Actiuni de avocat

Cereri de chemare in judecata, intampinari, exceptii procesuale, apeluri, recursuri

Articole din presa

Articole publicate in reviste de specialitate

Comunicate de presa

Comunicate oferite spre informare | Mass-Media

Diverse

Activitati profesionale in calitate de avocat, in functia de decan al Baroului Bacau. Scrisori de multumire, comentarii, propuneri, etc.

Propuneri de lege ferenda

Propuneri de modificare si completare a legilor, lucrare de doctorat, specialitate drept administrativ si constitutional.

Home » Comunicate de presa

Scrisoare de multumire pentru activitate deosebita desfasurata in cadrul sectiilor de Politie din Bacau

Articol publicat in data de 3/03/11 Birou de presa - Cab. av. Vasile Botomei

Catre,

1.Ministerul Administratiei si Internelor,

In atentia Domnului Ministru Traian Igas

2.Institutia Prezidentiala a Romaniei

In atentia Domnului Presedinte Traian Basescu

3.Institutia Guvernul Romaniei

In atentia domnului Prim-Ministru Emil Boc

Cabinet avocat dr. Botomei Vasile cu sediul in Municipiul Bacau, str. Republicii nr. 27, A, 1 – 3, Judetul Bacau, formuleaza:

Scrisoare de Multumire,

Pentru activitate deosebita desfasurata in cadrul sectiilor de Politie din Municipiul Bacau de catre domnul comandant – comisar sef de Politie, Mariut Viorel.

Ne exprimam gratitudinea fata acest domn comisar, care prim omisiune a facut sa se intample o serie de abuzuri greu de imaginat sa se fi putut produce impotriva dreptului de proprietate a Cabinetului de avocat Botomei Vasile pentru imobilele spatii comerciale situate in Municipiul Bacau, str. Republicii nr. 27, A,   1 – 3.

Domnia sa a fost sesizat prin apel telefonic la 112, in scopul efectuarii in procedura de urgenta a unei constatari cu privire la desfiintarea in mod abuziv a imobilelor pe care Cabinet de avocat le detinea in proprietate, spatii ce se gaseau transmise prin inchiriere catre diferiti terti.

Nu a intreprins nimic in acest scop, motiv pentru care ar trebui sa fim multumiti datorita ca prim omisiunea de a face constatarile necesare de a aplica sanctiuni contraventionale si de a dispune masuri complementare de suspendare a activitatii de demolare, au fost aduse in stare totala de neintrebuintare toate corpurile de proprietate.

Ar fi putut sa dispuna sanctiuni contraventionale prevazute la art. 34 cu raportare la art. 33, art. 35 si urmatoarele din Legea 10/1995 modificata si completata cu privire la calitatea in constructii, constand atat in amenzi contraventionale cat si in masura complementara de suspendare a lucrarilor pana la intrarea in legalitate. Insa nu a facut nimic, dar mai mult decat atat, a preintampinat ca sa se dispuna aceste masuri contraventionale si de catre organele de control care au fost prezente la fata locului in ziua cu pricina din 28.12.2010, in care Ministerul de Interne a fost reprezentat prin domnul comisar Guzga Ion.

Fata de aceste imprejurari de fapt si de drept va rugam sa verificati daca i se potriveste domnului comisar Guzga o avansare intr-un grad superior celui existent prin aplicarea corespunzatoare a dispozitiilor de reglementare din Legea 360/2002 cu privire la art. 15, art. 16, art. 19, art. 26, art. 41 lit. a, b, d, art. 42 lit. d, art. 54(2), art. 55, art. 57, art. 58, art. 59, art. 60 din Legea 360/2002.

Probe:

Inscrisuri:

1. Solicitam sa administrati inscrisurile din dosarul penal 10041/P/2010 inregistrat la Parchetul de pe langa Judecatoria Bacau.

2. Solicitam sa administrati inscrisurile aflate in evidenta Biroului Executorului Judecatoresc Pancescu Daniel Nicolae, cu privire la somatia-notificare nr. 240/24.12.2010.

3. Actele de proprietate ale Cabinet de avocat Botomei Vasile, inregistrate ca probe cu inscrisuri in dosarul penal 10041/P/2010.

