Actiuni de avocat

Cereri de chemare in judecata, intampinari, exceptii procesuale, apeluri, recursuri

Articole din presa

Articole publicate in reviste de specialitate

Comunicate de presa

Comunicate oferite spre informare | Mass-Media

Diverse

Activitati profesionale in calitate de avocat, in functia de decan al Baroului Bacau. Scrisori de multumire, comentarii, propuneri, etc.

Propuneri de lege ferenda

Propuneri de modificare si completare a legilor, lucrare de doctorat, specialitate drept administrativ si constitutional.

Home » Comunicate de presa

Scrisoare Deschisa. Din partea Cabinetului de avocat doctor Botomei Vasile

Articol publicat in data de 3/03/11 Birou de presa - Cab. av. Vasile Botomei
Scrisoare Deschisa. Din partea Cabinetului de avocat doctor Botomei Vasile
Cabinet Avocat dr.Botomei Vasile, Baroul Bacau – Uniunea Nationala a Barourilor din Romania
Mun.Bacau, str.Republicii, nr.27, A, 1-3, Judetul Bacau
CIF 21183784
Email: botomei.vasile@yahoo.com; Mobil: 0744 19 17 17
Nr. 41/03.03.2011

Catre,

1.Ministerul Administratiei si Internelor,

In atentia Domnului Ministru Traian Igas

2.Institutia Prezidentiala a Romaniei

In atentia Domnului Presedinte Traian Basescu

3.Institutia Guvernul Romaniei

In atentia domnului Prim-Ministru Emil Boc

4. Institutia Prefectului Judetului Bacau

In atentia domunlui Prefect Constantin Scripat

Cabinet avocat dr. Botomei Vasile cu sediul in Municipiul Bacau, str. Republicii nr. 27, A, 1 – 3, Judetul Bacau, formuleaza:

Scrisoare de Multumire,


Pentru activitate deosebita desfasurata in cadrul sectiilor de Politie din Municipiul Bacau de catre seful IPJ Bacau, comisar-sef de politie, Oprisan Vasile.

Ne exprimam gratitudinea fata acest domn comisar, care prin adresa raspuns nr.1914/28.01.2011, emisa in numele IPJ Bacau si transmisa catre Institutia Prefectului Jud.Bacau, s-a substituit unei instante judecatoresti, prin redactarea continutului din adresa raspuns redactata si semnata de domnia sa.

Astfel, domnul Oprisan Vasile constata fara niciun document justificativ ca in data de 28.12.2010, reprezentanti ai Primariei Bacau, insotiti de politisti din cadrul Politiei Primariei Mun.Bacau si lucratori angajati din cadrul SC Lucofin SRL Bacau, au procedat la punerea in executare a dispozitiei de demolare nr.3247/2004, demoland astfel “suprafata de aproximativ 43 mp construita in exces”.

Printr-o grava eroare de apreciere a actelor de proprietate, se apreciaza prin adresa raspuns nr.1914/28.01.2011, de catre domnul comisar Oprisan Vasile, ca demolarea imobilelor constructii din str.Republicii, nr.27, A, 1-3, ar fi fost efectuata in contradictoriu cu  SC Bartolo prod Com SRL, cu sediul in sat Botesti, Com.Girov, jud.Neamt.

Nu a avut in vedere la analiza situatiei de fapt si de drept,  actul de proprietate detinut asupra aceluiasi imobil de Cabinet Avocat dr.Botomei Vasile, cu incepere de la 01.10.2010.

Astfel, nu s-a avut in vedere faptul ca SC Bartolo Prod Com SRL nu era proprietara asupra imobilului la data de demolare a constructiei din 28.12.2010.

Prin aceasta interpretare eronata a situatiei de fapt si de drept, pe care domnul comisar a inaintat-o cu adresa raspuns catre Institutia Prefectului jud.Bacau, noua in calitate de proprietari, ni s-a adus un grav prejudiciu si o vatamare in interesele legitime, atat cu privire la neimplicarea in efectuarea de constatari legale de catre serviciile de specialitate aflate in subordinea domnului comisar-sef Oprisan Vasile, cat si ulterior prin contrafacerea realitatii si interpretarea cu rea-credinta si grava neglijenta a actelor juridice pe care le detine Cabinet Avocat Botomei Vasile, in calitate de proprietar al imobilului din Mun.Bacau, str.Republicii, nr.27, A, 1-3.

