Actiuni de avocat

Cereri de chemare in judecata, intampinari, exceptii procesuale, apeluri, recursuri

Articole din presa

Articole publicate in reviste de specialitate

Comunicate de presa

Comunicate oferite spre informare | Mass-Media

Diverse

Activitati profesionale in calitate de avocat, in functia de decan al Baroului Bacau. Scrisori de multumire, comentarii, propuneri, etc.

Propuneri de lege ferenda

Propuneri de modificare si completare a legilor, lucrare de doctorat, specialitate drept administrativ si constitutional.

Home » Actiuni de avocat, Articole din presa, Cele mai citite stiri, Cele mai noi stiri

PD-L si Romania, parate in proces la CEDO

Articol publicat in data de 20/05/09 Birou de presa - Cab. av. Vasile Botomei
PD-L si Romania, parate in proces la CEDO

Statul roman, ar putea fi obligat sa plateasca despagubiri materiale si despagubiri morale, de circa un milion de euro, pentru incalcarea drepturilor electorale ale candidatului Botomei Vasile.

Instantele judecatoresti din Romania, au judecat aservite politic de conducerea din PD-L.

Redactarea textuala a actiunii, aflata pe rol la CEDO:

Domnule Presedinte,

I. Partile:

Subsemnatii Botomei Vasile, sex masculin, nascut in com.Girov, jud.Neamt, Romania, la data de 07.01.1964, domiciliat in mun.Bacau, str.Republicii, nr.27, A, 4, cu domiciliul ales pentru comunicarea actelor de procedura la sediul Cabinetului de Avocat drd.Botomei Vasile, din mun.Bacau, str.Republicii, nr.27, A, 1, cu CI seria XC nr.300183, eliberat de Politia mun.Bacau, la 25.11.2003, de profesie avocat, ocupatia avocat, doctorand in drept administrativ si constitutional, de nationalitate romana, cetatenie romana, religie ortodoxa, telefon fix 0234.54.17.17, telefon mobil 0744.19.17.17, si
Botomei Mihaela (fosta Hartingher Mihaela pana la data de inlocuire a cartii de identitate din 03.07.2008), sex feminin, nascuta in mun.Bacau, jud.Bacau, Romania, la data de 24.04.1969, domiciliata in mun.Bacau, str.Luminii, nr.3bis, sc.A, ap.2, cu CI seria XC nr.603357, eliberat de SPCLEP Bacau, la 03.07.2008, de profesie avocat, ocupatia avocat, de nationalitate romana, cetatenie, religie ortodoxa, telefon fix 0234.54.17.17, telefon mobil 0747.075.589,
Formulam

PLANGERE

Impotriva Statului Roman, in fata Curtii Europene a Drepturilor Omului, rugandu-va ca pe baza probelor cu inscrisuri ce solicitam a fi administrate, sa admiteti plangerea formulata de catre Botomei Vasile si Botomei Mihaela, in calitate de cetateni ai statului roman, si prin hotararea pe care o veti pronunta, sa constatati ca ni s-au incalcat urmatoarele drepturi:
1.Dreptul la un proces echitabil, prevazut de art.6 din Conventia pentru Apararea Drepturilor Omului si a Libertatilor Fundamentale;
2.Dreptul la libertatea de intrunire si asociere, prevazut de art.11, pct.1, din Conventia pentru Apararea Drepturilor Omului si a Libertatilor Fundamentale;
3.Dreptul la un recurs efectiv, prevazut de art.13, din Conventia pentru Apararea Drepturilor Omului si a Libertatilor Fundamentale.

In conditiile art.35, pct.1 din Conventia pentru Apararea Drepturilor Omului si a Libertatilor Fundamentale, va rugam sa apreciati incadrarea in termenul de 6 luni, de comunicare a prezentei cereri, prin luarea in considerare a datei de trimitere prin posta.

In conditiile art.41 din Conventia pentru Apararea Drepturilor Omului si a Libertatilor Fundamentale, va rugam sa apreciati ca in cauza dovedim ca a avut loc o incalcare a conventiei si a protocoalelor sale, fata de care sa dispuneti acordarea de reparatii echitabile, reprezentand despagubiri materiale si despagubiri morale, pentru fiecare petent in parte, dupa cum urmeaza:
1.Obligarea statului roman, in favoarea petentului Botomei Vasile, la plata de despagubiri materiale, in valoare de 125.000 euro, reprezentand echivalentul in medie a veniturilor care ar fi fost obtinute de la statul roman, de un deputat in Parlamentul Romaniei, pe durata unui mandat de 4 ani;
2.Obligarea statului roman, in favoarea petentului Botomei Vasile, la plata de despagubiri morale, in valoare de 250.000 euro, reprezentand prejudiciul estimat pentru traumele psihice, deconsiderarea drepturilor si libertatilor cetatenesti, vatamarea intereselor legitime de a participa la alegerile parlamentare organizate de statul roman pentru alegerea Camerei Deputatilor din noiembrie 2008 si incalcarea dreptului la un proces echitabil, in mod public si intr-un termen rezonabil de catre o instanta independenta si impartiala, instituita de lege;
3.Obligarea statului roman, in favoarea petentului Botomei Mihaela, la plata de despagubiri materiale, in valoare de 125.000 euro, reprezentand echivalentul in medie a veniturilor care ar fi fost obtinute de la statul roman, de un deputat in Parlamentul Romaniei, pe durata unui mandat de 4 ani;
4.Obligarea statului roman, in favoarea petentului Botomei Mihaela, la plata de despagubiri morale, in valoare de 250.000 euro, reprezentand prejudiciul estimat pentru traumele psihice, deconsiderarea drepturilor si libertatilor cetatenesti, vatamarea intereselor legitime de a participa la alegerile parlamentare organizate de statul roman pentru alegerea Camerei Deputatilor din noiembrie 2008 si incalcarea dreptului la un proces echitabil, in mod public si intr-un termen rezonabil de catre o instanta independenta si impartiala, instituita de lege.

