Actiuni de avocat

Cereri de chemare in judecata, intampinari, exceptii procesuale, apeluri, recursuri

Articole din presa

Articole publicate in reviste de specialitate

Comunicate de presa

Comunicate oferite spre informare | Mass-Media

Diverse

Activitati profesionale in calitate de avocat, in functia de decan al Baroului Bacau. Scrisori de multumire, comentarii, propuneri, etc.

Propuneri de lege ferenda

Propuneri de modificare si completare a legilor, lucrare de doctorat, specialitate drept administrativ si constitutional.

Home » Activitati de interes public, Cele mai noi stiri, Comunicate de presa, Creație personală

Proiect de hotărâre: ARENA NAȚIONALĂ BACĂU, 2020

Articol publicat in data de 12/09/20 Birou de presa - Cab. av. Vasile Botomei
 Către,

 

                Consiliul Local al Municipiului Bacau,

 
                Doamnule Secretar General;

 
                   Domnilor si Doamnelor consilieri locali,
    
                    Domnului Primar actual si, 
 
                    Viitorului Primar in functie ce va fi ales prin alegerile locale din 27 septembrie 2020;
 
    Subsemnatul Botomei Vasile, doctor in drept, mediator, cu domiciliul in Mun Bacau, str. Oituz, nr.33, CNP   
1640107270583, mobil 0744191717, va rog sa preluati in dezbatere publica conceptul proiectului de  redefinire, documentare, consolidare, reabilitare,  si punere in functiune a Stadionului Municipal Bacau  cu   
denumirea de: 
 
    
                 ARENA  NATIONALA  BACAU;
 
    Solicit comunicarea numarului de inregistrare a conceptului de proiect,  denumit ARENA NATIONALA BACAU, in vederea strangerii de semnaturi din partea consilierilor locali din mun.Bacau, din partea actualilor candidati pentru functia de Primar in municipiul Bacau, din partea candidatilor la functia de consilieri locali in mun. Bacau, si din partea cetatenilor cu dept de vot in mun. Bacau;
 
    In temeiul legii 52/2001, legii 544/2001,OG 27/2002, Codul, Administrativ, va rog:
 
    1. Sa imi comunicati in sris numarul de semnaturi necesare din partea cetatenilor din mun. Bacau pentru a fi introdus  conceptul de proiect  ,,ARENA NATIONALA  BACAU”  pe ordinea de zi a sedintei de Consiliul Local, in cat timp se introduce proiectul pe ordinea de zi, si:
    2.  Sa aprobati incarcarea in format electronic a cererii si a proiectului ,ARENA NATIONALA  BACAU” si, sa il comunicati prin e-mail fiecrui consiler local al mun Bacau, comisiilor de specialitate din consiliul Local,actualului primar si, viitorului primar ce va fi ales la 27 sept.2020,  cu mentiunea ca expedierea proiectului se face in vederea sustinerii acestuia ca proiect in Consiliul Local al Mun. Bacau, avaand in vedere ca semnarea sustinerii de catre 1/3 din numarul de consileri in functie, indeplineste conditia de a fi introdus in Consiliul Loacal, farac a mai fi necesare numarul minim de semnaturi din partea cetatenilor ca initiativa de proiect;
 
       Va multumesc respectuos,
 
       Doctor in drept – Botomei Vasile, Bacau, str. Oituz nr.33, tel.0744.191.717;
 


                                                               Consiliul Local al Mun. Bacau,

                                                              Secretar  general_________          

                                                                  Aviz de legalitate

 

              Consiliul Local al Municipiul Bacau;

     Proiect* de hotarare de documentare, consolidare, reabilitare si punerea in functiune a  Stadionului Municipal Bacau  cu denumirea de:  

            ARENA  NATIONALA  BACAU;

      Domnilor si doamnelor consilieri ai Consiliului Local al Mun. Bacau;
 

      Avand in vedere urmatoarele:

      1. Initiativa cetateneasca promovata in Consiliul Local al Mun. Bacau, pe baza discutiilor de principiu cu candidatii la functia de primar in Mun Bacau, printre care din punct de vedere vizionar, proiectul  se incadreaza in viziunea urbanistica a urmatorilor:
 
      1) Candidat de primar ing. Sergiu Sechelariu, specializat in lucrari de constructii de anvergura urbanistica; 
 
      2) Lista cu  semnaturi in completare/ candidati, consilieri locali, cetateni cu drept de vot; 
 
      3) Referatele de specialitate, rapoartele de analiza, avize, expunerile de motive din partea autoritatii publice locale;
 
     Se  propune Consiliului Local al Mun. Bacau proiectul de documentare, consolidare, reabilitare si punerea in functiune a  Stadionului Municipal Bacau  sub denumirea de:
 
           – ARENA NATIONALA BACAU;
 
    La adoptarea proiectului sunt avute in vedere urmatoarele:

   1. Initiativa cetatenesca de promovare a municipiului Bacau in  randul  marelor centre urbane prin care se  atrag activitati de nivel  national si, international de tipul concertelor, spectacolelor al festivitati publice, care sa se promoveze Municipiul in calitate de mare centru cultural;