4. Lipsa din actele constatatoare intocmite de organele de control ale Sectiei de Politie nr. 1 a Municipiului Bacau, a dovezilor din care sa rezulte ca s-au efectuat control de catre Ministerul de Interne, prevazut express de art. 35, art. 34, art. 33 cap I lit a, cap III lit h, cap IV lit e din Legea 10/1995 cu privire la calitatea in constructii.

5. Adresa raspuns emisa cu nr. 73/11.02.2011 de catre BEJ Dascalita Dumitru din Municipiul Bacau, impreuna cu actele din anexa.

Invocam nerespectarea urmatoarelor norme legale de reglementare din Legea 10/1995, modificata:

Art. 35:

Constatarea contraventiilor prevazute la art. 33 si aplicarea sanctiunilor se fac de catre persoanele cu atributii de control din cadrul Inspectiei de Stat in Constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului, iar in cazurile prevazute la art. 30, de catre persoanele imputernicite de Ministerul Apararii Nationale, Ministerul de Interne si Serviciul Roman de informatii”

Art. 34:

Sanctiunile contraventionale prevazute la art. 33 se aplica persoanelor fizice si juridice”

Cap IV – Sanctiuni:

Art. 33:

Constituie contraventie la prevederile prezentei legi urmatoarele fapte, daca nu au fost savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii, sa constituie infractiuni si se sanctioneaza cu amenda:

I. De la 15.000.000 lei la 93.000.000 lei:

a)Executarea de modificari la constructie, ori demolarea acesteia cu incalcarea prevederilor referitoare la autorizarea si executarea acesteia;

III.De la 7.700.000 lei la 46.500.000 lei:

h)Interzicerea sau obstructionarea efectuarii controlului calitatii in contructii, neprezentarea documentelor si a actelor solicitate de persoanele cu atributii de control, conform prevederilor legale;

IV: De la 3.000.000 lei la 12.500.000 lei:

e)Neconvocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinate ale executiei si neasigurarea conditiilor de verificare”

Aceste norme de reglementare sunt de natura a proteja pe cetatenii particulari de abuzurile comise de catre Unitatile Administratiei Publice Locale, fiind date in competente Ministerului de Interne, constatarea, sanctionarea contraventiilor, precum si oprirea lucrarilor realizate nrcorespunzator.

Prin omisiune nici una din aceste atributiuni functionale din timpul exercitarii controlului de catre organul desemnat, nu au fost exercitate.

Martori:

1. Solicitam audierea domnului comisar Guzga Ion din cadrul sectiei 1 Politie Bacau, care cunoaste imprejurarile de fapt si de drept din data de 28.12.2010, ocazie cu care a fost trimis sa efectueze un control si cercetari la fata locului la spatiile comerciale din Municipiul Bacau, str. Republicii nr. 27, A, 1 – 3 care au facut obiectul distrugerii de catre o societate comerciala care nu a indeplinit nici una din conditiile legale prevazute de lege in constructii in vederea desfasurarii activitatilor de demolare.

2. Marc Ioan, cu citatie la domiciliul adresa din Municipiul Bacau, str. Panselelor nr. 12, sc. A, ap. 15, Judetul Bacau, telefon 0732 701 454;

3. Timofte Marius Madalin, cu citatie la adresa din Municipiul Bacau, str. Nicu Enea nr. 40, sc. A, ap. 3, telefon 0741 393 730;

4. Botomei Vasile, cu citatie la adresa din Mun. Bacau, str. Republicii nr. 27, A, 4;

Daca veti aprecia din punct de vedere profesional ca domnul comisar sef Mariut Viorel, in calitate de comandant al sectiei 1 de Politie Municipiul Bacau, nu indeplineste conditiile de lauda si de apreciere din scrisoarea de multumire, potrivit caruia sa constatati indeplinite conditiile de avasare in grad superior celui indeplinit in prezent, va rugam respectuos sa dispuneti:

Sesizarea Consiliului de Disciplina,

In care sa se faca cercetari administrative pentru faptele comise prin omisiune cu privire la neindeplinirea atributiunilor functionale in timpul exercitarii activitatii de comandant, organ de control si organ de cercetare penala de catre urmatorii:

1.Domnul Mariut Viorel, comisar – seful Sectiei 1 Politie din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Bacau;