II. Expunerea faptelor:

In Romania, au avut loc alegeri parlamentare pentru Camera Deputatilor si Senat, in data de 01.11.2008.
Organizarea alegerilor a fost facuta de Birourile Electorale de Circumscriptie, organizate pe fiecare judet.
In acest sens, au fost inregistrate propuneri de candidaturi pentru Camera Deputatilor, depuse de Partidul Democrat Liberal (PDL), reprezentat teritorial, in jud.Bacau, prin Botomei Vasile, in calitate de presedinte al Partidului Democrat Liberal Organizatia Judeteana Bacau, si de presedinte executiv al PDL, conform mentiunilor publicate in Registrul Partidelor Politice de la Tribunalul Bucuresti, inscrise la pozitia 3, a PDL, cu actualizarile publicate din data de 04.07.2008. (A se vedea http://www.tmb.ro/files/RegParPol/03_PDL.pdf)
Art.51, (1), (2), (3) din Legea 14/2003, prevede urmatoarele:
“(1)Registrul partidelor politice este instrumentul legal de evidenta a partidelor politice din Romania.
(2) Institutia cu drept de a opera in Registrul partidelor politice este numai Tribunalul Bucuresti.
(3) Datele din Registrul partidelor politice sunt considerate informatii de interes public.”
Aceleasi date oficiale, au fost publicate si pe site-ul Biroului Electoral Central 2008, care se ocupa de organizarea alegerilor parlamentare din noiembrie 2008, la nivel national. Informatiile sunt de interes public, fiind publicate pe: http://www.becparlamentare2008.ro/comuni/poz5.pdf
Botomei Vasile este inscris la pozitia 2, in calitate de presedinte executiv, iar Botomei Mihaela (fosta Hartingher Mihaela), este trecut la pozitia 30, in calitate de trezorier la nivel national, iar in cadrul Partidului Democrat Liberal Organizatia Judeteana Bacau (PDLOJB)indeplineste functia de presedinte la Comisia Judeteana de Statut, Etica si Litigii (CJSEL), cu incepere din data de 30.03.2008, si in prezent.
Pentru inscrierea si validarea candidaturilor, au fost depuse inscrisurile necesare in 4 exemplare originale, in cate 4 dosare, cu mentiunea ca dovada de depunere numerar si chitanta de plata a taxei necesare inscrierii, in valoare de 2500 RON pentru fiecare candidat, au fost depuse in original si 3 copii xerox pentru fiecare dosar.
Propuenrile de candidaturi pentru 30.11.2008 au fost inregistrate cu nr.1 din 13.10.2008, orele 15:55.
Dosarele candidatilor Botomei Vasile si Botomei Mihaela, contineau urmatoarele:
1.Dovada achitarii taxei de 2500 RON;
2.Copie de pe cartea de identitate, cu mentiunea ca la Botomei Mihaela a fost anexata si copie de pe cartea de identitate pe numele Hartingher Mihaela, in vederea identificarii dupa CNP si a mentiunilor publicate in Registrul Partidelor Politice;
3.Declaratia de interese, in 4 exemplare originale;
4.Declaratia de avere, in 4 exemplare originale;
5.Declaratia de acceptare a candidaturii, in 4 exemplare originale;
6.Declaratia pe propria raspundere, in 4 exemplare originale.
7.Delegatia de reprezentare pentru depunerea listelor de candidati.
Datorita unor aprecieri subiective din partea membrilor din Biroul Electoral de Circumscriptie nr.4 Bacau, aceste propuneri de candidati, dupa ce au fost verificatee cu privire la indeplinirea conditiilor de inregistrare, au fost respinse prin decizia nr.1 din 14.10.2008, emisa de Biroul Electoral de Circumscriptie nr.4 Bacau (BEC 4).
Botomei Mihaela a fost propusa si inscrisa pentru Colegiul 2 Deputati din BEC 4 si Botomei Vasile pentru Colegiul 3 Deputati.

III.
Expunerea pretinselor violari ale Conventei precum si argumente in sprijinul acestor afirmatii:
Instanta de fond, asemenea ca si instanta de recurs, nu au respectat in judecarea cauzei, principiul contradictorialitatii cu partile din proces, principiul oralitatii, principiul publicitatii, principiul aflarii adevarului, principiul impartialitatii.
Nu a fost respectat dreptul la judecarea proceselor in mod echitabil, in mod public, intr-un termen rezonabil a cauzelor, in forma reglementata si prevazuta de prevazuta de art.6.1, din Conventie.
In judecarea cauzei nici unul dintre recurenti nu a beneficiat de dreptul la un recurs efectiv, reglementat de art. 13 din Conventie.
Am fost impiedicati in exercitarea drepturilorsi libertatilor recunoscute de conventie, care potivit art.14, din aceasta , trebuie sa fie asigurate fara nici o deosebire bazata.

