Actiuni de avocat

Cereri de chemare in judecata, intampinari, exceptii procesuale, apeluri, recursuri

Articole din presa

Articole publicate in reviste de specialitate

Comunicate de presa

Comunicate oferite spre informare | Mass-Media

Diverse

Activitati profesionale in calitate de avocat, in functia de decan al Baroului Bacau. Scrisori de multumire, comentarii, propuneri, etc.

Propuneri de lege ferenda

Propuneri de modificare si completare a legilor, lucrare de doctorat, specialitate drept administrativ si constitutional.

Home » Cele mai citite stiri

COMUNICAT: Publicarea Hotararii de achitare a avocatilor din UNBR – Dr. Botomei

Articol publicat in data de 30/01/14 Birou de presa - Cab. av. Vasile Botomei
COMUNICAT: Publicarea Hotararii de achitare a avocatilor din UNBR – Dr. Botomei

Comunicat,

Nr. 12 /28.01.2014

Publicarea Hotararii de achitare a avocatilor din UNBR-Dr.Botomei

            Se publica decizia penala nr. 467/R din 02.04.2012, definitiva, dispusa in dosarul nr. 1221/324/2011 de Curtea de Apel Galati, prin care judecatorii au achitat prin hotarare definitiva avocatii admisi prin examen organizat prin de Baroul Bacau din cadrul Uniunii Nationale a Barourilor din Romania, reprezentata prin Decan Dr. Av. Vasile Botomei.

            Apasa AICI pentru a vedea Hotararea motivata de completul Curtii de Apel Galati:

            Rezumat:

Recursul este fondat.

Analiznd hotararea recurata, pe baza actelor si lucrarilor din dosarul cauzei, a sustinerilor recurentului inculpat, precum si sub toate aspectele de fapt si de drept, conform art. 3856 alin.3, Curtea constata ca prima instanta a pronuntat o hotarare nelegala, stabilind, in mod gresit vinovatia inculpatului si pedeapsa aplicata acestuia.

S-a retinut, in fapt, ca inculpatul Bejan Costica a fost trimis in judecata pentru savarsirea fara drept a profesiei de avocat, prev. De art. 281 Cod penal, constand in aceea ca inculpatul a desfasurat activitate specifica profesiei de avocat fara a fi inscris pe Tabloul Avocatilor din Baroul Bacau legal constituit.

In motivarea hotararii pronuntate de fond, s-au invocat dispozitiile alt.82 alin.1 din Legea nr. 51/1995 modificata prin Legea nr. 255/2004, potrivit caruia, la data intrarii in vigoare a prezentei legi, persoanele fizice sau juridice care au fost autorizate in baza altor acte normative ori au fost incuviintate prin hotarari judecatoresti sa desfasoare activitati de consultanta, reprezentare sau asistenta juridica, in orice domenii, si inceteaza de drept activitatea. Inculpatul Bejan Costica, continuandu-si activitatea de avocat, dupa adoptarea acestei legi, ar fi savarsit infractiune de exercitare fare drept a profesiei, conform art. 281 Cod penal.

Conform art.1 alin.2 din Legea 51/1995, modificata si completata prin Legea nr. 255/2004 s-a prevazut ca profesia de avocat se exercita numai de avocatii inscrisi in tabloul baroului din care face parte, baroul competent a UNBR, iar prin alin.3 al aceluiasi articol, s-au interzis construirea si functionarea de Barouri in afara UNBR sub sanctiunea nulitatii de drept a acestor acte.

Ceea ce nu a avut in vedere instanta de fond, a fost faptul ca Baroul din care face parte inculpatul Bejan Costica, respectiv UNBR Baroul „Botomei” sau Pompiliu Bota”a fost infiintat printr-o hotarare judecatoreasca data inainte de modificarea legii nr. 51/1995 prin Legea nr.255/2004, fiind inscrisa in registrul asociatilor si ca acest barou face parte dintr-o uniune ce poarta denumirea de UNBR.

