Actiuni de avocat

Cereri de chemare in judecata, intampinari, exceptii procesuale, apeluri, recursuri

Articole din presa

Articole publicate in reviste de specialitate

Comunicate de presa

Comunicate oferite spre informare | Mass-Media

Diverse

Activitati profesionale in calitate de avocat, in functia de decan al Baroului Bacau. Scrisori de multumire, comentarii, propuneri, etc.

Propuneri de lege ferenda

Propuneri de modificare si completare a legilor, lucrare de doctorat, specialitate drept administrativ si constitutional.

Home » Cele mai citite stiri, Cele mai noi stiri

Baroul Bacau-decan Botomei Vasile cere excluderea din magitratura a judecatorilor care incalca legea

Articol publicat in data de 22/05/10 Birou de presa - Cab. av. Vasile Botomei
Baroul Bacau-decan Botomei Vasile  cere excluderea din magitratura a judecatorilor care incalca legea

Uniunea Nationala a Barourilor din Romania – Baroul Bacau

Mun.Bacau, str.Republicii, nr.27, A, 3, CIF 16655686

www.baroulbacau.ro; baroulbacau@yahoo.com;

tel/fax: 0334422716; tel:0744191717

Nr.60/25.05.2010

CATRE,

Consiliul Superior al Magistraturii

Comisia de Disciplina pentru Judecatori

Domnule Presedinte,

Baroul Bacau – Uniunea Nationala a Barourilor din Romania, cu sediul in mun.Bacau, str.Republicii, nr.27, A, 3, jud.Bacau, autorizat fiscal cu CIF 16655686, reprezentat prin decan avocat-doctor in drept Botomei Vasile, si

Cabinet Avocat dr.Botomei Vasile, cu sediul in mun.Bacau, str.Republicii, nr.27, A, 1-3, jud.Bacau, autorizat fiscal cu CIF 21183784, prin avocat Botomei Vasile, formuleaza

PLANGERE

impotriva urmatorilor:

1) Domnul Laurentiu Paduraru, presedinte la Judecatoria Bacau;

2) Domnul Curpan Sorin Vasile, vicepresedinte la Judecatoria Bacau;

3) Doamna Munteanu Maria, presedinte la Tribunalul Bacau;

4) Domnul Serban Catalin, presedinte la Curtea de Apel Bacau.

Motive:

I Referitor la presedintele  si vicepresedintele Judecatoriei Bacau, faptele sunt urmatoarele:

a) Nerespectarea termenelor de solutionare a petitiilor prevazute in OG 27/2002.

Prin adresa raspuns nr.56/16A/28.04.2010, atat presedintele cat si vicepresedintele Judecatoriei Bacau au emis, semnat si comunicat la Baroul Bacau-UNBR, cu sediul in str.Republicii, nr.27, A, 3, urmatorul raspuns:

“Conducerea Judecatoriei Bacau a prelungit termenul prevazut la art.8 pentru petitia dumneavoastra cu inca 15 zile.”

Petitia a fost inregistrata sub nr.56/16A/24.03.2010.

Prelungirea cu inca 15 zile peste termenul legal de 30 de zile, ar fi insemnat comunicarea unui raspuns pana la data de 10.05.2010.

Acest termen nu a fost respectat, fiind depasit cu 10 zile, pana la 20.05.2010.

Invoc art.15, lit.a) din OG 27/2002, cu raportare la art.99, lit.h, k, i si urmatoarele din Legea 303/2004, modificata si completata.

b) Prin raspunsul nr.85/16A/03.05.2010 semnat de presedintele si vicepresedintele Judecatoriei Bacau, ni se comunica ca in evidentele Judecatoriei Bacau, pana in prezent nu s-au identificat actele la care facem referire, respectiv Statutul propriu de functionare al Baroului Bacau-actul de infiintare al Baroului Bacau si ca “totodata verificarile continua, inclusiv pe pagina de internet a Registrului National al Asociatiilor si Fundatiilor.”

Raspunsul este inscris in fals cu privire la realitatea faptelor fiind intocmit cu stiinta in denaturarea adevarului, deoarece la Registratura Judecatoriei Bacau sunt luate in evidenta actele de infiintare si de constituire ale Baroului Bacau, adoptate in cadrul UNBR, conform Legii 51/1995, modificata si completata prin Legea 255/2004.