BECJ nr.4 Bacau, a verificat legalitatea si autenticitata documentelor depuse de candidati. Propunerile de candidati au fost primite si inregistrate.
BEC 4 Bacau a emis deicizia nr.1 din 14.10.2008, prin care au fost respinse candidaturile lui Botomei Vasile si Botomei Mihaela.
Decizia nr. 1/14-oct-2008 dispusa d BECJnr. 4, Bacau a fost contestata astfel:
-de fiecare candidat in parte, in dosarul nr.6133/110/2008 al Tibunalului Bacau, Secta Civila;
-de catre PDL in contradictoriu cu BEC 4 Bacau, Botomei Vasile si Botomei Mihaela, in dosarul nr.6132/110/2008 al Tribunalului Bacau, Sectia Civila.
Ambele dosare au fost judecate in complet constituie din presedinte Munteanu Maria, procuror Florea Elena si grefier Ciobanu Maria.
Instanta de judecata a respins contestatiile formulate in dosarele nr.6132/110/2008 ai 6133/110/2008 ale Tribunalului Bacau, Sectia Civila, retinand in motivatie urmatoarele:
“in ceea ce priveste extrasul anexat cu ultimele modificari in componenta organelor de conducere ale PDL, aceste modifiicari nu au fost inregistrate la Tribunalul Bucuresti, si instanta va inlatura aceasta proba. De altfel, nici unul din contstatori nu a facut dovada ca sunt membri ai PDL sau ca au o imputernicire din parrtea acestui partid.”
Aceasta retinere este nefondata, deoarece modificarile in componenta organelor de conducere ale PDL fusesera deja inregistrate la Tribunalul Bucuresti si publicate in Registrul Partidelor Politice, inca de la data de 04.08.2008, cu aproximativ 2 luni inainte.
Mai mult decat atat, la ambele dosare a fost inregistrata Adresa nr.3837/C/05.09.2008, emisa de Cabinetul Presedinelui de la Tribunalul Bucuresti, pentru comunicare catre Biroul Electoral Central, pentru alegerea Camerei Deputatilor si a senatului din anul 2008, din care rezulta ca modificarile in componenta organelor de conducere ale PDL erau deja inregistrate la Tribunalul Bucuresti si publicate in Registrul Partidelor Politice.
Aceasta dovada constituie o proba autentica si elocventa, pe care instanta de judecata cu stiinta nu a luat-o in consideratie la ambele dosare, in care prin hotararile pronuntate au respins contestatiile formulate atat de candidatii Botomei vasile si Botomei Mihaela , dar si contestatia formulata de catre Partidul Democrat Liberal.
Dosarele sau judecat fara citarea partilor, in lipsa partilor, in camera de consiliu , fara a avea cunostinta despre termene, sau alte inscrisuri despre care se face vorbire ca ar fost comunicate de Cancelaria PD-L, semnate de domnul Presedinte Emil Boc.
In realitate un asemenea inscris, nu a existat in original, nu a fost emis si nici semnat de catre domnul Presedinte Emil Boc, si nici daca ar fi fost un asemenea inscris, acesta era lipsit de eficienta juridica eficienta, deoarece calitatile d membrii de partid, in primul rand era in competenta Partidului Democrat-Liberal Organizatia Judeteana Bacau, de a o demonstra, ceea ce a si fost probat atat prin lista de propuneri de candidaturi depusa de PD-L, prin actele depuse in original la BECJnr. 4 Bacau, cat mai ales prin datele oficiale publicate in Registru partidelor politice.
Prin hotararea pronuntata instanta nu a respectat in judecarea cauzei, principiul contradictorialitatii cu partile din proces, principiul oralitatii, principiul publicitatii, principiul aflarii adevarului, principiul impartialitatii.
De asemenea instanta nu a respectat dreptul la judecarea proceselor in mod echitabil, in mod public, intr-un termen rezonabil a cauzelor, in forma reglementata si prevazuta de prevazuta de art.6.1, din Conventie.
In scopul publicitatii si opozabilitatii fata de institutiile statului si fata de terti, prin Legea 14/2003, s-a stabilit ca organelor de conducere ale partidelor politice, sa se publice in Registrul partidelor politice.
Organele de conducere si de reprezentare ale PD-L, au fost publicate in mod oficial in Registrul partidelor politice, ca date de interes public.
Prin aceste procese noua petitionarilor ne-au fost incalcate prevederile art. 6.1, din Conventie, fiindu-ne incalcate drepurile cu caracter civil.
Dosarul 6133/110/2008 al Tribunalului Bacau a fost solutionat prin sentinta civila nr.10/17-oct-2008, definitiva, prin respingerea contestatiilor formulate de Botomei Vasile si Botomei Mihaela;
Dosarul 6132/110/2008 al Tribunalului Bacau a fost solutionat prin sentinta civila nr.9/17-oct-2008, definitiva, prin respingerea contestatiilor formulate de PD-L, in contradictoriu cu B.E.C.J. nr.4 Bacau , si candidatii Botomei Vasile si Botomei Mihaela;
Nerecunoscandu-ne calitatea de candidati, si de membri ai PD-L, ca motiv de respingere a contestatiei de catre Tribunalul Bacau, ne intemeiem plangerea si pe art.11, pct 1 din Conventie.
Instanta de fond prin respingerea contestatiilor formulate de noi, nu ne-a recunoscu dreptul si libertatea de asociere in cadrul unui partid politic.
Ambele sentinte au fost atacate cu recurs.
Botomei Vasile si Botomei Mihaela cu recurs impotiva sentintei civile nr. 10/17-10-2008, dosar 6133/110/2008;
Partidul Democrat Liberal cu recurs impotriva sentintei covile nr. 9/17-10-2008, dosar 6132/110/2008;
Curtea de Apel Bacau, fara a conexat recursul din dosarul 6133/110/2008, la dosarul 6132/110/2008. Conexarea a fost facuta fara a se pune in discutia partilor din proces conexarea dosarului 6133/110/2008, la dosarul 6132/110/2008, fara respectarea principiului disponibilitatii partilor din proces, al contradictorialitatii, oralitatii. Efectiv aceasta conexare nu a respectat nici o procedura, neexistand o incheiere de sedinta in acest sens.
Din motivatia deciziei pronuntate in dosarul nr. 6132/110/2008, rezulta ca nu era procedura de citare indeplinita cu partile din proces pentru dosarul 6132/110/2008 pentru termenul din 18/oct.2008, si instanta de recurs, a conexat dosarul 6133/110/110/2008, la dosarul 6132/110/2008.
Procedura de conexare si de judecata a incalcat prevederile art.6.1 din
Conventie.
In judecarea cauzei nici unul dintre recurenti nu a beneficiat de dreptul la un recurs efectiv, reglementat de art. 13 din Conventie.
Recursule au fost motivate in fapt si in drept, au fost invocate exceptii procesuale, exceptii de procedura exceptii de fond, exceptii de neconstitutuonalitate, exceptii de recuzare a membrilor din complet.
Prin nesocotirea drepturilor procedurale de a cunoaste actele din dosar, de a se judeca procesul intr-o procedura legala cu toate partile din proces, prin respectarea unui timp rezonabil de a angaja un aparator, un timp rezonabil de a formula intampinari la recursurile din dosar, recurentului Botomei Vasile i- fost respinsa cererea de acordare a unui termen pentru angajaren de aparator.
Termen pentru pregatirea apararii, nu a fost acordat.
Cererea de asigurare si de respectare a principiul contradictorialitatii cu toate partile din proces,nu a fost aprobata.
Instanta de recurs au trecut la judecarea recursurilor.
Recursurile declarate de Botomei Vasile si de Botomei Mihaela au fost respinse ca nefondate.
Recursul decarat de PD-L a fost respins ca nefondat.
In recurs nu s-a tinut cont de motivele de recurs invocate de recurenti.
Argumentul respingerii recursurilor a fost ca nu exista nici o proba la dosar ca cei doi candidati ar fi membri PD-L.
Motivele de respingere a recursurilor declarate de Botomei Vasile si Botomei Mihaela nu a mai fost redactate in considerente de instanta de recurs, apreciindu-se de catre instanta ca nu se mai impune o motivare deoarece motivele de recurs ar fi fost asemanatoare.
Lipsa motivarii deciziei dispuse in recurs la recursurile declarate de Botomei Vasile si Botomei Mihaela, constituie o incalcare a dreptului la un proces echitabil, si dreptului la un recurs efectiv.
Instanta de recurs a retinut ca:
,,In ceea ce priveste autenticitatea semnaturii de pe adresa 293/2008 aceasta nu a fost contestata in conditiile art.177,180 C.proc.civ., deci va fi castigata cauzei.”
Instanta de recurs retine ca:
,,Faptul ca delegatia 109/7/10.2008 este in originalla dosarul de candidatura, respectiv in copie la dosar-fiind depusa in recurs- nu prezinta relevanta sub aspectul puterii doveditoare a actului din 13.10.2008-necontestat asa cum s- a aratat anterior.”
Recursurile declarate de Botomei Vasile si Botomei Mihaela au fost respinse ca nefondate.
In realitate art. 166, cap.20, titlul V, din statutul PDL, prevede ca:
,,In raporturile cu autoritatile publice si cu tertii, PDL va fi reprezentat din punct de vedere juridic de presedinte, presedinte executiv sau, dupa caz,de o persoana desemnata de BPN.”
Alte dovezi nu mai erau necesare pentru indeplinirea conditiilor de inregistrare a candidaturilor la BECJ nr. 4 Bacau, si de validare a acestora, deoarece propunerile de candidaturi erau depuse direct de catre candidati. Mai mult dovada calitatii de membri PDL , a functilor ocupate de candidati era publicata oficial pe site-ul ,,Registrul partidelor politice,, si pe www.Becparlamentare2008.ro, pe care se publicau deciziile, hotararile , datele si organele de conducere ale partidelor politice in forma in care erau inregistrate in Registrul partidlor politice de la Tribunalul Bucuresti.
Dupa ce au fost epuizate caile de atac impotriva deciziei nr. 1/14-oct-2008 dispusa de BEJC nr.4 Bacau, am reluat procedura de depunere a candidaturilor pentru alegerile parlamentare din 30 Noe. 2008 , prin inregistrarea din nou a unei noi liste cu propuneri de candidaturi.astfel toate actele necesare inregistrarii si validarii propunerilor de candidati, au fost inregistrate cu un nou . Propunerile de candidaturi au ramas identice.
Presedintele BECJ nr.4 Bacau, in sedinta comuna cu toti membri din BECJ nr.4 Bacau, in care Autoritatea Electorale Permanenta, era reprezentata prin director Chiriac Constantin, au primit actele de inregistrare a propunerilor de candidaturi, considerandu-le complete.
Chitantele de plata a taxelor de 2500 ron , au fost depuse in copii certificate , conforme cu originalele in registrate la dosarele care erau la BECJ nr. 4 Bacau, pentru care candidaturile au fost respinse prin decizia 1 /14-oct-2008.
De aceasta data BECJ nr. 4 Bacau, a respins din nou propunerile de candidaturi propuse de PD-L, cu decizia nr 45/21-10-2008 pentru Botomei Vasile , si nr. 46/21-10-2008 pentru Botomei Mihaela.
Motivul a fost ca la aceste dosare nu erau depuse chitantele de plata a gartantiei de 2500 ron, in original.
Desi membrii BECJ nr. 4 Bacau, au administrat chitantele in original care le aveau inregistrate prin propunerile de candidaturi din 13-oct-2008, motivul mde respingere a ambelor propuneri de candidaturi, a fost de lipsa a chitantelor de plata in original.
In realitate depunerile in numerar nu se depozitau la Autoritatea Electorala Permanenta. CEC-ul efectua doar un oficiu de incasare, fara ca sumele depuse sa se poata retrage pde deponenti pana la finalizarea alegerilor parlamentare.
Pentru certificare a valabilitatii copiilor am anexat confirmarea chitantelor conform cu originalul , de cartre CEC-ul prin care erau depusi banii.
Decizia nr 45/21-10-2008 emisa pentru Botomei Vasile , si decizia nr 46/21-102008, emisa pentru Botomei Mihaela , au fost contestate la Tribunalul Bacau, sectia civila.