2. Domnul Guzga Ion, comisar in cadrul Sectiei 1 Politie din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Bacau;

Motive:

In ziua de 28.12.2010 in jurul orelor 07.00, a fost sesizata Sectia 1 de Politie a Municipiului Bacau cu privire la comiterea unor fapte de abuz in serviciu, nerespectarea hotararilor judecatoresti, distrugere, tulburare de posesie si furt de catre persoane trimise de catre Primarul Municipiului Bacau asupra unui imobil spatiu comercial situat in Municipiul Bacau, str. Republicii nr. 27, A, 1 – 3, aflat in proprietatea Cabinetului de avocat Botomei Vasile, detinut in baza unui titlu judecatoresc.

In jurul orelor 8.30, prin dispozitia domnului comisar Mariut Viorel seful Sectiei  1 Politie din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Bacau, a fost trimis la locul faptei domnul comisar Guzga Ion, in calitate de organ de control din partea Ministerului de Interne, avand competente atat pe linie de constatare a contraventiilor, de sanctionare contraventionala, precum de cercetare penala.

Domnul comisar Guzga Ion a constatat la fata locului ca lucrarile de distrugere erau in plina desfasurare, fiind prezenti mai multi lucratori din partea unei societati comerciale care nu detineau asupra lor nici unul din documentele prevazute de Legea nr. 10/1995 modificata, cu privire la calitatea in constructii, respectiv:

-Nu detineau un proiect intocmit de proiectant autorizat, atestat prin verificator de proiect, care sa fi stat la baza desfiintarii imobile constructii;

-Nu detineau o schita din care sa rezulte ce anume obiectiv au de demolat;

-Nu detineau avize si autorizatii din partea PSI, ITM, DSP, Inspectoratului de Stat in constructii;

-Nu exista un responsabil tehnic care sa faca dovada ca este avizat din partea Ministerelor de lucrari publice si amenajarea teritoriului;

-Nu exista opozabilitate a masurilor de demolare fata de proprietarul imobilului Cabinet avocat Botomei Vasile;

Trecand peste toate aceste omisiuni, s-a motivat la fata locului de catre domnul comisar Guzga Ion ca nu se pot indeplini nici un fel de acte de constatare, sanctionare impotriva autorilor care se ocupau cu demolarea din cauza ca nu exista un acord din partea domnului comandant Mariut Viorel.

Solicitam comisiei de disciplina sa faca urmatoarele cercetari:

1.Sa verifice daca domnul comisar Guzga Ion a fost prezent din partea MAI in calitate de organ de control in ziua de 28.12.2010 intre orele 8.14 la adresa imobilului din Municipiul Bacau, str. Republicii nr. 27, A, 1 – 3;

2.Sa se verifice ce act de control a efectuat, pe cine a identificat la fata locului, atat din partea Autoritatii Administratiei Publice Locale, din partea  Politiei Primariei Municipiului Bacau, cat si din partea S.C. Lucofil S.R.L., care se ocupa cu activitatile de demolare in ziua de 28.12.2010;

3.Sa se verifice daca in ziua cu pricina nu a fost instiintat inspectoratul de stat in constructii cu privire la lucrarile de demolare, precum si lipsa responsabilului tehnic cu executia demolarii atestat MLPAT;

4.Sa se verifice daca se face vinovat sau nu domnul comisar Guzga Ion de omisiunea de a nu se face constatari in actul de control cu privire la prevederile din art. 35, cu raportare la art. 30, art. 34, art. 34 cap I lit.a, cap III lit. h, cap IV lit. e;

Enuntam prevederile art. 30 sectiunea 9 din Legea 10/1995 modificata cu privire la constatarea constraventiilor, potrivit careia aplicarea sanctiunilor prevazute de lege se face inclusiv de catre persoanele cu atributii de control de la Ministerul de Interne, care potrivit legii are competenta inclusiv de a dispune:

5.Solicitam sa se verifice daca s-a facut sau nu s-a facut de catre domnul comisar Guzga Ion proces verbal de constatare a flagrantului cu privire la faptele de abuz in serviciu, nerespectarea hotararilor judecatoresti, distrugere, tulburare de posesie si furt de catre persoane trimise de catre Primarul Municipiului Bacau asupra imobilului spatiu comercial situat in Municipiul Bacau, str. Republicii nr. 27, A, 1 – 3, aflat in proprietatea Cabinetului de avocat Botomei Vasile, detinut in baza unui titlu judecatoresc.

