Actiuni de avocat

Cereri de chemare in judecata, intampinari, exceptii procesuale, apeluri, recursuri

Articole din presa

Articole publicate in reviste de specialitate

Comunicate de presa

Comunicate oferite spre informare | Mass-Media

Diverse

Activitati profesionale in calitate de avocat, in functia de decan al Baroului Bacau. Scrisori de multumire, comentarii, propuneri, etc.

Propuneri de lege ferenda

Propuneri de modificare si completare a legilor, lucrare de doctorat, specialitate drept administrativ si constitutional.

Home » Diverse

Scurt rezumat la cartea “Raspunderea administrativa: Aspecte practico-stiintifice in plan comparat”

Articol publicat in data de 20/08/13 Birou de presa - Cab. av. Vasile Botomei
Scurt rezumat la cartea “Raspunderea administrativa: Aspecte practico-stiintifice in plan comparat”

Scurt rezumat la cartea editata in coautorat: dr. Botomei Vasile si dr. habilitat Teodor Carnat, denumita: “Raspunderea administrativa: Aspecte practico-stiintifice in plan comparat”

A se vedea articolul: Dr. Botomei Vasile editeaza carte in coautorat cu dr. habilitat Teodor Carnat, click AICI

Lucrarea este fundamentata pe cercetarea stiintifica din teza de doctorat a autorului Botomei Vasile, sustinuta in public la Universitatea de Stat din Moldova (U.S.M.) din 05 iulie 2013, cu tema: „Raspunderea administrativa: Aspecte practico-stiintifice in plan comparat – Republica Moldova si Romania”.

          Teza a stat la baza dobandirii titlului stiintific de doctor in drept, specialitatea 12.00.02, Drept Public (administrativ) privind organizarea si functionarea institutiilor de drept, cu titlu de manuscris C.Z.U. 342.9 (498).

          Este folosita ca material didactic la universitatile din Republica Moldova si Romania pentru studenti, masteranzi, doctoranzi, cercetatori stiintifici si cultura juridica pentru justitiabili, cu aplicatie in drept a conceptelor stiintifice si teoriilor elaborate de autorul dr. Botomei Vasile, aprobate de Senatul USM, membrii catedrei de drept administrativ si constitutional USM, Seminarul Stiintific Specializat Interuniversitar din Republica Moldova (RM), Consiliul Stiintific Specializat din RM, cu sustinerea, participarea si avizarea favorabila din partea cercetatorilor stiintifici si referenti romani.

          Ca material de documentare practico-stiintifica, este tradusa spre publicare in tarile cu Tratat de Aderare la Conventia pentru Apararea Drepturilor Omului si Libertatilor Fundamentale (CEDO) si la Uniunea Europeana.

          Cuprinde:
          I.
 Teoria raspunderii administrative a primarului in calitate de autoritate executiva a administratiei publice locale, cu practica aplicata, recomandari stiintifice si implementarea rezultatelor la tema tezei, pentru modificarea si completarea Legii 215/2001, republicata a administratiei publice locale din Romania, precum si recomandari stiintifice de modificare si completare a Legii 436 – XVI/ 28.12.2006 din Republica Moldova, ambele cu raportare la dispozitiile de reglementare din normele dreptului european;

          II. Teoria raspunderii administrative a autoritatii administratiei publice deliberative ale consiliilor locale si consiliilor judetene, cu practica aplicata, recomandari stiintifice si implementarea rezultatelor cercetarii pentru modificarea si  completarea Legii 215/2001, republicata a administratiei publice locale din Romania, in plan comparat cu Legea 436 – XVI/ 28.12.2006 a administratiei publice locale din Republica Moldova;

          III. Teoria raspunderii administrative a membrilor Guvernului cu practica aplicata, recomandari stiintifice si implementare la modificarea si completarea Legii 115/1999, republicata, privind responsabilitatea ministeriala din Romania, cu transpunerea recomandarilor in vederea adoptarii legislatiei in materie in dreptul intern din Republica Moldova pentru a se adopta legea in materia raspunderii ministeriale;

          IV. Teoria raspunderii a organelor executive din partidele politice, cu practica aplicata, recomandari stiintifice si implementare in domeniul modificarii si completarii Legii 14/2003 de organizare si functionare a partidelor politice din Romania.

          Recomandari stiintifice in materie de implementare a raspunderii administrative pentru organele executive din partidele politice cu organizarea la nivel national si administrativ-teritorial, cu trimitere la modificarea si completarea Legii 718-XII din 17.09.91 de organizare si functionare a partilor politice din Republica Moldova;

          V. Teoria raspunderii administrative a statului prin garantarea dreptului la aparare prin avocati, prin aplicarea conceptului de pluralism al organizatiilor profesionale de aparare cu organizare la nivel judetean prin mai multe organizatii profesionale de tip barouri si organizare la nivel national prin mai multe organizatii profesionale de tip Uniuni Nationale a Barourilor din Romania – UNBR, ca forma de echilibru in economia de piata a cererii si ofertei pentru serviciile juridice.

          Practica aplicata, recomandari stiintifice si implementarea rezultatelor cercetarii in organizarea si functionarea profesiei de avocat din Romania, cu modele de infiintare;

          VI. Teoria raspunderii administrative a procurorilor si a judecatorilor, cu aplicabilitate in dreptul intern pentru ambele state, in raport de dispozitiile de reglementare din normele de drept european.

          Aspecte practico-stiintifice generate de incalcarea normelor de drept material de catre magistratii din Romania in solutionarea cauzelor din dreptul intern, cu implementarea rezultatelor la Curtea Europeana pentru Apararea Drepturilor Omului, in cauza SC Bartolo Prod Com SRL si Botomei Vasile contra Romania, prin Decizia din 21 febr 2012, publicata cu valoare de act normativ in dreptul intern roman, in M. Oficial al Romaniei nr. 610 din 24 aug 2012;

          VII. Teoria raspunderii statului in materia asigurarii implementarii in legislatia din dreptul intern din ambele state, a normelor de drept european din materia controlului administrativ al actelor, prin aplicarea institutiei de contencios administrativ.

          Aspecte practico-stiintifice si recomandari de lege ferenda pentru imbunatatirea legislatiei in materie de contencios administrativ din Republica Moldov si Romania.

Nota: Orice propunere, recomandari si aprecieri de orice natura in legatura cu materialul stiintific cercetat si publicat in materia lucrarii prezentate, se pot trimite pe adresa de e-mail a autorului botomei.vasile@yahoo.com, dupa caz, prin telefoanele de serviciu publicate pe caseta CIP a cartii.

 

 

Dr. Vasile Botomei   ;  Bacau – Romania  ;   Mobil: 0744.19.17.17

Coperta fata carte: coperta_fata_carte_botomei_vasile

Coperta spate carte: coperta spate

Comments are closed.