Actiuni de avocat

Cereri de chemare in judecata, intampinari, exceptii procesuale, apeluri, recursuri

Articole din presa

Articole publicate in reviste de specialitate

Comunicate de presa

Comunicate oferite spre informare | Mass-Media

Diverse

Activitati profesionale in calitate de avocat, in functia de decan al Baroului Bacau. Scrisori de multumire, comentarii, propuneri, etc.

Propuneri de lege ferenda

Propuneri de modificare si completare a legilor, lucrare de doctorat, specialitate drept administrativ si constitutional.

Home » Cele mai citite stiri, Diverse

Discurs la teza de doctor in drept, autor Dr. Botomei Vasile

Articol publicat in data de 25/09/13 Birou de presa - Cab. av. Vasile Botomei
Discurs la teza de doctor in drept, autor Dr. Botomei Vasile

Prezentarea tezei de doctorat in drept — Chisinau, Republica
Moldova — Consiliul Stiintific Specializat / 5.07.2013 (USM)
Autor: Botomei Vasile

Onorata asistenta, distinsi cercetatori stiintifici, onorabili membri ai Consiliul Stiintific Specializat.

Domnule Presedinte,

            Se propune spre prezentare teza denumita: “Raspunderea administrative: Aspecte Practico-stiintifice in plan comparat — Republica Moldova si Romania”, lucrata in coordonarea distinsului domn conferentiar universitar doctor Grigore Rusu din cadrul Universitatii de Stat din Moldova, in perioada de cercetare 2005 —2010 si completata prin dovada implementarilor inregistrate si recunoscute de stat prin institutiile sale, pana la data de publicare pe site-u1 public, www.cnaa.rm din 05.07.2013.

         Lucrarea este fundamentata pe cercetarea stiintifica in plan comparat Republica Moldova si Romania, avandu-se in vedere ca ambele state au Tratat de aderare la Conventia pentru apararea drepturilor omului si libertatilor fundamentale.

            Abordeaza cercetarea stiintifica, noi teorii si concepte, ce se doresc a constitui izvor de legi pentru imbunatatirea sistemului legislativ in domeniul raspunderii administrative din ambele state, astfel:
            I.
 Teoria raspunderii administrative a primarului in calitate de autoritate executiva a administratiei publice locale, cu practica aplicata, recomandari stiintifice si implementarea rezultatelor la tema tezei, pentru modificarea si completarea Legii 215/2001, republicata a administratiei publice locale din Romania, precum si recomandari stiintifice de modificare si completare a Legii 436 – XVI/ 28.12.2006 din Republica Moldova, ambele cu raportare la dispozitiile de reglementare din normele dreptului european;

            II. Teoria raspunderii administrative a autoritatii administratiei publice deliberative ale consiliilor locale si consiliilor judetene, cu practica aplicata, recomandari stiintifice si implementarea rezultatelor cercetarii pentru modificarea si  completarea Legii 215/2001, republicata a administratiei publice locale din Romania, in plan comparat cu Legea 436 – XVI/ 28.12.2006 a administratiei publice locale din Republica Moldova;

            III. Teoria raspunderii administrative a membrilor Guvernului cu practica aplicata, recomandari stiintifice si implementare la modificarea si completarea Legii 115/1999, republicata, privind responsabilitatea ministeriala din Romania, cu transpunerea recomandarilor in vederea adoptarii legislatiei in materie in dreptul intern din Republica Moldova pentru a se adopta legea in materia raspunderii ministeriale;

            IV. Teoria raspunderii a organelor executive din partidele politice, cu practica aplicata, recomandari stiintifice si implementare in domeniul modificarii si completarii Legii 14/2003 de organizare si functionare a partidelor politice din Romania.

            Recomandari stiintifice in materie de implementare a raspunderii administrative pentru organele executive din partidele politice cu organizarea la nivel national si administrativ-teritorial, cu trimitere la modificarea si completarea Legii 718-XII din 17.09.91 de organizare si functionare a partilor politice din Republica Moldova;

            V. Teoria raspunderii administrative a statului prin garantarea dreptului la aparare prin avocati, prin aplicarea conceptului de pluralism al organizatiilor profesionale de aparare cu organizare la nivel judetean prin mai multe organizatii profesionale de tip barouri si organizare la nivel national prin mai multe organizatii profesionale de tip Uniuni Nationale a Barourilor din Romania – UNBR, ca forma de echilibru in economia de piata a cererii si ofertei pentru serviciile juridice.

            Practica aplicata, recomandari stiintifice si implementarea rezultatelor cercetarii in organizarea si functionarea profesiei de avocat din Romania, cu modele de infiintare;

            VI. Teoria raspunderii administrative a procurorilor si a judecatorilor, cu aplicabilitate in dreptul intern pentru ambele state, in raport de dispozitiile de reglementare din normele de drept european.

            Aspecte practico-stiintifice generate de incalcarea normelor de drept material de catre magistratii din Romania in solutionarea cauzelor din dreptul intern, cu implementarea rezultatelor la Curtea Europeana pentru Apararea Drepturilor Omului, in cauza SC Bartolo Prod Com SRL si Botomei Vasile contra Romania, prin Decizia din 21 febr 2012, publicata cu valoare de act normativ in dreptul intern roman, in M. Oficial al Romaniei nr. 610 din 24 aug 2012;

            VII. Teoria raspunderii statului in materia asigurarii implementarii in legislatia din dreptul intern din ambele state, a normelor de drept european din materia controlului administrativ al actelor, prin aplicarea institutiei de contencios administrativ.

            Aspecte practico-stiintifice si recomandari de lege ferenda pentru imbunatatirea legislatiei in materie de contencios administrativ din Republica Moldov si Romania.