Astfel s-au format urmatoarele dosare:
3. Dosar nr. 6215/110/2008, la Tribunalul Bacau, sectia civila, solutionat prin sentinta civila nr.867/22-oct.-2008, prin respingerea contestatiei, continuat in recurs la Curtea de Apel Bacau, Romania, solutionat prin decizia civila nr.750/24.10.2008,dosar nr. 6215/110/2008, cu respingerea recursului ca nefondat;
4.) Dosar 6217/110/2008, la Tribunalul Bacau, sectia civila, solutionat prin sentinta civila nr.868/22-oct.-2008, prin respingerea contestatiei, continuat in recurs la Curtea de Apel Bacau, Romania, solutionat prin decizia civila nr.751/24.10.2008, dosar nr. 6217/110/2008, cu respingerea recursului ca nefondat;
Aceleasi drepturi si libertati , ne-au fost incalcate si cu ocazia solutionarii acestor dosare, la fond , dar si in recurs.
Nu au fost puse in discutie exceptiile de procedura si exceptiile de fond invocate.
Nu s-au pronuntat instantele pe exceptiile de constitutionalitate ridicate in dosare, desi erau tinute de pronuntarea de incheieri de admitere sau de respingere a exceptiilor ridicate, potrivit art. 29din legea 47/1992, republicata , din Romania.
In aceste dosare a fost recunoscuta calitatea de presedinte executiv al PDL, pentru Botomei Vasile, si implicit calitatea de membri PDL, insa hotararile sunt dupa parerea noastra, nelegale , netemeinice si nefondate.
Totusi din aceste contestatii ne-am ales cu ceva , fiind amendati, pentru recuzarile inregistrate in dosar. Termenul stabilit pentru depunerea cererii motivate de recuzare si de achitare a taxelor aferente, a fost acordat de 30 minute, pentru a nu ne incadra in timp.
De la 11.30 pana la 12.00, au fost inregistrate taxele si motivele de recuzare.
Recuzarea a fost respinsa.
Cererea de recuzare a fost respinsa direct de completul din dosar , fara a ne acorda timp sa depunem taxa si nici sa ne sustinem motivele de recuzare, cel putin oral.
Am fost discriminati din toate punctele de vedere, cu atat mai mult cu cat suntem de profesie avocati.
Calitatea de reprezentant legal al PDL, nerecunoscuta de instantele care au judecat dosarele nr 6132/110/2008 si nr.6133/110/2008 de la Tribunalul Bacau, si ulterior in dosarul de recurs nr.6132/110/2008 al Curtii de Apel Bacau, a fost recunoscuta ulterior in dosarele 6215/110/2008 si nr. 6217/110/2008, de la Tribunalul Bacau, si ulterior in aceleasi dosare in recurs, insa contstatiile au fost respinse pe fond si in recurs, pe motiv ca dosarele de propuneri de candidaturi nu ar fi avut chitantele in original, desi erau luate in evidenta la BECJ nr. 4 Bacau.
Procesele au fost de la inceput pana la sfarsit o bataie de batjocora.
Au fost judecate cu sfidarea Legilor interne si a Tratatelor internationale la care Romania este parte.
Presa a publicat imagini cu candidatii Botomei Vasile si Botomei Mihaela , cum au fost respinsi de BECJ. Nr.4, Bacau.
Au fost facute comentarii de de televiziune, de alti competitori politici , cu caracter negativ la adresa noastra, de natura a ne stirbi imaginea publica , ca cetateni, ca oameni cu dfrept de a participa la alegeri.
Ne consideram discriminati pe nedrept, pe criteriu politic, in raport cu drepturile cetatenesti consacrate prin art. 14 din Conventie si de Protocoalele anexe.
Am fost impiedicati in exercitarea drepturilorsi libertatilor recunoscute de conventie, care potivit art.14, din aceasta , trebuie sa fie asigurate fara nici o deosebire bazata in special si pe opinii politice sau orice alte opinii, sau orice situatie.