Probe:

1. A se cerceta Registrul de corespondenta de intrare de la Judecatoria Bacau, referitor la urmatoarele numere:

-1/1/08.01.2010;

-1570/02.02.2010;

-85/16A/03.05.2010;

-40/16A/18.03.2010;

-43/16A/18.03.2010;

-6588/23.04.2010;

-4669/23.03.2010;

-7353/06.05.2010;

-91/16A/06.05.2010;

-85/16A/29.04.2010;

-56/16A/28.04.2010.

2. Cerem sa se solicite un referat cu privire la actele inregistrate de Baroul Baca-UNBR, cu sediul in str.Republicii, nr.27, A, 3, de la Grefierul Sef al Judecatoriei Bacau;

3.Cu adresa nr.7353 din 06.05.2010, Cabinet Avocat dr.Botomei Vasile a inregistrat contestatie la Registratura Judecatoriei Bacau, impotriva adresei raspuns nr.85/16A din 03.05.2010.

La 21.05.2010 s-au implinit 15 zile si nu a fost comunicat nici un raspuns la contestatia inregistrata impotriva raspunsului primit la OG 27/2002 si Legea 554/2001.

Faptele se subscriu in art.15, lit.b) din OG 27/2002, cu raportare la art.99 din legea 303/2004.

In ceea ce priveste problema de fond, privind aprobarea unui loc de afisare al Tabloului Avocatilor din Baroul Bacau-UNBR, nu a fost solutionata, desi cu aceasta cerere au fost investiti prin petitii cu caracter administrativ, inca din 08.01.2010.

Cer sa fie administrate rapoartele/referatele/documentarile scrise comunicate de fiecare in parte, din evidentele Judecatoriei Bacau, cu privire la acest aspect.

Invoc art.13, 14 si 15 din OG 27/2002.

La data inregistrarii prezentei plangeri, actele Baroului Bacau cu sediul in str.Republicii, nr.27, A, 3, cu CIF 16655686, privind Statutul Propriu de functionare, actele de inregistrare fiscala, Tabloul Avocatilor Baroului Bacau, sunt in vigoare nefiind obiectul vreunei situatii nereale.

Cerem sa ne comunicati la petitie, raportul de la compartimentul de specialitate intocmit de seful de compartiment care a solutionat petitia, in copie, si analiza activitatilor proprii de solutionare a petitiilor pe baza raportului intocmit de compartimentul prevazut la alin.(1) art.6 din OG 27/2002.

Mai mult decat atat, printr-o corespondenta intre Judecatoria Bacau si petitionara Neagu Angelica, emisa cu nr.43/16A/18.03.2010 de Judecatoria Bacau, se comunica in scris, ca:

“Judecatoria Bacau nu detine actul de infiintare al Baroului Bacau.”

A se administra raspunsul in cauza.

Faptele sunt in contradictie cu actele inregistrate la Judecatoria Bacau, enumerate in adresele mentionate, fiind depuse la nr.1/1/08.01.2010.

Mai mult decat atat, a fost depusa spre administrare ca proba in dovedirea autenticitatii actelor de infiintare a Baroului Bacau-UNBR, cu sediul in str.Republicii, nr.27, A, 3, sentinta penala 2015/10.11.2009, definitiva din 07.12.2009, dosar 6971/180/2009 a Judecatoriei Bacau, solutionata direct de domnul vicepresedinte Sorin Vasile Curpan.

La data de 29.04.2010, cu nr.de inregistrare 85/16A, petentul decan avocat dr.Botomei Vasile a solicitat informatii in temeiul Legii 544/2001 si copii de pe documentele enumerate, dupa cum urmeaza:

1) Actul de infiintare-Statutul baroului Bacau, in baza caruia fiinteaza juridic relatia dintre instantele judecatoresti din Bacau si Baroul Bacau;

Data si numarul actului prin care a fost inregistrat la Judecatoria Bacau

2) Numele decanului Baroului Bacau care are capacitatea civila de exercitare a dreptului in conditiile reglementate de Decretul 31/1954, art.51 (2) din Constitutie si Legea 51/1995.

