Actiuni de avocat

Cereri de chemare in judecata, intampinari, exceptii procesuale, apeluri, recursuri

Articole din presa

Articole publicate in reviste de specialitate

Comunicate de presa

Comunicate oferite spre informare | Mass-Media

Diverse

Activitati profesionale in calitate de avocat, in functia de decan al Baroului Bacau. Scrisori de multumire, comentarii, propuneri, etc.

Propuneri de lege ferenda

Propuneri de modificare si completare a legilor, lucrare de doctorat, specialitate drept administrativ si constitutional.

Home » Cele mai citite stiri

Plangere penala formulata impotriva judecatoarei Mititelu Maricica

Articol publicat in data de 2/10/12 Birou de presa - Cab. av. Vasile Botomei
Plangere penala formulata impotriva judecatoarei Mititelu Maricica

Cabinet Avocat Dr.Botomei Vasile
Mun.Bacau, str.Republicii, nr.27, A, 1-3
CIF 21183784
Tel.mobil 0744191717
Tel. fix/fax: 0334421450
Mail: botomei.vasile@yahoo.com

Catre,

1)Consiliul Superior al Magistraturii (CSM)

2)Ministrul de Justitie

3) AvocatulPoporului

4) Comisariatul European pentru Justitie

5)Ombudsman European

 Subsemnatul Dr. Botomei Vasile, CNP 1640107270583, domiciliat in mun. Bacau, str. Republicii, nr. 27, sc. A, ap. 1, jud. Bacau, avocat in Baroul Bacau din cadrul Uniunii Nationale a Barourilor din Romania- CIF 16655686, in nume personal  si reprezentat prin Cabinet Avocat Dr.Botomei Vasile, cu sediul in Mun.Bacau, str.Republicii, nr.27, A, 1-3, autorizat in baza Legii 51/1995, republicata cu  CIF 21183784,

 Formuleaza:

  1. Plangere catre Comisia de Disciplina a Judecatorilor,
  2. Plangere Penala,

Impotriva doamnei Mititelu Maricica, judecator la Judecatoria Suceava;

Faptele sunt in legatura cu incalcarea normelor de drept procesual si material in dosarul penal  nr. 17458/180/2011 al Judecatoriei Suceava, solutionat de catre doamna Mititelu Maricica, in procedura nelegala la 24.09.2012, cu drept de recurs.

Avand in vedere ca inceperea urmariiri penale se face prin acordul prealabil al CSM, voi descrie faptele atat pe componenta raspunderii administrativ disciplinare cat si pe raspunderea penala,astfel:

Aceasta hotarare a fost pronuntata cu incalcarea normelor de drept intern si european, in ce privesc urmatoarele:

A fost incalcat dreptul garantat la aparare, reglementat prin art.24 din Constitutie : “ (1) Dreptul la aparare este garantat; (2) In tot cursul procesului, partile au dreptul sa fie asistate de catre un avocat, ales sau numit din oficiu”, art.6 din C.p.p.: (1) Dreptul  de  aparare  este  garantat  invinuitului,  inculpatului  si  celorlalte  parti  in  tot cursul procesului penal. (2) In cursul procesului penal, organele judiciare sunt obligate sa asigure partilor deplina exercitare  a  drepturilor  procesuale  in  conditiile  prevazute  de  lege  si sa administreze probele necesare in aparare.

(3) Organele  judiciare  au  obliga tia  sa-l  incunostinteze,  de  indata  si  mai  inainte  de  a-l audia,  pe  invinuit  sau  pe  inculpat  despre  fapta  pentru  care  este cercetat,   incadrarea juridica a acesteia si sa-i asigure posibilitatea pregatirii si exercitarii apararii.

(4) Orice parte are dreptul sa fie asistata de aparator in tot cursul procesului penal.