Sub acest aspect, vazand ca actele emise de catre domnul comisar-sef Oprisan Vasile sunt intr-o grava eroare materiala, prin care se aduce o contrafacere a situatiei de fapt si de drept, de natura a influenta prin constatarile nelegale si netemeinice ale domniei sale, cercetarea administrativa efectuata de catre Institutia Prefecului jud.Bacau, intelegem sa formulam aceasta scrisoare de multumire pentru a fi analizata de sefii ierarhic superiori, iar in conditiile in care se va aprecia ca prin omisiune sau prin contrafacere, incuba o neglijenta in serviciu din partea domnului comisar-sef Oprisan Vasile, va rugam respectuos sa dipuneti urmatoarele:

-Anularea, dupa caz revenirea asupra adresei raspuns nr.1914/28.01.2011, emisa de catre domnul comisar-sef Oprisan Vasile, in sensul refacerii adrei raspuns catre Institutia Prefectului Jud.Bacau, in sensul prezentarii situatiei de fapt si de drept conform realitatii rezultate din actele pe care le inaintam in anexa la prezenta plangere, acte care sunt administrate totodata de catre organul de cercetare penala din cadrul Sectiei nr.1 de Politie Bacau, in cadrul dosarului penal nr.10041/P/2010.

Anexam urmatoarele inscrisuri:

1)Adresa raspuns nr.1914/28.01.2011;

2)Cererea nr.19755, 19999/06.01.2011, emisa de Prefectul Jud.Bacau;

3)Adresa raspuns emisa cu nr. 73/11.02.2011 de catre BEJ Dascalita Dumitru din Municipiul Bacau, impreuna cu actele din anexa.

4)Actele de proprietate ale Cabinet de avocat Botomei Vasile, inregistrate ca probe cu inscrisuri in dosarul penal 10041/P/2010, constand in urmatoarele:

-sentinta civila 4451/29.10.2010, dosar 8493/279/2010 al Judecatoriei Piatra-Neamt, definitiva;

-extras de CF pentru corp de proprietate Republicii, nr.27, A, 1, in suprafata de 116,84 mp, nr.cadastral 230/A;0/1;

-extras de CF pentru corp de proprietate Republicii, nr.27, A, 3, in suprafata de 55,20 mp, nr.cadastral 230/A;0/2;

-decizie de impunere pentru impozitul pe cladiri, eliberata de Prmarul Mun.Bacau, pentru corpul de proprietate din fata ap.1, din str.Republicii, nr.27, cu nr.500981/04.10.2010, pentru suprafata de 116,84 mp;

-decizie de impunere pentru impozitul pe cladiri, eliberata de Prmarul Mun.Bacau, pentru corpul de proprietate din fata ap.1, din str.Republicii, nr.27, nr.500981/12.10.2010, pentru suprafata de 55,20 mp;

-fotografie a imobilului spatiu comercial din str.Republicii, nr.27, A, 1, in forma in care a fost preluat de Cabinet Avocat Botomei Vasile, cu incepere din 01.10.2010.

Referitor la situatia de fapt si de drept cu privire la istoricul imobilului din str.Republicii, nr.27, A, 1-3, depunem urmatoarele:

a)Adresa raspuns cu nr. 73/11.02.2011, emisa de Birou Executor Judecatoresc Dascalita Dumitru din Municipiul Bacau str. Nicu Enea nr. 40 bl. 1 sc. A, ap. 7, catre Inspectoratul de Politie Judetean Bacau, in atentia comisarului sef de Politie Mariut Viorel, inregistrata la dosarul penal 10041/P/2010 aflata in cercetare la acest organ de politie, din care rezulta ca:

La acest birou a fost inregistrat dosarul de executare silita nr. 45/2005, prin care la cererea creditoarei S.C. Bartolo Prod Com S.R.L., cu sediul in sat Botesti comuna Girov Judetul Neamt, reprezentata prin administrator Botomei Vasile, a fost indeplinita executarea impotriva Primarului Municipiului Bacau prin punerea in posesie cu terenul din documentatia cadastrala inregistrata la dosar, pentru care Primarul Municipiului Bacau Stavarache Romeo, in calitate de debitor al obligatiei a eliberat in procedura executarii silite, autorizatia de construire nr. 454/29.09.2005 pentru modernizarea constructiilor existente edificate de creditoare la punctul de lucru al acesteia din Municipiul Bacau str. Republicii nr 27, A, 1 – 3.”