3) Locul la care are drept sa afiseze Tabloul Avocatilor in cadrul Judecatoriei Bacau, Baroul Bacau care detine statut propriu reglementat de art.9 din Constitutia Romaniei si Decretul 31/1954.

Informatiile au fost solicitate a fi comunicate atat pe adresa baroulbacau@yahoo.com, cat si in copie, in conditiile achitarii taxelor aferente, daca se impunea.

S-au mentionat urmatoarele:

“Va rog sa aveti in vedere ca potrivit art.40 (4) din Constitutia Romaniei, asociatiile cu caracter secret sunt interzise.”

Adresa de comunicare prin posta a fot mentionata la:

“Decan avocat dr.Botomei Vasile

Baroul Bacau, str.Republicii, nr.27, A, 3.”

De la data de 29.04.2010 si pana la data de 25.05.2010, au trecut 30 de zile si nu a fost comunicat nici un raspuns.

In conformitate cu art.7 (1) si (2) din Legea 544/2001:

“(1) Autoritatile si institutiile publice au obligatia sa raspunda in scris la solicitarea informatiilor de interes public in termen de 10 zile sau, dupa caz, in cel mult 30 de zile de la inregistrarea solicitarii, in functie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrarilor documentare si de urgenta solicitarii. In cazul in care durata necesara pentru identificarea si difuzarea informatiei solicitate depaseste 10 zile, raspunsul va fi comunicat solicitantului in maximum 30 de zile, cu conditia instiintarii acestuia in scris despre acest fapt in termen de 10 zile.

(2) Refuzul comunicarii informatiilor solicitate se motiveaza si se comunica in termen de 5 zile de la primirea petitiilor.”

Astfel, presedintele si vicepesedintele Judecatoriei Bacau se fac vinovati de necomunicarea in termen de 10 zile a instiintarii cu privire la amanarea comunicarii raspunsului in termen de 30 de zile.

Presedintele si vicepesedintele Judecatoriei Bacau se fac vinovati ca nu au emis refuzul comunicarii informatiilor solicitate, pe care sa-l fi comunicat potrivit art.7 (2) din Legea 544/2001.

In ziua de joi, 13.05.2010, nu s-a tinut programul de audiente la presedintele Judecatoriei Bacau, in forma in care este afisat pe usa.

Grefierul a motivat ca vicepresedintele Vasile Sorin Curpan a fost desemnat sa asigure sedinte de judecata si nu mai participa la informatii de interes public.

In ziua de joi, 20.05.2010, nu s-a tinut programul de audiente la presedintele Judecatoriei Bacau, in forma in care este afisat pe usa.

Grefierul a motivat ca vicepresedintele Vasile Sorin Curpan a fost desemnat sa asigure sedinte de judecata si nu mai participa la informatii de interes public.

Astfel, cu stiinta, s-a incalcat de catre presedintele Judecatoriei Bacau, obligatiile prevazute in art.8 (3) din legea 544/2001, in sensul ca desi s-a afisat la sediul Judecatoriei Bacau programul de audiente in zilele de joi, cuprins intre orele 09:00-12:00, care este prevazut a se desfasura in mod obligatoriu in timpul functionarii institutiei, incluzand si o zi pe saptamana, dupa programul de functionare, urmeaza sa constati ca in dispret fata de lege, nu se respecta de catre domnul presedinte Laurentiu Paduraru, aceasta obligatie.

In realitate, se urmareste a se ascunde incalcarea legii de catre Presedintele Judecatoriei Bacau, prin aceea ca mentine in vigoare relatia dintre Judecatoria Bacau si asociatii profesionale neinfiintate juridic, ca mijloc de tolerare a unor activitati de asitenta si reprezentare juridica, prin oficii asigurate de un barou nelegitim.

Solicit a se constata indeplinite prevederile din art.21 (1), (2) si (3) din legea 544/2001:

“(1) Refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat al unei autoritati ori institutii publice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi constituie abatere si atrage raspunderea disciplinara a celui vinovat.

(2) Impotriva refuzului prevazut la alin. (1) se poate depune reclamatie la conducatorul autoritatii sau al institutiei publice respective in termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta de catre persoana lezata.

