Actiuni de avocat

Cereri de chemare in judecata, intampinari, exceptii procesuale, apeluri, recursuri

Articole din presa

Articole publicate in reviste de specialitate

Comunicate de presa

Comunicate oferite spre informare | Mass-Media

Diverse

Activitati profesionale in calitate de avocat, in functia de decan al Baroului Bacau. Scrisori de multumire, comentarii, propuneri, etc.

Propuneri de lege ferenda

Propuneri de modificare si completare a legilor, lucrare de doctorat, specialitate drept administrativ si constitutional.

Home » Actiuni de avocat, Activitati de interes public, Cele mai noi stiri

Dr.Av.Botomei Vasile a câștigat Războiul împotriva actelor normative abuzive menținute împotriva agenților economici de administrația primarului Cosmin Necula din Bacau!

Articol publicat in data de 23/09/20 Birou de presa - Cab. av. Vasile Botomei

Extras din Procesul  Verbal  al sedintei de Consiliu Local al mun.Bacau din 19-02-2020, privind aprobarea eliberarii autorizatiilor de functionare  de catre  primarul mun.Bacau in mod  neconditionat de certificatul de atastare fiscala, prin   recunoasterea dreptului de functionare pentru  agentii economici  cu activitati in mun Bacau, in pe baza autorizatiei de functionare eliberata de Oficiul Registrului Comertului Bacau asa cum prevede legea  de autorizare a functionarii nr. 359/2004;

            Proiect  de hotarare  a fost aprobat  impotriva vointei primarului Necula Cosmin, si  impotrivit functionarilor din primarie, iar publicarea aprobarii acestuia a  fost amanata 5 luni de zile, desi potrivit Codului Administrativ trebuia publicat in maxim 30 de zile;

Vezi video  AICI

                                        Dezbatere pe proiect:                

             Se trece la punctul 12 al ordinii de zi privind soluționarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a plângerilor prealabile formulate de către SC Mada&Macrina SRL și Biroul de Mediator – dr. Botomei Vasile, precum și de Centrul de Consultanță ”Ștefan cel Mare” SRL

                                                *  

             Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ- Să luăm cuvântul inițiatorului. Domnule primar Necula Cosmin,? (…)
                                             *        *

             Din punctul meu de vedere, atâta timp cât colegii din aparatul de specialitate mi-au precizat faptul că aceste cereri nu sunt însoțite de legalitate și nu reprezintă un punct de vedere îmbrățișat de către aparatul juridic, vin în fața dumneavoastră cu prezentul proiect de hotărâre pentru aprobare.

             Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ- Vă rog să luam avizele comisiilor.

            Compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului prezintă rapoartele de specialitate favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Serviciul Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății). 204 Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile la proiectul de hotărâre ( 2, 3 și 4).

            Comisiile de specialitate nr.1 și 5 prezintă avizele nefavorabile la proiectul de hotărâre .

            Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ- Avem și avize nefavorabile.

                                       *   *  *

Vezi video  AICI

            (…)

             În timpul acesta îi dăm cuvântul …Luați microfonul, domnule Botomei, susțineți-vă….

            Văd că aveți două avize nefavorabile, adică ați reușit să convingeți ceva lume la ședință.

            Vă rog să luați microfonul sau vă așezați.

            Luați microfonul, da? Dar foarte pe scurt, da?

            Și colegii, haideți la procedură de vot secret.

            Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Păi nu, domnule președinte. Mai întâi haideți să ascultăm două-trei argumente și apoi trecem la vot.

            (…)

            Că domnul Botomei a scris vreo 10 pagini. Dacă vreți… Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ- Am avut și ocazia la comisia juridică, doar știți foarte bine, am stat o oră, deci…. Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Eu știu speța, nu, eu știu, dar… Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-

             

Vezi video  AICI

            Domnul Vasile BOTOMEI- Domnule președinte, mi-ați dat cuvântul.

            Vă rog frumos ca să îmi permiteți dreptul ca să vorbesc.