IV.
Expunere in legatura cu prevderile art. 35, din Conventie:
Plangerile sunt formulate si trimise cu corespondenta la CEDO in interiorul termenului de 6 luni calculat de la ultima cale de atac solutionata in recurs prin decizia civila nr.730/18-oct-2008, dosar nr.6132/110/2008, al Curtii de Apel Bacau, din Romania.
Toate conditiile de probitate morala, profesionala , interes pentru problemele cetatenesti, si structura psihomorala pentru indeplinirea unui program politic pentru tara si popor erau indeplinite de noi ca , candidati.
V.
Expunerea obiectului cererii:
Din cauza partialitatii instantelor de judecata din Romania, al amestecului unor interese oculte in actul de justitie, noua candidatilor ne-au fost incalcat drepturile si libertatile fundamentale consacrate intern si european astfel:
Intern:
De Constitutia Romaniei, privind urmatoarele:
– dreptul de a fi ales, prevazut de art.37;
– de dreptul la aparare, prevazut de art. 24, pct 1 si 2 ;
– de accesul liber la justitie, prevazut de art. 21, pct (1), (2), si (3);
– de edreptul la egalitate in drepturi , prevazut de art. 16, pct(1) si (2) ;
– dreptul de asociere, liber in partide politice, prevazut de art. 40, pct.(1), nfiindu-ne recunoscut in mod abuziv ;
– dreptul de infaptuire al justitiei in numele legii, prevazut de art. 124, pct. (1), (2), si (3) din Constitutia Romaniei.
European:
-Art. 6.1; 11; 13; 14 din CEDO;
-Art.21, din Declaratia Universala a Drepturilor Omului;