(3) Daca dupa cercetarea administrativa reclamatia se dovedeste intemeiata, raspunsul se transmite persoanei lezate in termen de 15 zile de la depunerea reclamatiei si va contine atat informatiile de interes public solicitate initial, cat si mentionarea sanctiunilor disciplinare luate impotriva celui vinovat.”

In cauza, presedintele Judecatoriei Bacau, in calitate de reprezentant legal, definit de art.2, lit.a), din Legea 544/2001, se face vinovat de incalcarea prevederilor art.3, 4, (1) si 5 (1) din Legea 544/2001.

Presedintele Judecatoriei Bacau se face vinovat de urmatoarele:

1) A refuzat sa comunice actul normativ in baza caruia a fost infiintat Baroul Bacau, in temeiul caruia asigura relatia de asistenta si reprezentare juridica pentru cauzele deduse judecatii din Judecatoria Bacau;

2) A refuzat sa elibereze copii de pe actele normative de infiintare ale persoanei juridice Baroul Bacau, mentionand in dispretul legii, ca le cauta pe pagina de internet la Registrul National al  Asociatiilor si Fundatiilor, desi dispozitiile privitoare la inregistrarea persoanelor juridice fara scop patrimonial sunt cunoscute de catre domnul presedinte Laurentiu Paduraru, ca nu sunt incidente nici barourilor ca organizatii profesionale infiintate pe judete si nici UNBR, fosta UAR, avand in vedere ca aceste forme asociative se inregistreaza si dobandesc personalitate juridica in conditiile art.28, lit.b) din Decretul 31/1954, asa cum este inregistrat si recunoscut Baroul Bacau-UNBR cu sediul in str.Republicii, nr.27, A, 3, cu CIF 16655686, potrivit actului de infiintare recunoscut de organul administratiei de stat competent a verifica numai daca sunt intrunite cerintele legii pentru ca persoana juridica sa poata lua fiinta.

In acest sens, a se vedea inclusiv adresa emisa cu nr.54 din 29.01.2010, primita cu data de 03.02.2010, la Registratura Tribunalului Bacau.

3) Nu a respectat garantarea accesului la informatiile de interes public, potrivit art.15 (1) din Legea 544/2001.

3) A refuzat sa ne comunice actele solicitate de pct.1 si 2 din cererea inregistrata la Registratura Judecatoriei Bacau cu nr.85/16A/29.04.2010, comunicandu-ne sa ne adresam unei entitati din Bucuresti, din Splaiul Independentei, nr.5, Sector 5, de la care noi nu am solicitat aceste relatii, iar daca exista aceasta entitate UNBR la adresa indicata, ar fi trebuit sa ne comunice data si numarul actului prin care a fost inregistrata la Judecatoria Bacau, decizia/actul normativ/actul constitutiv al acestei entitati.

Nu a facut acest lucru.

Referitor la comunicarea locului de afisare in sediul Judecatoriei Bacau a tabloului Avocatilor din Baroul Bacau, cu sediul in str.Republicii, nr.27, A, 3, barou component si inscris in UNBR, cu sediul in str.Academiei, nr.4-6, Sector 3, Bucuresti, ne-a comunicat sa ne adresam Tribunalului Bacau, fara a ne trimite care actul normativ/decizie/hotarare prin care a luat fiinta si a fost inregistrat la Judecatoria Bacau, Statutul Propriu de Functionare al Baroului Bacau, in forma reglementata de art.57 (4), art.9, Decret 31/1954 si art.51 (2) din Constitutia Romaniei.

Intrebam pe aceasta cale si solicitam raspuns in scris, cum este posibil sa se mentina o asemenea stare continua de incalcare a legii de catre Presedintele Judecatoriei Bacau, in ceea ce priveste asigurarea serviciului de comunicare a raspunsurilor la petitii, privind informatiile de interes public.

Este oare inclusa Judecatoria Bacau in categoria persoanelor juridice de drept privat?

Cerem aplicarea masurilor disciplinare impotriva domnului presedinte al Judecatoriei Bacau, pe care il asiguram de toata consideratia si de tot respectul, potrivit functiei pe care o detine, insa trebui sanctionat deoarece domnia sa este egal in drepturi cetatenesti si raspunde de nerespectarea obligatiilor pe care le are, in fata legii si a autoritatilor publice, fara privilegii si fara discriminari.