            Domnul Vasile BOTOMEI- De fapt, ăsta-i scopul pentru care m-am prezentat…(…)

            Domnul Vasile BOTOMEI- Domnule președinte Miclăuș, vă rog frumos să îmi dați voie să vorbesc, mi-ați dat cuvântul. (…)

             Aveți cuvântul. Domnul Vasile BOTOMEI- Domnule președinte, vă rog frumos să îmi spuneți Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ- Da.

            Domnul Vasile BOTOMEI- Îmi dați cuvântul două minute?

             Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ- Aveți cuvântul.

                                               *  *  *  *

            Domnul Vasile BOTOMEI- Trei minute? Cinci minute? Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ- Aveți cuvântul.

            Domnul Vasile BOTOMEI- Vă rog respectuos domnilor consilieri, să aveți în vedere următoarele lucruri.

            Această hotărâre de consiliul local 175/2006, la vremea când a fost adoptată de fostul Consiliul Local, a încălcat legea în vigoare care definea modalitatea de autorizare a agenților economici.

            Legea care a încălcat-o este Legea 650/2002 care cuprinde în mod expres o listă de activități, denumită anexa 3, în care sunt doar 79 de activități economice, pentru care primarul din orice localitate are competența de a emite un acord de funcționare.

`           În acest sens, acest HCL este ilegală din următoarele motive:

             In primul rând, că a adăugat la legea cadru, pentru că un consiliul local nu are competența de adăuga la actul normativ superior, decât de a se subscrie la actul normativ superior și în al doilea rând să aveți în vedere faptul că legea de autorizare a funcționării este 359/2004;

             Este ilegal ca un act normativ cu  caracter inferior, să aibă denumire identică cu actul normativ cu caracter superior.

             Asta nu o spun eu, asta o spun dispozițiile de la Titlul 39 din Legea de tehnică legislativă 24/2000.

            Acest HCL 175/2006 creează posibilitatea funcționarilor de la aparatul tehnic al Primăriei, să selecteze, în funcție de bunul plac, cui să-i dea autorizație și cui să nu-i dea.

             Este de-a dreptul ridicol că dintre unii care sunt consilieri, nu au cunoscut până acum că Legea 650/2002 nu prevede obligativitatea de a se elibera acord de funcționare pentru firme care fac transport de persoane, pentru firme care fac asigurări, pentru firme care fac consultanță, pentru firme care fac agenții de turism și o multitudine de alte firme care sunt în codul CAEN.

            În mod nelegal, în mod abuziv, printr-o ducere, printr-o inducere în eroare din partea juriștilor din primărie, vi s-a dat domniilor dumneavoastră ca să aprobați acest HCL 175/2006, la vremea respectivă unii care ați fost aici, alții care sunteți acum, în mod ilegal v-a dat o expunere de motive prin care vă solicită să respingeți acest proiect că este nelegal, dar nu este nelegal că nu prevede legea, ci este nelegal în concepția dumnealor, care domnul Fantaza Ciprian, mai nou acum, nu reprezintă decât pe primar și reprezintă funcția executivă de viceprimar.

            Actele administrative din partea Municipiului Bacău nu mai sunt semnate de domnul viceprimar Scripăț Constantin și nici de domnul viceprimar Dragoș Luchian (corect Dragoș Ștefan) , ci sunt semnate doar de domnul Ciprian Fantaza care îi face semnătura unuia dintre ei.

Vezi video  AICI

            Domnilor consilieri, trebuie să aveți în vedere următorul lucru:

             Consiliul local este obligat ca în adoptarea de acte normative să încadreze actul normativ la limita maximă prevăzute de o lege și nu să facă adăugire.

            Din acest motiv, să aveți în vedere faptul că în HCL 175 este încălcată Legea 359/2004 care definește o unică procedură de autorizare a funcționării agenților economici și nu dublarea procedurii…

            Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI:

            Comisia să se prezinte să numere voturile, vă rog frumos!

             Domnul Vasile BOTOMEI- Al doilea, este interzis prin Legea 650/2002 să se prevadă condițiile suplimentare pentru acte normative cu caracter local, așa cum au fost prevăzute condiții înafara legii, potrivit cărora se refuză eliberarea acordului de funcționare de la primar dacă agentul economic figurează cu debite la Municipiul Bacău.

