Actiuni de avocat

Cereri de chemare in judecata, intampinari, exceptii procesuale, apeluri, recursuri

Articole din presa

Articole publicate in reviste de specialitate

Comunicate de presa

Comunicate oferite spre informare | Mass-Media

Diverse

Activitati profesionale in calitate de avocat, in functia de decan al Baroului Bacau. Scrisori de multumire, comentarii, propuneri, etc.

Propuneri de lege ferenda

Propuneri de modificare si completare a legilor, lucrare de doctorat, specialitate drept administrativ si constitutional.

Home » Articole din presa, Articole publicate in revinste de specialitate, Propuneri de lege ferenda

Propuneri de lege ferenda privind controlul administrativ al actelor din administratia publica locala

Articol publicat in data de 16/07/09 Birou de presa - Cab. av. Vasile Botomei

Raspunderea Administrativa
Aspecte practico-stiintifice in drept comparat,
Republica Moldova si Romania

Controlul administrativ al actelor din administratia publica locala, metode de eficientizare a raspunderii administrative si propuneri de lege ferenda

Botomei Vasile, doctorand in drept

Recenzent: Sergiu Cobaneanu, doctor in drept,
profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova

„In vederea asigurarii unei administratii care sa asigure o conlucrare mai eficienta intre interesul public si interesul cetateanului, doctorandul prezinta o reflectie in drept comparat a sistemului administrativ din Republica Moldova, cu sistemul administrativ din Romania, pe baza normelor de organizare si functionare din unitatile administrativ-teritoriale, cu raportare la raspunderea administrativa a functionarilor publici.
Subiectul tratat de doctorand se subscrie necesitatii de perfectionare continua a sistemului legislativ, atat din Republica Moldova, cat si din Romania, in contextul de evolutie a societatii, in scopul asigurarii unei administratii mai apropiata de cetatean, cu raportare la normele Uniunii Europene.”

Ca reflectie a activitatii profesionale din sfera avocaturii, dobandita in exercitarea activitatilor de aparator, in fata instantelor judecatoresti din Romania, facand o comparatie in plan profesional, cu situatii similare din Republica Moldova, culese in cadrul intalnirilor de specialitate efectuate in seminariile de lucru din cadrul Facultatii de Drept din Universitatea de Stat din Moldova, apreciez ca in vederea imbunatatirii cadrului legislativ din ambele state, in materia controlului administrativ, raspunderii administrative din domeniul administratiei si a controlului judecatoresc, sa fac urmatoarele propuneri de lege ferenda:

Propun ca controlul administrativ al actelor sa se efectueze in cadrul unui serviciu organizat dupa modelul de functionare al instantelor judecatoresti din contencios administrativ.
Astfel, introducerea unei plangeri formulate de catre un petitionar, sa dezvolte un real proces administrativ, dupa regulile stabilite de instantele de judecata.
In aceste conditii, numarul de inregistrare al petitiei va constitui numarul de inregistrare al dosarului.
In cadrul controlului administrativ, sa se constituie un complet de judecata administrativ, investit cu solutionarea petitiei.
Propun ca acest complet sa fie format din trei functionari publici, angajati special in acest scop, prin Agentia Nationala a Functionarilor Publici.
Membrii din acest complet nu vor avea relatii de subordonare fata de organele care au emis actul administrativ atacat.
In cadrul acestui control, nu se achita taxe.
Petitionarul va fi citat la domiciliul indicat in petitie, in scopul prezentarii la termenul fixat, in fata completului administrativ, in vederea sustinerii plangerii.
Petitionarul va putea sa fie reprezentat de catre un aparator la libera sa alegere, pe baza de imputernicire sub semnatura privata, semnata de petitionar.
Ziua in care se stabileste termenul de solutionare a petitiei, sa fie afisata la loc vizibil, intr-un loc special amenajat in fata institutiei.
Pe afisaj se va indica:
-numarul dosarului;
-numele petitionarului;
-numele functionarului in contradictoriu cu care se solutioneaza;
-obiectul petitiei.
Solutionarea petitiei se face intr-un singur termen, avand in vedere obligatiile petitionarului de a-si anexa toate probele pe care le considera necesare, cu ocazia inregistrarii petitiei.
Solutia pronuntata de catre completul administrativ se va putea ataca de catre partea care are interes, in termen de 30 de zile, direct in fata instantei de contencios administrativ.
In cadrul instantelor de judecata, partile in proces vor fi membrii din completul administrativ de judecata, care vor avea raspundere solidara cu statul, in fata instantei de contencios administrativ.
Pe aceasta cale, va fi exclusa din cadrul proceselor de drept comun, calitatea de parte in proces a institutiilor publice.
Pe aceasta cale, se va intari legitimitatea institutiilor publice care nu vor mai fi chemate in proces sa raspunda administrativ pentru calitatea actelor efectuate de functionarii publici din cadrul institutiei, si respectiv de catre persoanele cu functii alese.