b)fotografie executata in data de 30.07.2004, de catre Tudorache Dorel, in calitate de functionar din cadrul Biroului de Disciplina in Constructii din cadrul Primariei Mun.Bacau, din care rezulta ca individualizarea imobilului pentru care a fost emisa dispozitia de demolare nr.3247/2004, cu privire la suprafata de 43 mp, nu este una si aceeasi cu spatiul pentru care s-a efectuat demolarea conform imaginii de ansamblu, identificata in fotografia efectuata la imobil din data de 29.09.2010, cand s-a pronuntat sentinta civila 4451/29.09.2010, in baza caruia a intrat in proprietate Cabinet Avocat Botomei Vasile;

Referitor la actele care au stat la baza demolarii din 28.12.2010, va comunicam:

a)somatia notificare nr.43414/21.12.2010, emisa de Primarul Mun.Bacau, in contradictoriu cu SC Bartolo Prod Com SRL;

b)notificarea nr.240/24.12.2010, emisa de BEJ Pancescu Nicolae Gabriel din com.Podu Turcului;

c)contestatia inregistrata la Primaria mun.Bacau, pentru primar Stavarache Romeo, cu nr.50192/27.12.2010, cu mentiunea ca a fost transmisa in format electronic pe e-mail si in la data de 24.12.2010, inclusiv catre BEJ Pancescu Nicolae.

In aceste conditii, va rugam respectuos sa refaceti raspunsul si sa constatati ca primarul mun.Bacau a procedat la demolarea unui imobil aflat in proprietatea Cabinet Avocat Botomei Vasile, asupra caruia nu exista niciun titlu valabil de desfiintare a imobilului, in baza caruia sa fie efectuat demolarea la data de 28.12.2010.

Sa aveti in vedere totodata ca actele de executare intocmite de BEJ Dascalita Dumitru din dsoarul 45/2005, in care se mentioneaza ca s-a efectuat punerea in posesie cu terenul aferent documentatiei cadastrale si s-a eliberat autorizatia de construire nr.454/29.09.2005, a intrat in autoritate de lucru judecat, nefiind contestat niciunul din actele de executare intocmite de BEJ la cererea fostului proprietar SC Bartolo prod Com SRL, in contradictoriu cu Mun.Bacau, prin primar Stavarache Romeo.

Fata de toate aceste mentiuni, in afara de scrisoarea de multumire si de plangerea prealabila formulata prin prezenta cerere impotriva actului administrativ emis de domnul comisar de politia Oprisan Vasile cu nr. 1914/28.01.2011, va solicitam prin prezenta urmatoarele:

Sa efectueze cercetari administrative de catre Consiliul de Disciplina, impotriva domnului comisar-sef Oprisan Vasile, care se face vinovat de nerespectarea atributiunilor de serviciu prevazute si sanctionate de dispozitiile legale in materie din Legea 360/2002, in legatura cu omisiunea indeplinirii atributiunilor functionale precum si de indeplinire necorespunzatoare a acestora, atat cu ocazia sesizarii formulata prin apel telefonic la 112 din ziua de 28.12.2010 orele 07.00 cu privire la demolarea imobilului cat si cu privire la actele emise ulterior prin care se face vinovat de contrafacerea realitatii, asa cum rezulta din adresa raspuns nr. 1914/28.01.2011.

Domnia sa a fost sesizat prin apel telefonic la 112, in scopul efectuarii in procedura de urgenta a unei constatari cu privire la desfiintarea in mod abuziv a imobilelor pe care Cabinet de avocat le detinea in proprietate, spatii ce se gaseau transmise prin inchiriere catre diferiti terti.

Nu a intreprins nimic in acest scop, motiv pentru care ar trebui sa fim multumiti datorita ca prim omisiunea de a face constatarile necesare de a aplica sanctiuni contraventionale si de a dispune masuri complementare de suspendare a activitatii de demolare, au fost aduse in stare totala de neintrebuintare toate corpurile de proprietate.

Ar fi putut sa dispuna sanctiuni contraventionale prevazute la art. 34 cu raportare la art. 33, art. 35 si urmatoarele din Legea 10/1995 modificata si completata cu privire la calitatea in constructii, constand atat in amenzi contraventionale cat si in masura complementara de suspendare a lucrarilor pana la intrarea in legalitate. Insa nu a facut nimic, dar mai mult decat atat, a preintampinat ca sa se dispuna aceste masuri contraventionale si de catre organele de control care au fost prezente la fata locului in ziua cu pricina din 28.12.2010, in care Ministerul de Interne a fost reprezentat prin domnul comisar Guzga Ion.