             Acest lucru nu este în reglementarea legii, acest lucru a fost adăugat prin abilitatea Direcției Juridice din Municipiul Bacău, care vă duce pe dumneavoastră în eroare cu avize de legalitate sau de legalitate care nu au nicio fundamentare juridică, vă duce în eroare prin expunere de motive aparatul tehnic de specialitate, pentru ca dumnealor să folosească Municipiul Bacău într-o instituție privată, prin care să birjărească pe agenții economici, să-i facă în așa fel încât să constituie o bătaie de joc a lor.

            Dumneavoastră aveți autoritatea de a abroga această HCL 175/2006, eu vă cer să respingeți proiectul primarului prin care s-a solicitat să respingeți această cerere, pe motivul următor:

            Domnul primar n-a făcut nicio expunere de motive prin care să facă referire la legea de autorizare a funcționării care este unică, Legea 359/2004.

            Domnul primar n-a făcut  referire la Legea 650/2002 de aprobare a Ordonanței de Guvern 99/2000 care este unică în ceea ce privește lista cu activitățile economice care sunt în competența primarului de elibera acord…     Domnul Primar Cosmin NECULA- Îmi dați mie cuvântul, vă rog, domnul președinte. 207

            Domnul Vasile BOTOMEI- Toate aceste lucruri nu le-a adus în fața dumneavoastră, pentru că domnul Ciprian Fantază care este acolo, să vă ducă în eroare prin aparența de legalitate a unui act, a unui proiect de respingere, în timp ce eu, în calitate de jurist și vă rog să-mi permiteți și să apreciați că am motivația să mă exprim juridic și în titlu științific de doctor în dreptul administrativ, am făcut o fundamentare, o cercetare științifică, o analiză aprofundată și sunt toate condițiile ca acest HCL 175 să fie abrogat.

            De asemenea, sunt toate condițiile ca în condițiile în care dumneavoastră nu considerați necesar să îl abrogați, să dispuneți suspendarea HCL 175/2006 pe o durată determinată de timp, până când executivul va veni cu un nou proiect de hotărâre prin care să stabilească un nou cadru normativ local, prin care să se elibereze acordul de funcționare de către primar și nicidecum să se elibereze autorizația de funcționare de către primar.

Vezi video  AICI

            Domnilor consilieri, … Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ- Domnule Botomei, am înțeles, are domnul Ghingheș o întrebare.

            Domnul Vasile BOTOMEI- Titlul acesta… Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ- Domnule Botomei, vă rog, vă rog, vă rog, domnul Cristi Ghingheș are o întrebare.

            Domnul Vasile BOTOMEI- Vă mulțumesc!

            Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-

             Urmează domnul primar cu niște clarificări că ați făcut niște afirmații.

             Între timp comisia de numărare să anunțe rezultatul votului după ce va vorbi, vor vorbi colegii noștri.

             Domnul Ghingheș. Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Da, mulțumesc.   
            Dacă vor fi respinse plângerile prealabile, vă veți adresa instanței?

            Domnul Vasile BOTOMEI- Dacă vor fi respinse plângerile prealabile, mă voi adresa Parchetului General-Direcția Generală Anticorupție din Bacău, pentru ca să fie cercetat în mod expres secretarul municipiului Bacău, Popovici Ovidiu-Nicolae…  Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI: Curții de la Haga. Domnul Vasile BOTOMEI -….pentru că a dat aviz de legalitate, în timp ce era ilegală expunerea de motive și era ilegal referatul din partea comisiilor de specialitate și voi face plângere penală inclusiv împotriva domnului Ciprian Fantaza…

            Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI:    Așa. Domnul Vasile BOTOMEI- …care a semnat din partea compartimentului de specialitate juridică că… Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI:  La Haga.

             Domnul Vasile BOTOMEI- …este ilegală această expunere de motive, ca să se respingă cererea mea, gândindu-se, pentru că procedura în care o gestionează în cadrul Primăriei Municipiului Bacău, în felul acesta, va face un dezastru din administrația locală.

            Domnilor consilieri, … Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ

            – Am înțeles domnule Botomei.

            Domnul Vasile BOTOMEI- …scopul administrației este ca să fie administrație.

             Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-

            Am înțeles domnule Botomei.