Din acest motiv formulam prezenta actiune , fiind singurul mijloc de obtinere si de recunoastere a unei reparatii echitabile materiale si morale , in calitate de cetateni europeni, in conditiile prevazute de art. 41 din CEDO.

VI.
Mentionam ca nu am mai formulat alte palangeri la alte institutii de drept international.

VII.
Lista de documente / probe:
-Hotarari judecatoresti:
1.)Sentinta civila nr.9/17.10.2008, dosar 6132/110/2008, Tribunalul Bacau, Sectia Civila, Romania;
2.)Sentinta civila nr.10/17.10.2008, dosar 6133/110/2008, Tribunalul Bacau, Sectia Civila, Romania;
3.)Decizia civila nr.730/18.10.2008, dosar 6132/110/2008, Curtea de Apel Romania;
4.) Decizia civila nr.750/18.10.2008, dosar 6133/110/2008, Curtea de Apel Romania;
5.)Decizia civila nr.750/24.10.2008, dosar 6215/110/2008, Curtea de Apel Bacau, Romania;
6.) Decizia civila nr.751/24.10.2008, dosar 6217/110/2008, Curtea de Apel Bacau, Romania;
7.)Sentinta civila nr.3 din 08.02.2008 pronuntata de Tribunalul Bucuresti sectia a V-a civila din dosarul nr.46194/3/2007, definitiva si irevocabila;
8.)Decizia civila nr.484/20.03.2008 din dosarul nr.46194/3/2007, al Curtii de Apel Bucuresti, sectia a III-a civila;
9.)Sentinta civila nr.3490/17.04.2008, ora 14:30, dosar 5828/180/2008, Judecatoria Bacau, Romania, definitiva;
10.)Incheiera din 17.04.2008, dosar 5828/180/2008, Judecatoria Bacau, Romania;