Fata de aceste imprejurari de fapt si de drept va rugam sa verificati daca i se potriveste domnului comisar Oprisan Vasile o avansare intr-un grad superior celui existent prin aplicarea corespunzatoare a dispozitiilor de reglementare din Legea 360/2002 cu privire la art. 15, art. 16, art. 19, art. 26, art. 41 lit. a, b, d, art. 42 lit. d, art. 54(2), art. 55, art. 57, art. 58, art. 59, art. 60 din Legea 360/2002.

Probe:

Inscrisuri:

1. Solicitam sa administrati inscrisurile din dosarul penal 10041/P/2010 inregistrat la Parchetul de pe langa Judecatoria Bacau.

2. Solicitam sa administrati inscrisurile aflate in evidenta Biroului Executorului Judecatoresc Pancescu Daniel Nicolae, cu privire la somatia-notificare nr. 240/24.12.2010.

3. Actele de proprietate ale Cabinet de avocat Botomei Vasile, inregistrate ca probe cu inscrisuri in dosarul penal 10041/P/2010.

4. Lipsa din actele constatatoare intocmite de organele de control ale Sectiei de Politie nr. 1 a Municipiului Bacau, a dovezilor din care sa rezulte ca s-au efectuat control de catre Ministerul de Interne, prevazut express de art. 35, art. 34, art. 33 cap I lit a, cap III lit h, cap IV lit e din Legea 10/1995 cu privire la calitatea in constructii.

5. Adresa raspuns emisa cu nr. 73/11.02.2011 de catre BEJ Dascalita Dumitru din Municipiul Bacau, impreuna cu actele din anexa.

Invocam nerespectarea urmatoarelor norme legale de reglementare din Legea 10/1995, modificata:

Art. 35:

Constatarea contraventiilor prevazute la art. 33 si aplicarea sanctiunilor se fac de catre persoanele cu atributii de control din cadrul Inspectiei de Stat in Constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului, iar in cazurile prevazute la art. 30, de catre persoanele imputernicite de Ministerul Apararii Nationale, Ministerul de Interne si Serviciul Roman de informatii”

Art. 34:

Sanctiunile contraventionale prevazute la art. 33 se aplica persoanelor fizice si juridice”

Cap IV – Sanctiuni:

Art. 33:

Constituie contraventie la prevederile prezentei legi urmatoarele fapte, daca nu au fost savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii, sa constituie infractiuni si se sanctioneaza cu amenda:

I. De la 15.000.000 lei la 93.000.000 lei:

a)Executarea de modificari la constructie, ori demolarea acesteia cu incalcarea prevederilor referitoare la autorizarea si executarea acesteia;

III.De la 7.700.000 lei la 46.500.000 lei:

h)Interzicerea sau obstructionarea efectuarii controlului calitatii in contructii, neprezentarea documentelor si a actelor solicitate de persoanele cu atributii de control, conform prevederilor legale;

IV: De la 3.000.000 lei la 12.500.000 lei:

e)Neconvocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinate ale executiei si neasigurarea conditiilor de verificare”

Aceste norme de reglementare sunt de natura a proteja pe cetatenii particulari de abuzurile comise de catre Unitatile Administratiei Publice Locale, fiind date in competente Ministerului de Interne, constatarea, sanctionarea contraventiilor, precum si oprirea lucrarilor realizate nrcorespunzator.

Prin omisiune nici una din aceste atributiuni functionale din timpul exercitarii controlului de catre organul desemnat, nu au fost exercitate.

Martori:

1. Solicitam audierea domnului comisar Guzga Ion din cadrul sectiei 1 Politie Bacau, care cunoaste imprejurarile de fapt si de drept din data de 28.12.2010, ocazie cu care a fost trimis sa efectueze un control si cercetari la fata locului la spatiile comerciale din Municipiul Bacau, str. Republicii nr. 27, A, 1 – 3 care au facut obiectul distrugerii de catre o societate comerciala care nu a indeplinit nici una din conditiile legale prevazute de lege in constructii in vederea desfasurarii activitatilor de demolare.