            Domnul Vasile BOTOMEI- …nu este ca să fie generatoare de… 208

             Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-

            Domnule Botomei, foarte bine, dumneavoastră urmați căile legale, domnul primar în replică și anunțăm rezultatul votării.

            Domnul Primar Cosmin NECULA- Doamnelor și domnilor consilieri locali, vă pot spune doar atât.

             Într-o formulă de ubicuitate juridică, domnul doctor vine și vă spune tot felul de povești.

            Rog respingeți cererea ca nefondată.

            Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-

            Vă rog …Vă rog rezultatul votării.

Vezi video  AICI

             Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI: Rezultatul. Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ- Doamna Dinu? Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU- S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opţiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind soluţionarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a plângerilor prealabile formulate de către SC Mada&Macrina SRL și Biroul de Mediator – dr. Botomei Vasile, precum și de Centrul de Consultanță ”Ștefan cel Mare” SRL Iniţiator – DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

            1. Consilieri prezenţi -17;

             2. Numărul consilierilor care au votat -17 ;

            Nr. crt. PREVEDEREA CARE S–A VOTAT NUMĂR VOTURI PENTRU ÎMPOTRIVĂ+ ABȚINERI NULE 1.

            Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă nr. 18180/ 04.02.2020 formulată de către SC Mada&Macrina SRL și Biroul de Mediator – dr. Botomei Vasile prin care solicită abrogarea/ revocarea/ modificarea HCL nr. 175/ 2006.

            NU S-A ADOPTAT.

Vezi video  AICI

             Art. 2. Se respinge punctul II al plângerii prealabile nr. 65022/ 22.01.2020 formulată de către Centrul de Consultanță ”Ștefan cel Mare” SRL prin care solicită abrogarea/ modificarea art. 3 și art. 6 din HCL nr. 175/ 2006. NU S-A ADOPTAT 2 15 0 3. Art. 3. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Serviciul Administrație Publică Locală și Registrul Agricol.    Art. 4. Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, Serviciului Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății și persoanelor menționate la art. 1 și art. 2. 2 15 0 209

             Art. 5. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului – Județul Bacău pentru verificarea legalității.

             NU S-A ADOPTAT Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-

            Deci, domnule Botomei, ați avut câștig de cauză să înțeleg.

             Ați convins consilierii că aveți dreptate… Domnul Vasile BOTOMEI-

            Adică, s-a respins proiectul? Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ- Păi…Păi s-a respins, s-a respins proiectul de respingere, domnule Botomei, da?

            Domnul Vasile BOTOMEI- Vă mulțumesc foarte frumos!

            Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-

            Dumnezeu să vă dea sănătate!

            Și dumneavoastră și colegilor noștri și tuturor celor care au rezistat până la sfârșit.

             Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ-

             Deci, domnul Fantaza, urmează modificarea HCL?

            Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ- Domnule Fantaza?

Vezi video  AICI

            Domnul Ciprian Fantază- Urmează să intrăm în Consiliul Local cu un proiect privind abrogarea acelor articole din regulament și deci, vom elibera autorizații de funcționare tuturor societăților din municipiul Bacău, potrivit anexei de la Ordonanța 99, chiar dacă au datorii la Taxe și Impozite Locale.

            Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-

            O să vedem, urmează să analizăm, aparatul de specialitate, așteptăm propuneri.

            Dacă alte discuții nu mai sunt…. Domnul Vasile BOTOMEI- Vă mulțumesc foarte frumos!

             Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ- …declar închisă ședința extraordinară a Consiliului Local…

            Rezultatele de la voturile secrete au fost citite ulterior finalizării proiectelor respective.

            Acestea au fost inserate imediat la punctul cărora au aparținut pentru menținerea cursivității și o mai ușoară înțelegere la parcurgerea procesului verbal. Drept pentru care s-a încheiat procesul verbal, într-un exemplar.

Vezi video  AICI

        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                        

           DANIEL MICLĂUȘ          
 
 
         SECRETARUL GENERAL AL  MUNICIPIULUI BACAU,
 
          NICOLAE- OVIDIU POPOVICI
 
                  _________
 
 
        Initiator: Birou de mediator – Dr.Botomei Vasile