Metoda propusa urmareste sa transfere raspunderea administrativa de la organele de conducere ale administratiilor, la organele de control ale actelor din administratie.
In prezent recursurile administrative sunt lipsite de eficienta in cadrul institutiilor publice.
Practica este de a fi solutionate petitiile, de catre aceleasi persoane care au dat primul raspuns.
Trebuie impusa o contradictie intre puterea administrativa si puterea de control administrativ.
Descentralizare administrativa, obliga si la aplicarea masurii de descentralizare a controlului administrativ.
Pentru credibilizarea institutiei controlului administrativ si eliminarea proceselor in care ambele state, Romania si Republica Moldova sunt condamnate prin hotarari ale instantelor internationale, se impune crearea de reguli noi, deoarece cele existente nu s-au dovedit eficiente.
Pe aceasta cale se va realiza o administratie responsabila, in care indiferent de schimbarile de natura politica din varful institutiilor publice, functionarii publici vor fi repere de conduita, de profesionalism si de respect fata de institutia publica in care lucreaza si implicit fata de cetatean.

In ceea ce priveste exercitarea controlului administrativ al actelor din administratie, de catre instantele judecatoresti, propun urmatoarele:
-judecatorii sa fie publicati pe complete de judecata, pe holurile instantelor judecatoresti, cu poze, asemenea cum sunt publicati la afisier cadrele didactice din sistemul universitar din Republica Moldova;
-in dreptul fiecarui judecator sa fie publicata lista cu aparatorii din sistemul de drept, cu care sunt incompatibli de a intra in procese, rude, afini, pana la gradul IV inclusiv;
-judecatorii vor purta in timpul procesului, ecusoane cu numele la vedere, pentru asigurarea recunoasterii de catre petitionari, in raporturile cu aparatorii sau partile cu care sunt incompatibili.
Astfel, se vor elimina situatiile in care procesele se vor judeca in familie, cu solutii stabilite anterior judecarii cauzelor.
-judecatorii vor incepe sedinta de judecata prin depunerea de juramant, in forma religioasa, sau prin angajarea raspunderii administrative in caz ca incheierile de sedinta sau hotararile judecatoresti pronuntate vor urma calea unui proces de verificare in fata instantelor internationale;
-propun ca despagubirile civile, stabilite de instantele internationale, pe care statul roman este obligat sa le plateasca cetatenilor din Romania prin hotarari judecatoresti pronuntate de instantele internationale, sa fie imputate magistratilor din Romania, care au pronuntat hotararile judecatoresti.
Executarea despagubirilor sa se faca pe fondul de venituri realizate de magistrati inclusiv pe perioada de pensionare.
-pentru fiecare hotarare judecatoreasca modificata la CEDO, magistratii care au judecat nedrept sa fie retrogradati de la instantele in care lucreaza, la instante inferioare in grad.
In conditiile in care nu exista instante inferioare in grad, in care sa fie retrogradati, propun sa fie eliminati din magistratura, fara drept de pensie de magistrat.
Asa se va responsabiliza actul de justitie. Asa judecatorii voi pronunta hotarari legale, temeinice si fondate. Asa se va indeparta coruptia din justitie.
Fara implementarea acestei masuri, judecatorii nu vor judeca niciodata corect, de vreme ce acestia se bucura de inamovibilitate si nu raspund cu nimic pentru hotararile prin care statul roman este obligat sa plateasca despagubiri

Drd.Botomei Vasile 29.06.2009