problemele de rezolvat, interesele, solutiile si sa decida asupra celei care este mai convenabila lor. Partile au dreptul de a alege si accepta mediatorul.

Neutralitatea si impartialitatea mediatorului Neutralitate-mediatorul nu trebuie sa se afle in conflict de interese fata de parti sau fata de obiectul conflictului. Impartialitate-mediatorul va conduce procesul de mediere in mod nepartinitor si fara discriminari pe motiv de rasa, culoare, nationalitate, origine etnica, limba, religie, sex, apartenenta politica, avere sau origine sociala (art. 3 din Legea nr. 192/2006). In exercitarea atributiilor sale profesionale, mediatorul trebuie sa se bucure de deplina independenta fata de entitati care ar putea avea interese in cauzele in care are loc medierea. Aceasta independenta trebuie sa fie de natura a-i garanta impartialitatea si neutralitatea fata de cauza, de rezultatele acesteia si de partile implicate in disputa. Mediatorul trebuie sa evite orice situatie de natura sa ii limiteze independenta si sa respecte normele de etica profesionala. Daca la inceputul procesului de mediere mediatorul are cunostinta despre vreo imprejurare care l-ar putea impiedica sa fie neutru si impartial, este obligat sa refuze preluarea cazului de mediere (art. 31 din Legea nr. 192/2006).

Confidentialitate – mediatorul va asigura confidentialitatea asupra informatiilor aflate in mediere. Mediatorul nu poate fi audiat ca martor in legatura cu date si fapte de care a luat la cunostinta in cadrul procesului de mediere decat numai cu acordul prealabil si scris al partilor (art. 37 alin. 1 din Legea nr. 192/2006). Garantand confidentialitatea, mediatorul respecta viata privata a partilor si isi asigura încrederea acestora. Prin urmare, pastrarea secretului profesional este recunoscuta ca fiind o indatorire obligatorie si fundamentala a mediatorului. Aceasta obligatie nu se stinge odata cu incheierea medierii, ci este permanenta.(art. 32 din Legea nr. 192/2006).

Nediscriminarea Acest principiu îsi regaseste foarte clar esenta în definirea medierii ca “activitate de interes public” (art .4 ,alin.1 din Legea medierii). Categoria justitiabililor care pot accede la mediere este extrem de variata, de aceea legea medierii promoveaza în art art 3. egalitatea partilor, explicitând astfel mai pe larg faptul ca medierea se înfaptuieste în mod egal pentru toate persoanele, fara deosebire de rasa, culoare, nationalitate, origine etnica, limba, religie, sex, apartenenta politica, avere sau origine sociala. Mediatorul nu va refuza activitatea de mediere si nu o va exercita la standarde inferioare din motive discriminatorii ce tin de rasa, culoare, nationalitate, art 2.2 (Codul de etica si deontologie profesionala) ci va manifesta aceiasi buna credinta si corectitudine fata de oricare cetatean sau justitiabil care va întelege sa apeleze la mediere pentru solutionarea unui litigiu. Mediatorii trebuie sa depuna toate diligentele necesare în vederea prestarii unui serviciu de calitate în conditii de siguranta, respect reciproc, egalitate de sanse, respectarea diversitatii, corectitudine profesionala si procedurala, (art 2.10 din Codul de etica si deontologie profesionala).

BIROU MEDIATOR – BOTOMEI VASILE

Municipiul Bacau

Str. Oituz nr. 33

Judetul Bacau

Tel fax: 0334 421 450; mobil: 0744 19 17 17