-Acte administrative:
1.)Procesul Verbal de Constituire si infiintare a Organizatiei Judetene Bacau a Partidului Democrat-Liberal,(8 pagini)cu sediul in mun. Bacau,str.Republicii nr.27 A/3, inregistrat sub nr. 825 din 08.04.2008 la Partidul Democrat-Liberal, Biroul Permanent National(cancelarie)
2.)Anexa nr.2 la Procesul Verbal de Constituire si infiintare a Organizatiei Judetene Bacau a Partidului Democrat-Liberal;
3.)Anexa nr.4 la Procesul Verbal de Constituire si infiintare a Organizatiei Judetene Bacau a Partidului Democrat-Liberal;
4.)Procesul verbal de afisare nr.3 din 30.03.2008;
-Statutul Partidului Democrat Liberal;
5.)Cererea nr.10 din 07.04.2008 a Partidului Democrat Liberal Organizatia Judeteana Bacau, inregistrata la Partidul Liberal Democrat cu nr.825/08.04.2008, confirmata si aprobata de Partidul Democrat Liberal Biroul Permanent National, cu privire la aprobarea si recunoasterea luarii in fiinta a Partidului Democrat Liberal Organizatia Judeteana Bacau, cu sediul in mun.Bacau, str.Republicii, nr.27, A, 3, in calitate de subdiviziune administrativ-teritoriala pe jud.Bacau, a PDL, in conformitate cu art.28, lit.a, b, c si d, art.32, art.33, pct.1, 2, art.34, pct.1 si 2, art.35, pct.1, art.38, art.39 din Decretul 31/54;
6.)Delegatia nr.6/30.03.2008, inregistrata cu nr.826 din 08.04.2008 la Partidul Democrat Liberal, Biroul Permanent National, aprobata de Biroul permanent National prin presedinte Theodor Stolojan;
7.)Chitanta de 130 lei din 06.04.2008, inregistrata la Partidul Democrat Liberal Biroul Permanent National cu nr.825/08.04.2008, aprobata spre inregistrare in categoria donatii pentru partid, prin aportul material pentru constituirea Organizatiei Judetene Bacau a Partidului Democrat Liberal, de presedintele Botomei Vasile;
8.)Adeverinta nr.123 din 07.04.2008 eliberata de Partidul Liberal Democrat pentru domnul Botomei Vasile, prin care se atesta ca a indeplinit calitatea de membru PLD din data de 15.06.2007 ,care conform statutului PDL-vechimea inPLD este valabila,adeverinta care a fost eliberata pentru ai servi la organizatia PLD Bacau;
9.)Contractul individual de munca pentru domnul Botomei Vasile, inregistrat la ITM Bacau, fila 84, dosar 14946/180/2008 al Judecatoriei Bacau;
10.)Fisa postului, anexa la Contractul individual de munca pentru domnul Botomei Vasile;
11.)Fisa angajatorului Partidul Democrat-Liberal Organizatia Judeteana Bacau, dosar nr.16168 al Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt, cu vizele aplicate de ITM pe lunile aprilie-decembrie 2008;
12.)Declaratia 100 si 102 privind obligatiile de plata la bugetele locale, din partea Organizatiei Judetene Bacau a Partidului Democrat Liberal;
13.)Titlul executoriu nr.18467/06.03.2009 emis de ANAF Bacau pentru Partidul Democrat Liberal Organizatia Judeteana Bacau.
14.)Somatiile nr.4//30/1/2008/25880 si n4.4//30/1/2009/5969 emise de ANAF Bacau pentru Partidul Democrat Liberal Organizatia Judeteana Bacau.
15.)Decizia nr.35265 din 08.01.2009, emisa de Ministerul Finantelor Publice, AFP Bacau, catre Partidul Democrat Liberal Organizatia Judeteana Bacau, referitoare la obligatiile de plata accesorii aferente obligatiilor fiscale.
16.)Certificatul de Inregistrare Fiscala nr.23698841, eliberat pentru Organizatia Judeteana Bacau a Partidului Democrat Liberal;
17.)Certificatul de atestare fiscala a Organizatiei Judetene Bacau a Partidului Democrat Liberal, emis de Primaria mun.Bacau, Directia de Impozite si Taxe Locale, cu nr.250760 din 09.05.2008
18.)Adresa nr.133/22.10.2008 a Biroului Electoral Central, de recunoastere a domnului Botomei Vasile, in calitate de presedinte executiv al Partidului Democrat Liberal;
19.)Adresa nr.3837/c/05.09.2008 a Tribunalului Bucuresti, de comunicare a organelor de conducere ale PDL, din lista partidelor politice si a aliantelor politice inregistrate potrivit Legii 14/2003, in care PDL este inregistrat la pozitia 3, si cuprinde actualizarile publicate in Registrul Partidelor Politice din data de 04.07.2008, cu privire la actualizarea organelor de conducere din data de 10.04.2008;
20.)Adresa nr.19/1/2008 emisa de PDL, publicata in Registrul Partidelor Politice, la Tribunalul Bucuresti, cu privire la elementele de identificare, cont bancar si specimenul de stampila al partidului;
21.)Decizia nr.4/30.03.2008, emisa de Partidul Democrat-Liberal Organizatia Judeteana Bacau;
22.)Decizia nr.28/17.04.2008, emisa de Partidul Democrat-Liberal Organizatia Judeteana Bacau;
23.)Adresa Tribunalului Bucuresti sectia a V-a civila,emisa din data de 13.05.2008 din dosarul nr.46194/3/2007, pentru Organizatia Judeteana Bacau a Partidului Democrat-Liberal,cu sediul in mun.Bacau,str.Republicii nr,27,sc.A,ap.3,judetul Bacau, care reprezinta dovada inregistrarii la Tribunalul Bucuresti in dosarul nr. 46194/3/2007, a actelor de constituire de de infiintare a Organizatiei Judetene a Partidului Democrat Liberal, pentru care au fost emise inscrisurile necesare inregistrarii fiscale;
24.)Dovada de deschidere a contului bancar al Partidului Democrat-Liberal Organizatia Judeteana Bacau, la BRD, din 11.04.2008;
25.)Contestatia inregistrata la Judecatoria Bacau, Romania, imporiva candidaturii la functia de primar a domnuli Botomei Vasile, contestatie inregistrata de doi pretinsi membri ai PDL;