2. Marc Ioan, cu citatie la domiciliul adresa din Municipiul Bacau, str. Panselelor nr. 12, sc. A, ap. 15, Judetul Bacau, telefon 0732 701 454;

3. Timofte Marius Madalin, cu citatie la adresa din Municipiul Bacau, str. Nicu Enea nr. 40, sc. A, ap. 3, telefon 0741 393 730;

4. Botomei Vasile, cu citatie la adresa din Mun. Bacau, str. Republicii nr. 27, A, 4;

In ziua de 28.12.2010 in jurul orelor 07.00, a fost sesizata Sectia 1 de Politie a Municipiului Bacau cu privire la comiterea unor fapte de abuz in serviciu, nerespectarea hotararilor judecatoresti, distrugere, tulburare de posesie si furt de catre persoane trimise de catre Primarul Municipiului Bacau asupra unui imobil spatiu comercial situat in Municipiul Bacau, str. Republicii nr. 27, A, 1 – 3, aflat in proprietatea Cabinetului de avocat Botomei Vasile, detinut in baza unui titlu judecatoresc.

In jurul orelor 8.30, prin dispozitia domnului comisar Mariut Viorel seful Sectiei  1 Politie din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Bacau, a fost trimis la locul faptei domnul comisar Guzga Ion, in calitate de organ de control din partea Ministerului de Interne, avand competente atat pe linie de constatare a contraventiilor, de sanctionare contraventionala, precum de cercetare penala.

Domnul comisar Guzga Ion a constatat la fata locului ca lucrarile de distrugere erau in plina desfasurare, fiind prezenti mai multi lucratori din partea unei societati comerciale care nu detineau asupra lor nici unul din documentele prevazute de Legea nr. 10/1995 modificata, cu privire la calitatea in constructii, respectiv:

-Nu detineau un proiect intocmit de proiectant autorizat, atestat prin verificator de proiect, care sa fi stat la baza desfiintarii imobile constructii;

-Nu detineau o schita din care sa rezulte ce anume obiectiv au de demolat;

-Nu detineau avize si autorizatii din partea PSI, ITM, DSP, Inspectoratului de Stat in constructii;

-Nu exista un responsabil tehnic care sa faca dovada ca este avizat din partea Ministerelor de lucrari publice si amenajarea teritoriului;

-Nu exista opozabilitate a masurilor de demolare fata de proprietarul imobilului Cabinet avocat Botomei Vasile;

Trecand peste toate aceste omisiuni, s-a motivat la fata locului de catre domnul comisar Guzga Ion ca nu se pot indeplini nici un fel de acte de constatare, sanctionare impotriva autorilor care se ocupau cu demolarea din cauza ca nu exista un acord din partea domnului comandant Mariut Viorel.

Solicitam comisiei de disciplina sa faca urmatoarele cercetari:

1.Sa verifice daca domnul comisar Guzga Ion a fost prezent din partea MAI in calitate de organ de control in ziua de 28.12.2010 intre orele 8.14 la adresa imobilului din Municipiul Bacau, str. Republicii nr. 27, A, 1 – 3;

2.Sa se verifice ce act de control a efectuat, pe cine a identificat la fata locului, atat din partea Autoritatii Administratiei Publice Locale, din partea  Politiei Primariei Municipiului Bacau, cat si din partea S.C. Lucofil S.R.L., care se ocupa cu activitatile de demolare in ziua de 28.12.2010;

3.Sa se verifice daca in ziua cu pricina nu a fost instiintat inspectoratul de stat in constructii cu privire la lucrarile de demolare, precum si lipsa responsabilului tehnic cu executia demolarii atestat MLPAT;

4.Sa se verifice daca se face vinovat sau nu domnul comisar Guzga Ion de omisiunea de a nu se face constatari in actul de control cu privire la prevederile din art. 35, cu raportare la art. 30, art. 34, art. 34 cap I lit.a, cap III lit. h, cap IV lit. e;

Enuntam prevederile art. 30 sectiunea 9 din Legea 10/1995 modificata cu privire la constatarea constraventiilor, potrivit careia aplicarea sanctiunilor prevazute de lege se face inclusiv de catre persoanele cu atributii de control de la Ministerul de Interne, care potrivit legii are competenta inclusiv de a dispune:

–        Oprirea lucrarilor realizate necorespunzator

5.Solicitam sa se verifice daca s-a facut sau nu s-a facut de catre domnul comisar Guzga Ion proces verbal de constatare a flagrantului cu privire la faptele de abuz in serviciu, nerespectarea hotararilor judecatoresti, distrugere, tulburare de posesie si furt de catre persoane trimise de catre Primarul Municipiului Bacau asupra imobilului spatiu comercial situat in Municipiul Bacau, str. Republicii nr. 27, A, 1 – 3, aflat in proprietatea Cabinetului de avocat Botomei Vasile, detinut in baza unui titlu judecatoresc.