Daca veti constata ca prin omisiune nu s-au intocmit actele legale cu prilejul controlului, va rog sa aveti in vedere ca noua, in calitate de proprietar al imobilului ni s-a adus un prejudiciu material considerabil prin neexercitarea atributiunilor functionale in timpul exercitarii activitatii ca organism de control si organism de cercetare penala, de catre domnul comisar Guzga Ion care a fost prezent la fata locului si de catre domnul comisar sef Mariut Viorel, care a fost instiintat de situatia de fapt si de drept, atat prin sesizarea formulata la 112 de la orele 7.00 din data de 28.12.2010, cat si prin audienta sustinuta la birou de comandant in aceeasi zi din 28.12.2010, cu participarea proprietarului avocat Botomei Vasile, insotit de avocat Botomei Mihaela.

In drept invocam urmatoarele:

1.Regulamentul consiliului de disciplina;

2.Legea privind statutul politistului, cu privire la urmatoarele:

Art. 41, din Legea 360/2002:

a)Nu a respectat principiile statului de drept si nu a aparat valorile democratiei;

Aceasta fapta este apreciata in consideratia faptului ca organul de politie din cadrul MAI nu a aparat dreptul de proprietate privata al Cabinetului de avocat Botomei Vasile, in contradictoriu cu exponentii puterii executive din cadrul Municipiului Bacau reprezentata prin functionarii publici din cadrul Unitatii Administrativ Teritoriale a Municipiului Bacau si a Politiei Primariei Municipiului Bacau.

Mai exact, domnia sa luand la cunostinta din probele prezentate de catre Cabinet avocat Botomei Vasile, de nelegalitatea inceperii procedurii de demolare prin incalcarea evidenta a dispozitiilor de reglementare din Legea 10/1995 modificata, a motivat ca nu are competente de a se interpune cu organele din cadrul Politiei Primariei Municipiului Bacau.

Astfel, noi apreciem ca au fost incalcate valorile democratiei, cu privire la respectarea separatiei puterilor in stat.

Constand in aceea ca organul din cadrul Politiei Nationale are competente de a verifica si a constata contraventii si de a aplica sanctiuni impotriva organelor din cadrul Politiei Comunitare, cu ocazia identificarii unor activitati nelegale.

b)Nu a dovedit solicitudine si respect fata de partea vatamata – proprietar al imobilului, Cabinet avocat Botomei Vasile, desi a fost legal sesizat organul de control si de cercetare penala din cadrul MAI.

Nu si-a consacrat activitatea profesionala indeplinirii cu competenta, integritate, corectitudine si constiintiozitate a indatoririlor specifice de serviciu prevazute de lege.

d) Nu a dovedit probitate profesionala si morala in intreaga activitate.

Art. 42,din Legea 360/2002:

d) Nu a avut o conduita corecta, a compomis calitatea oficiala prin activitatea publica de a nu face constatari legale, de a nu aplica sanctiuni legale, afectand prestigiul functiei si a institutiei din care face parte.

Fata de cele invocate in fapt si in drept, va solicitam in mod respectuos sa constatati sau sa nu constatati indeplinirea conditiilor legale de aplicare a dispozitiilor de reglementare din art. 55 din Legea 360/2002 si urmatoarele, dupa cum urmeaza:
Art. 57, lit. a, lit. b, lit. d, lit. h, art. 58, lit. g din Legea 360/2002;

In conditiile in care din actele de cercetare administrativ-disciplinare se constata implicarea raspunderii sefilor ierarhici superiori din cadrul Inspectoratului Judetean de Politie Bacau, va rugam respectuos sa procedati la identificarea persoanelor responsabile si sa dispuneti aplicarea sanctiunilor legale.

Prezentul document a fostr transmis azi, data de 28.02.2011, de pe email-ul botomei.vasile@yahoo.com, pe adresa de email a urmatorilor: petitii@mai.gov.ro,traianbasescu@presidency.roemil_boc@yahoo.com.

Cu deosebita consideratie si mult respect,                                                         Data: 28.02.2011

Av. dr. Botomei Vasile