26.)Certificat de solutie din dosarul nr.6578/180/2008 al Tribunalului Bacau, Sectia Civila, Romania;
27.)Hotararea BEC, cu nr.182/18.06.2008, prin care s-a respins ca tardiva cererea formulata de PDL-Organizatia Judeteana Bacau, prvind fraudarea alegerilor din data de 01.06.2008, in Circumscriptia Electorala Municipala Bacau.
28)CV-ul domnului Botomei Vasile, presedinte al Partidului Democrat Liberal Organizatia Judeteana Bacau;
29)Delegatia de reprezentare nr. 99/01.10.2008, emisa pentru domnul Botomei Vasile, cu CI seria XC nr.300183, eliberata de Politia mun.Bacau, pentru depunerea propunerilor de candidaturi, propuse de Partidul Democrat Liberal, pentru alegerea Camerei Deputatilor si Senatului din 30 moiembrie 2008, pentru Circumscriptia electorala nr.4 Bacau;
30)Delegatia de reprezentare nr. 109/07.10.2008, emisa pentru domnul Botomei Vasile, cu CI seria XC nr.300183, eliberata de Politia mun.Bacau, pentru depunerea propunerilor de candidaturi, propuse de Partidul Democrat Liberal, pentru alegerea Camerei Deputatilor si Senatului din 30 moiembrie 2008, pentru Circumscriptia electorala nr.4 Bacau;
31)Lista cu propunerile de candidaturi pentru alegerea Camerei Deputatilor din 30 noiembrie 2008, din partea Partidului Democrat Liberal, inregistrata la BEC nr.4 jud.Bacau, cu nr.1/13.10.2008, orele 15:55;
32)Chitanta de depunere numerar in contul Autoritatii Electorale Permanente Bucuresti, nr. 1739554/1 din data de 09.10.2008, seria TTA NR.7347573, in valoare de 2500 lei, pentru candidatul Botomei Mihaela, propusa pentru functia de deputat in Colegiul uninominal nr.2, la Circumscriptia judeteana nr.4 Bacau;
33)Chitanta de depunere numerar in contul Autoritatii Electorale Permanente Bucuresti, nr. 1739547/1 din data de 09.10.2008, seria TTA NR.7347572, in valoare de 2500 lei, pentru candidatul Botomei Vasile, propus pentru functia de deputat in Colegiul uninominal nr.3, la Circumscriptia judeteana nr.4 Bacau;
34)Copie de pe cartea de identitate seria XC nr.603357, CNP 2690424040116, pentru candidatul Botomei Mihaela;
35)Copie de pe cartea de identitate seria XC nr.300183, CNP 1640107270583, pentru candidatul Botomei Vasile;
36)Declaratia de acceptare a candidaturii semnata de Botomei Mihaela, din 07.10.2008;
37)Declaratia de acceptare a candidaturii semnata de Botomei Vasile, din 07.10.2008;
38)Declaratia pe propria raspundere semnata de Botomei Mihaela, din 07.10.2008;
39)Declaratia pe propria raspundere semnata de Botomei Vasile, din 07.10.2008;
40)Declaratia de interese, semnata de Botomei Mihaela, din 07.10.2008;
41)Declaratia de interese, semnata de Botomei Vasile, din 07.10.2008;
42)Declaratia de avere, semnata de Botomei Mihaela, din 07.10.2008;
43)Declaratia de avere, semnata de Botomei Vasile, din 07.10.2008;
44)Extras din Registrul Partidelor Politice, pozitia 3, pentru Partidul Democrat Liberal, pag.5, 6, 7 si 8, conform ultmelor modificari inregistrate in Registrul Partidelor Politice, din data de 04.07.2008, privind actualizarea datelor de identificare fiscala, contul bancar si specimenul de stampila ale partidului, si de actualizare a organelor de conducere ale Partidului Democrat Liberal, cu incepere din 10.04.2008, comunicate la BEC de Tribunalul Bucuresti, prin Cabinetul Presedintelui, sub nr.3837/C. din data de 05.09.2008, si inregistrate cu nr.9/C/B.E.C. 2008, din data de 05.09.2008, publicate inclusiv pe site-ul www.becparlamentare2008.ro;
45)Adresa comunicata la BEC de Tribunalul Bucuresti, prin Cabinetul Presedintelui, sub nr.3837/C. din data de 05.09.2008, inregistrata cu nr.9/C/B.E.C. 2008, din data de 05.09.2008, atestata cu specimenul de stampila al partidului, inregistrata in Registrul Partidelor Politice, pentru care, in conditiile in care se va considera necesar de catre instanta, solicitam a se face cerere catre Tribunalul Bucuresti, in vederea comunicarii datelor actualizate ale Partidului Democrat Liberal, conform modificarilor inregsitrate in Registrul Partidelor Politice din 04.07.2008, cu incepere din data de 10.04.2008.
46)Identitatea dintre Botomei Mihaela si Hartingher Mihaela, este probata prin copie de pe cartea de identitate seria XC nr.421950, eliberata de Politia mun.Bacau, pe numele anterior preschimbarii cartii de identitate, cu acelasi CNP 2690424040116,.

-Informatiile de interes public publicate pe site-ul ,,Registrul partidelor politice,, ;www. Becparlamentare2008.ro, aliniatul, ,,communicate,, art. 6, pozitia 3, a PDL.
-Articole din presa , anexate la plangere, publicate in Ziarul de Bacau, din timpul depunerii candidaturilor pentru alegerile parlamentare 2008;
-Orice probe necesare in dovedirea actiunii.
Indrept invocam urmatoarele:
– Art. 6.1; 13; 14; 35; 41 din Conventia pentru Apararea Drepturilor Omului si a Libertatilor Fundamentale;
-Art.21, din Declaratia Universala a Drepturilor Omului;
– Statutul PDL;
– Legea 14/2003 a Partidelor politice din Romania;
– Constitutia Romaniei;
– Legea 303/2004 din Romania, nerespectata de magistratii ;
– Legea 304/2004 din Romania; nerespectata de magistratii ;
Solicitam administrarea probelor si judecarea cauzei in lipsa partilor.

Cu deosebita consideratie,
Semnneaza:

1. Av.drd. Botomei Vasile, 2. Av. Botomei Mihaela,

_____________________ ____________________

Domnului Presedinte al Curtii Europene a Drepturilor Omului

Comments are closed.