Daca veti constata ca prin omisiune nu s-au intocmit actele legale cu prilejul controlului, va rog sa aveti in vedere ca noua, in calitate de proprietar al imobilului ni s-a adus un prejudiciu material considerabil prin neexercitarea atributiunilor functionale in timpul exercitarii activitatii ca organism de control si organism de cercetare penala, de catre domnul comisar Guzga Ion care a fost prezent la fata locului si de catre domnul comisar sef Mariut Viorel, care a fost instiintat de situatia de fapt si de drept, atat prin sesizarea formulata la 112 de la orele 7.00 din data de 28.12.2010, cat si prin audienta sustinuta la birou de comandant in aceeasi zi din 28.12.2010, cu participarea proprietarului avocat Botomei Vasile, insotit de avocat Botomei Mihaela.

In drept invocam urmatoarele:

1.Regulamentul consiliului de disciplina;

2.Legea privind statutul politistului, cu privire la urmatoarele:

Art. 41, din Legea 360/2002:

a)Nu a respectat principiile statului de drept si nu a aparat valorile democratiei;

Aceasta fapta este apreciata in consideratia faptului ca organul de politie din cadrul MAI nu a aparat dreptul de proprietate privata al Cabinetului de avocat Botomei Vasile, in contradictoriu cu exponentii puterii executive din cadrul Municipiului Bacau reprezentata prin functionarii publici din cadrul Unitatii Administrativ Teritoriale a Municipiului Bacau si a Politiei Primariei Municipiului Bacau.

Mai exact, domnia sa luand la cunostinta din probele prezentate de catre Cabinet avocat Botomei Vasile, de nelegalitatea inceperii procedurii de demolare prin incalcarea evidenta a dispozitiilor de reglementare din Legea 10/1995 modificata, a motivat ca nu are competente de a se interpune cu organele din cadrul Politiei Primariei Municipiului Bacau.

Astfel, noi apreciem ca au fost incalcate valorile democratiei, cu privire la respectarea separatiei puterilor in stat.

Constand in aceea ca organul din cadrul Politiei Nationale are competente de a verifica si a constata contraventii si de a aplica sanctiuni impotriva organelor din cadrul Politiei Comunitare, cu ocazia identificarii unor activitati nelegale.

b)Nu a dovedit solicitudine si respect fata de partea vatamata – proprietar al imobilului, Cabinet avocat Botomei Vasile, desi a fost legal sesizat organul de control si de cercetare penala din cadrul MAI.

Nu si-a consacrat activitatea profesionala indeplinirii cu competenta, integritate, corectitudine si constiintiozitate a indatoririlor specifice de serviciu prevazute de lege.

d) Nu a dovedit probitate profesionala si morala in intreaga activitate.

Art. 42,din Legea 360/2002:

d) Nu a avut o conduita corecta, a compomis calitatea oficiala prin activitatea publica de a nu face constatari legale, de a nu aplica sanctiuni legale, afectand prestigiul functiei si a institutiei din care face parte, impietand desfasurarea legala de constatare si aplicare de sanctiuni de catre organul de control din cadrul MAI, prin dovada faptului ca nu s-a efectuat niciun act constatator cu privire la aplicare de sanctiuni contraventionale si oprire a lucrarilor de dmeolare, de catre domnul comisar Guzga Ioan, care a fost trimis la fata locului de catre seful ierarhic superior, comisarul sef Mariut Viorel, ambii subordonandu-se domnului comisar-sef Oprisan Vasile.

Fata de cele invocate in fapt si in drept, va solicitam in mod respectuos sa constatati sau sa nu constatati indeplinirea conditiilor legale de aplicare a dispozitiilor de reglementare din art. 55 din Legea 360/2002 si urmatoarele, dupa cum urmeaza:
Art. 57, lit. a, lit. b, lit. d, lit. h, art. 58, lit. g din Legea 360/2002;

In conditiile in care din actele de cercetare administrativ-disciplinare se constata implicarea raspunderii sefilor ierarhici superiori din cadrul Inspectoratului Judetean de Politie Bacau, va rugam respectuos sa procedati la identificarea persoanelor responsabile si sa dispuneti aplicarea sanctiunilor legale.

Cu deosebita consideratie si mult respect,

Av. dr. Botomei Vasile