Invocam art.16 (1) si (2) din Constitutia Romaniei, cu privire la egalitatea in fata legii si a autoritatilor publice.

Solicitam aplicarea:

-art.21 (1), (2) si (3) din Legea 544/2001, raportat la art.13, 14, 15 din OG 27/2002, art.99, lit.h, k, i si urmatoarele din Legea 303/2004.

“Art.15 OG 27/2002:

Constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit prevederilor Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici sau, după caz, potrivit legislaţiei muncii următoarele fapte:

a) nerespectarea termenelor de soluţionare a petiţiilor, prevăzute în prezenta

ordonanţă;”

“Art.99, Legea 303/2004:

h) exercitarea functiei, inclusiv nerespectarea normelor de procedura, cu rea-credinta sau din grava neglijenta, daca fapta nu constituie infractiune;

i) efectuarea cu intarziere a lucrarilor, din motive imputabile;

k) atitudinea nedemna in timpul exercitarii atributiilor de serviciu fata de colegi, avocati, experti, martori sau justitiabili;”

II Referitor la plangerea inregistrata pentru Comisia de Disciplina impotriva doamnei presedinte Munteanu Maria si impotriva domnului presedinte Catalin Serban, motivam urmatoarele:

Nerespectarea in mod repetat si din motive imputabile a dispozitiilor legale privitoare la solutionarea petitiilor si pentru exercitarea functiei de administrative de presedinte al Tribunalului Bacau/Curtii de Apel Bacau cu rea credinta, dupa caz, cu neglijenta.

In drept, invocam art.6(1), 13, 14, 15 din OG 27/2002, art.99, lit.h, k, i si urmatoarele din Legea 303/2004, art.3, 4 (1), 5 (1) si art.21 (1), (2) si (3)  din Legea 544/2001

Obiectul plangerii priveste nesolutionarea petitiilor depuse de Baroul Bacau, conform dispozitiilor legale.

A) Dovezi privind faptele doamnei Munteanu Maria:

Desi ne adresam cu petitii de la Baroul Bacau-UNBR, cu sediul in str.Republicii, nr.27, A, 3, in sustinerea carora am inregistrat la Registratura Tribunalului Bacau urmatoarele petitii:

-8/P/09.04.2010;

-petitia din 26.03.2010;

-685/39/A din 03.03.2010;

-133/39/A din 18.01.2010;

-307/39/A din 02.02.2010;

-21/40/A din 22.01.2010,

Prin aceste petitii am rugat-o sa binevoiasca a stabili la parterul Judecatoriei Bacau, un loc de afisaj pentru instalarea unui afisier la vedere, fiind necesar pentru afisarea Tabloului de Avocati inscrisi in Baroul Bacau-UNBR.

Am solicitat alocarea in incinta Tribunalului Bacau, a unei incaperi necesara pentru amenajarea spatiului de lucru in vederea desfasurarea activitatii de catre avocatii inscrisi in  Baroul Bacau – Uniunea Nationala a Barourilor din Romania si

afisarea in incinta Tribunalului Bacau, a unui afisier cu Tabloul Avocatilor inscrisi in Baroul Bacau – Uniunea Nationala a Barourilor din Romania.

Referitor la acestea, a comunicat un raspuns cu nr.463/39/A/16.02.2010, semnat de presedinte Maria Munteanu si manager economic Dorin Melinceanu.

Raspunsul, in mod nelegal, nu a fost trimis pe adrea titularului din petitie, Baroul Bacau-UNBR, fiind trimisa pe adresa si numele de Botomei Vasile.

A fost incalcate OG 27/2002 privind necomunicarea raspunsului pe adresa si catre titularul din petitie.

Petitia a indeplinit conditiile prevazute de art. 6 (1), (2), (3), lit.a, b si c din Legea 544/2001.

Sub acest aspect sunt incidente art.21 (1), (2) si (3) din Legea 544/2001, fapta se considera abatere si atrage raspunderea disciplinara a doamnei Munteanu Maria.

Solicitarile doamnei presedinte Munteanu Maria, de a se face dovada inscrierii Baroului Bacau in UNBR, au fost satisfacute prin comunicarea de catre UNBR cu sediul in sector 3, str.Academiei, nr.4-6, a adresei raspuns nr.958/17.02.2010.