       2. Interseul municipiului Bacau de a promova imaginea municipiului prin utilitatea Aeroportului International ,,George Enescu’’ din Bacau in vederea  realizarii conectarii acestuia cu toate marile citadele din Romania si din strainatate;

       3. Originea Bacaului care se identifica cu identitatea si originea Domnitorului Stefan cel Mare si Sfant, nascut in localitatea Borzesti din Judetul Bacau, cunoscut in istorie ca aparator al crestinatatii: ,,Atlet al LUI Cristos”

      4. Noul edificiu al  Catedralei Ortodoxe Inaltarea Domnului din Bacau, construit cu ajutorul Lui Dumnezeu, prin firma inginerul constructor Sergiu Sechelariu, care se inscrie in randul celor mai mari catedrale din Europa;

      5. Traditia Municipiului Bacau de important nod comercial prin care se face conectarea cu axele Nord-Sud, Est-Vest din Romania si Europa, astfel cum au fost puse in valoare proiectele realizate de dnul Sergiu Sechelariu din perioada indeplinirii functiei de Ministru Secretar de Stat in perioada anilor 2000 – 2004;

     6. Necesitatea reabilitarii  obiectivului Stadion municipal din Bacau, care in conditiile date nu mai indeplineste functiunea pentru care a fost proiectat si construit si e ajuns in stare de ruina din lipsa preocuparii autoritatilor locale pentru intretinerea acestuia;

    7. Initiativa Consiliului Local al Municipiului Bacau de a reloca Stadionul Municipal Bacau pe un alt teren al municipalitatii care sa asigure locurile de parcare auto, in acord cu  reglementarile in vigoare;

    8. Riscul evident al municipalitatii de a pierde terenul aferent stadionului Municipal Bacau daca acesta ar fi demolat in sensul ca terenul respectiv daca ar deveni liber sarcini este  revendicat, mijloc prin care  municipalitatea nu ar mai avea nici-un drept asupra acestuia;

    9. Perspectiva atragerii de fonduri europene prin programe structurale in  baza proiectului de redefinire a obiectivului in ARENA NATIONALA BACAU;
 
    In temeiul urmatorilor:
 

          1. Dispozitiilor de reglementare din OUG 57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare, privind Codul administrativ, potrivit caruia cetatenii au dreptul de initiativa  in cadrul Consiliului Local;

          2.  Lista de semnaturi pentru sustinerea proiectului de hotarare de  consilerii locali ai mun Bacau, din anexa 1 la proiect;

          3. Lista de semnaturi pentru sustinerea proiectului de hotarare din partea cetatenilor din mun. Bacau, din anexa 2 la proiect;

          4 . Art. 247 din OUG 57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare, care prevede  Initiativa cetateneasca si adunarile cetatenesti, potrivit caruia:

 

          (1) Cetăţenii pot propune consiliilor locale şi consiliilor judeţene pe a căror rază teritorială domiciliază, spre dezbatere şi adoptare, proiecte de hotărâri.
          (2) Promovarea unui proiect de hotărâre se poate face de unul sau de mai mulţi cetăţeni cu drept de vot, dacă acesta este susţinut prin semnături de cel puţin 5% din populaţia cu drept de vot înscrisă în Registrul electoral cu domiciliul sau reşedinţa în unitatea administrativ-teritorială.
          (3) Iniţiatorii depun la secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale forma propusă pentru proiectul de hotărâre. Proiectul se afişează spre informare publică prin grija secretarului general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.
          (4) Iniţiatorii asigură întocmirea listelor de susţinători pe formulare puse la dispoziţie de secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativteritoriale.
          (5) Listele de susţinători cuprind numele, prenumele şi domiciliul, seria şi numărul actului de identitate şi semnăturile susţinătorilor.
          (6) Listele de susţinători pot fi semnate numai de cetăţenii cu drept de vot înscrişi în Registrul electoral cu domiciliul sau reşedinţa în unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială, al cărei consiliu local sau judeţean, după caz, urmează să dezbată proiectul de hotărâre în cauză.
          (7) După depunerea documentaţiei şi verificarea acesteia de către secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, proiectul de hotărâre urmează procedurile regulamentare de lucru ale consiliului local sau judeţean, după caz.

          Consiliul Local al  Mun. Bacau adopta prin hotarare urmatoarele:

          Art. 1. Se aproba initiativa cetateneasca din proiectul de hotarare initiat de cetateanul Sergiu Sechelariu, de documentare, consolidare, reabilitare si punerea in functiune a  Stadionului Municipal Bacau  cu denumirea de: ARENA  NATIONALA  BACAU;

          Art. 2. Organele administratiei publice locale vor duce la indeplinire prezenta hotarare, cu termen de intrare in vigoare de la data adoptarii de Consiliul Local al Mun.Bacau;
 
 
 
    Nr____/data__________           Redactat-Birou de mediator-Dr.Botomei Vasile/09-07-2020
  

   Presedinte de sedinta,                                                       

  ___________________                        ___________________