1) Actualitatea tezei de doctorat consta in urmatoarele:

Raspunderea administrativa ca ramura a raspunderii juridice este considerata o institutie relativ tanara in raport cu celelalte institutii ale raspunderii juridice. Evolutia continua a societatii reclama in acelasi timp aparitia de noi fapte ilicite pentru care se impun adoptarea de noi norme legislative in materie de raspundere administratia. Actualitatea si importanta problemei abordate consta in cercetarea stiintifica a domeniilor care reclama raspunderea administrativa, printr-o analiza in plan comparat din ambele state atat a teoriilor publicate de autorii autohtoni cat si a normelor de drept material aplicabile in cadrul fiecarui stat.

2) Scopul si obiectivele tezei de doctorat sunt urmatoarele:

Scopul tezei este de a cerceta aspectele legate de normele de drept aplicabile in materia raspunderii administrative din Republica Moldova, in plan comparat cu Romania.

Obiectivele tezei sunt de a elabora noi concepte si teorii in materia raspunderii administrative din domeniile cercetate si de a face propuneri de lege ferenda pentru adaptarea normelor legislative din ambele tari la noile tipuri de fapte ilicite consumate sau pentru care sunt indicii ca s-ar putea consuma in domeniul puterii executive si puterii judecatoresti, precum si in randul altor domenii care prin organizare si functionare            reclama necesitatea de noi reglementari necesare pentru eficientizarea raspunderii administrative, cum sunt:

a)    Raspunderea administrativ patrimoniala a statului in domeniul de asigurare al exercitarii apararii calificate a petitionarilor in fata organelor de control administrativ    si de asigurare efectiva a dreptului garantat la aparare al

cetatenilor sai in fata organelor de cercetare penala si    al instantelor judecatoresti;

b)   Raspunderea administrativa a organelor executive din cadrul partidelor politice, avand in vedere ca partidele politice din Republica Moldova si Romania sunt reglementate ca persoane juridice de drept public.

3) Concluziile la fiecare capitol prin prisma concluziilor generale:

1.3. Concluzii la Capitolul 1

În urma analizării situației privind răspunderea administrativă în cele două state constatăm că, în R.M., noţiunea de răspundere administrativă a căpătat un progres spectaculos prin modificările legislative aduse la Lg.544/20.07.1995 [51], intrate în vigoare din 08.07.2010, în timp ce în RO., noţiunea de răspundere administrativă a magistraţilor este pur formală deoarece, în realitate, aceştia nu sunt supuşi unui control administrativ eficient din partea instituţiilor cu atribuţii de control pe linia puterii judecătoreşti.

Constatări pentru R.M.: a) lipsa unei bune definiţii pentru termenii “rea-credinţă” şi “erori” comise de procurori; b) lipsa unei bune definiţii cu privire la termenii de “rea-credinţă” şi “neglijenţă gravă” în exercitarea activităţii de judecător; c) lipsa unei prevederi cu privire la asigurarea pentru malpraxis a judecătorului şi procurorului.

Constatări pentru RO.: a) lipsa unei bune definiţii pentru termenii de “erori judiciare”, “rea-credinţă” şi “gravă neglijență”; b) lipsa unei prevederi cu privire la asigurarea pentru malpraxis a judecătorului şi procurorului; c) lipsa unei prevederi legislative cu privire la numirea judecătorilor de la I.C.C..J. de către Parlamentul RO.la propunerea CSM; d) lipsa unei prevederi legislative de tragere la răspundere administrativă a magistraţilor (procurori şi judecători), în cauze de încălcare din motive imputabile a termenului de examinare a cauzelor aflate în procedură sau încălcarea normelor imperative ale legislaţiei; e) lipsa unei prevederi de tragere la răspundere disciplinară pentru judecători în cazurile de încălcare a termenelor de redactare a hotărârii judecătoreşti; f) lipsa unei prevederi de tragere la răspundere disciplinară pentru judecători în caz de nepublicare din motive imputabile judecătorului a hotărârilor pe pagina web a instanţei; g) lipsa unei prevederi de tragere la răspundere disciplinară, pentru încălcarea de către judecători şi de către procurori a incompatibilităţilor şi interdicţiilor care îi privesc; h) lipsa unei prevederi de tragere la răspundere administrativ disciplinară şi patrimonială pentru judecători, în cazurile de emitere a unei hotărâri care ulterior a fost declarată de Curtea Europeană A Drepturilor Omului drept hotărâre prin care au fost încălcate drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului; i) lipsa unei căi de atac împotriva refuzului Inspecţiei Judiciare, de a sesiza Comisia de Disciplină pentru Judecători sau Procurori; j) apreciem ca este prea mic termenul de un an de zile de la data săvârşirii faptei, după care intervine prescripţia răspunderii administrativ-disciplinară prevăzută pentru procurori şi judecători.

Astfel, în plan legislativ se instituie necesitatea adoptării unei mai bune definiţii pentru termenii de “erori judiciare”, “rea-credinţă” comuni pentru legislaţia în materie din R.M. şi RO., “gravă neglijenţă” în RO. și „neglijenţă gravă” în R.M., astfel:

A)Cu privire la procurorii din R.M. și RO.: -„eroarea judiciară” se încadrează astfel:

a) persoana care a fost condamnată definitiv în cadrul unui proces penal, dacă în urma rejudecării cauzei s-a pronunţat o hotărâre definitivă de achitare;

b) persoana care în cursul procesului penal, a fost privată de libertate, ori căreia i s-a restrâns libertatea, dacă în urma judecării cauzei sau a rejudecării într-o cale extraordinară de atac, a fost pusă în libertate;

Apasa AICI pentru a citi intreg discursul.

Comments are closed.