(5) Organele judiciare au obliga tia sa incunostinteze pe invinuit sau inculpat, inainte de a i se lua prima declaratie, despre dreptul de a fi asistat de un aparator, consemnandu-se aceasta  in  procesul-verbal  de  ascultare.  In  conditiile si  in  cazurile  prevazute  de  lege, organele  judiciare  sunt  obligate  sa  ia  masuri  pentru  asigurarea  asistentei  juridice  a invinuitului sau inculpatului, daca acesta nu are aparator ales.” si art.6 din CEDO : “1. Orice persoana are dreptul la judecarea in mod echitabil, in mod public si intr-un termen rezonabil a cauzei sale, de catre o instanta independenta si impartiala, instituita de lege, care va hotari fie asupra incalcarii drepturilor si obligatiilor sale cu caracter civil, fie asupra temeiniciei oricarei acuzatii in materie penala indreptate impotriva sa. 3. Orice acuzat are, in special, dreptul:
a) sa fie informat, in termenul cel mai scurt, intr-o limba pe care o intelege si in mod amanuntit, asupra naturii si cauzei acuzatiei aduse impotriva sa;
b) sa dispuna de timpul si de inlesnirile necesare pregatirii apararii sale;
c) sa se apere el insusi sau sa fie asistat de un aparator ales de el si, daca nu dispune de mijloacele necesare pentru a plati un aparator, sa poata fi asistat in mod gratuit de un avocat din oficiu, atunci cand interesele justitiei o cer
;

Nu am fost legal citat pentru termenele de judecata din dosar. Prin memoriile inregistrate l;a dosar pe care le anexez, am solicitat citarea la adresa Cabinet Av. Botomei Vasile, cu sediul in mun. Bacau, str. Republicii, nr. 27, sc. A, ap. 1-3. Nici un act de procedura nu  a fost efectuat la adresa aleasa pentru comunicarea acestora.

Nu a fost citat nici aparatorul din oficiu, av. Stanciu Diana, desemnata cu delegatie la dosar de Baroul Bacau, in vederea acordarii asistentei juridice din oficiu.

Nu am fost audiat in calitate de inculpat, ca mijloc de asigurare de catre judecator, a dreptului garantat la aparare, reglementat de art.323, C.p.p.:

“Instanţa procedează apoi la ascultarea inculpatului.

Inculpatul este lăsat să arate tot ce ştie despre fapta pentru care a fost trimis în judecată, apoi i se pot pune întrebări de către preşedinte şi în mod nemijlocit de ceilalţi membri ai completului, de către procuror, de partea vătămată, de partea civilă, de partea responsabilă civilmente, de ceilalţi inculpaţi şi de apărătorul inculpatului a cărui ascultare se face.

Instanţa poate respinge întrebările care nu sunt concludente şi utile cauzei.

Inculpatul poate fi reascultat ori de câte ori este necesar.”

Pentru aceste motive, hotararea pronuntata urmeaza a fi cenzurata cu sanctiunea nulitatii absolute, potrivit art.197, C.p.p.:

“Încălcările dispoziţiilor legale care reglementează desfăşurarea procesului penal atrag nulitatea actului, numai atunci când s-a adus o vătămare care nu poate fi înlăturată decât prin anularea acelui act.

Dispoziţiile relative la competenţa după materie sau după calitatea persoanei, la sesizarea instanţei, la compunerea acesteia şi la publicitatea şedinţei de judecată sunt prevăzute sub sancţiunea nulităţii. De asemenea, sunt prevăzute sub sancţiunea nulităţii şi dispoziţiile relative la participarea procurorului, prezenţa învinuitului sau a inculpatului şi asistarea acestora de către apărător, când sunt obligatorii, potrivit legii, precum şi la efectuarea referatului de evaluare în cauzele cu infractori minori.

Nulitatea prevăzută în alin. 2 nu poate fi înlăturată în nici un mod. Ea poate fi invocată în orice stare a procesului şi se ia în considerare chiar din oficiu……..”

Nici martorii propusi in aparare de catre Botomei Vasile nu au fost audiati in dosar.

In mod formal s-au dispus de catre instanta mandate de aducere pentru martori, pentru termenul din data de 17.09.2012, desi nu a fost indeplinita procedura de aducere a martorilor, nici pentru cei din partea acuzarii si nici pentru cei din partea apararii.

Am luat la cunostinta de dezbaterile sedintei de judecata din 17.09.2012, urmare unei comunicari efectuata de catre instanta catre unul din martorii propusi in aparare, caruia i s-a aplicat o amenda de 300 lei, pe motiv ca nu a fost emis mandat de aducere pe adresa sa.

S-a consemnat in incheiere ca procurorul de sedinta, Stavarache Oana, a solicitat sa se amane judecata in vederea audierii martorilor din lucrari, ca fiind absolut relevanti in aprecierea judecatii.

[Cititi intregul document, apasand AICI]