Hotararea judecatoreasca prin care a fost infintat baroul din care face parte Bejan Costica, a ramas definitiva si irevocabila, fara sa fi fost desfiintata, in baza veunei legi, pentru a scoate in afara legii a acestei intitati.

De asemenea, legea civila nu se aplica retractiv, deci acvtivitatea legii modificatoare nr. 255/2004 nu se aplica si barourilor deja infiintate iar, pe de alta parte, baroul din care face inculpatul poarta denumirea de UNBR, neexistand nici un act normativ care sa fi contestat sau desfiintat acesta denumire.

Faptul ca prin Decizia nr. 27/2007 a Inalta Curte de Casatie si Justitie data in recurs in interesul legi, s-a statuat ca asistenta juridica acordata in procesul penal unui invinuit sau inculpat de o persoana care nu a dobandit calitatea de avocat in conditiile Legi nr. 51/1995 modificata si completata prin Legea 255/2004, echivaleaza cu lipsa de aparare a acestuia, nu echivaleaza cu desfiintarea Baroului din care face parte inculpatul Bejan Costica si, pe cale de consecinta, nu scoate in afara legii activitatea desfasurata de acesta.

Din continutul textului de lege invocat, rezulta ca singura conditie pe care trebuie sa o indeplineasca persoana imputernicita sa exercite activitatea de asistenta juridica, este aceea de a detine calitatea de avocat.

In aceste conditii, este incontestabil faptul ca legitimitatea dobandirii acestei calitati de catre inculpatul Bejan Costica nu poate fi pusa la indoiala, din moment ce parcursul juridic ce a fost urmat a avut la baza o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila care nu a fost desfiintata pana in prezent, in baza unei legi.

Modificarea legislativa nu a produs nici un efect asupra hotararii judecatoresti care a autorizat functionarea acestui barou si nici asupra deciziei de acordare a calitatii de avocat a inculpatului Bejan Costica.(…)

Activitatea de asistenta juridica desfasurata de inculpatul Bejan Costica, neindeplinind conditiile existentei unui element constitutiv al infractiunii de exercitare fara drept a unei profesii prev. De art. 281 Cod penal, va constitui unul din cazurile in care exercitarea actiunii penale este impiedicata, respectiv prevazut de art. 10 alin.1 lit.d din Codul de procedura penala.(…)

In baza art. 1 pct.2 lit.a Cod procedura penala in referire la art. 10 alin.1 lit.d cod de procedura penala, va dispune achitarea inculpatului Bejan Costica pentru savarsirea infractiunii prevazuta de art. 281 cod penal.(…)

In baza art. 1 pct.2 lit a Cod procedura penala in referire la art. 10 al.1 lit d Cod procedura penala, dispune achitarea inculpatului Bejan Costica pentru savarsirea infractiunii prev. art. 281 Cod penal.(…)

Definitiva

Pronuntata in sedinta pulica astazi 02.04.2012

          PRESEDINTE,               JUDECATOR,               JUDECATOR,

Dumitru Petrus               Maria Tacea                Liviu Herghelegiu

                                               

                                                Grefier,

                                                Florina Nastase”

 

In concluzie:

Judecatorii cu grad de Curti de Apel au hotarat ca Baroul Bacau din cadrul Uniunea Nationala a Barourilor din Romania, functioneaza conform Legii de organizare si functionare a profesiei de avocat nr.51/1995, republicata.

Hotararea judecatoreasca a indepartat definitiv si irevocabil orice suspiciune aflata in legatura cu legalitatea  deciziilor de inscriere in profesia de avocat eliberate prin decan Botomei Vasile, in baza examenilor organizate de Baroul Bacau din cadrul Uniunii Nationale a Barourilor din Romania(www.unbr.info ).

 

 

Uniunea Nationala a Barourilor din Romania-UNBR

Presedinte,

Dr.Av. Botomei Vasilesemnatura_botomei_vasile

 *Apasa AICI pentru a citi comunicatul integral, in format PDF.

Comments are closed.