Acest raspuns a fost comunicat si de Baroul Bacau-UNBR, catre Tribunalul Bacau, prin adresa de inaintare nr.14 din 18.02.2010, cu faxul trimis si confirmat la nr.0234.207.606, din 12.02.2010, ora 14:32 si al doilea la 15:13.

Deasemenea, doamna Munteanu Maria a mai trimis o corespondenta cu nr.21/40A/ din 22.01.2010, trimisa catre avocat Botomei Vasile, prin care se dovedeste ca a luat la cunostinta de cererile depuse de catre decan avocat Botomei Vasile, privind rezolvarea cererilor formulate in numele Baroului Bacau, prin care a solicitat a se depune un act scris cu privire la insrierea Baroului Bacau in UNBR.

Actul a fost comunicat atat de UNBR, din care face parte Baroul Bacau, cat si de Baroul Bacau, insa doamna Maria Munteanu nu l-a luat in considerare, nefiind solutionata in niciun fel petitia Baroului Bacau.

Mai mult decat atat, cu stiinta a administrat un raspuns de la o alta entitate, pentru care nu a primit nici o dovada cu titlu de act normativ/dispozitie/decizie din care sa rezulte cand a fost infiintata, de cine, din ce rezulta adresa de sediu.

Prin adresa nr.8/P/09.04.2010, emisa de Tribunalul Bacau prin presedinte Munteanu Maria, s-a comunicat un raspuns nelegal si nefondat cu privire la cererea depusa de Baroul Bacau cu data de 26.03.2010.

Prin acest raspuns doamna presedinte comunica ca spatiul este alocat Baroului Bacau, reprezentat de decan avocat Lungu Alexandru.

Fara a detine nici un act de infiintare al Baroului Bacau, reprezentat de decan avocat Lungu Alexandru, dovada fiind inclusiv adresa raspuns trimisa de Judecatoria Bacau cu nr.43/16A/18.03.2010 (a se vedea ca Judecatoria Bacau nu detine acte de infiintare ale Baroului Bacau), comunica nefondat ca spatiul a fost dat Baroului Bacau reprezentat de domnul Lungu Alexandru.

Doamna presedinte comunica avocatui Botomei Vasile, in calitate de decan al Baroului Bacau, ca conform unei adrese trimisa cu nr.54/29.01.2010, semnata de domnul avocat Lungu Alexandru, si a unei adrese cu nr.256/01.02.2010, ca Baroul Bacau reprezentat prin decan avocat Botomei Vasile, nu face parte din Uniunea Nationala a Barourilor din Romania.

Noi nu am cerut relatii de la entitatea care a emis adresa 256.01.02.2010, deoarece aceasta din urma nu dovedeste cu niciun inscris, data cand a fost infiintata, de cine si prin ce document i s-a stabilit sediul de la care provine actul.

Sub acest aspect, doamna presedinta se face vinovata ca nu a administrat in emiterea raspunsului la petitie, actele de infiintare ale Baroului care a emis adresa nr.54/29.01.2010 si ale entitatii UNBR care a emis adresa 256/01.02.2010.

In conformitate cu Legea 303/2004, judecatorul trebuie sa se pronunte pe raspunsul formulat la petitii, pe baza de dovezi si probe in sustinerea dovezilor. Nu a fost respectata aceasta cerinta de doamna Munteanu Maria.

Mai mult decat atat, domnul avocat Lungu Alexandru, a comunicat prin adresa domniei sale, ca nu detine nici un act pentru barou si ca nici nu ar fi nevoie ca sa detina, motivand ca nu trebuie nici sa fie inregistrat ca asociatie profesionala.

In acst context, raspunsul domniei sale este nul de drept, deoarece potrivit art.51 |(2) din Constitutia Romaniei, au dreptul sa adreseze petitii in numele colectivului pe care-l reprezinta, organizatiile legal constituite.

Acelasi lucru urmeaza sa-l constatati si cu privire la raspunsul cu nr.256/01.02.2010, semnat de catre domnul avocat Constantin Paracho in numele entitatii UNBR, deoarece in lipsa actelor constitutive, nu are dreptul la petitionare.

B) Dovezi privind faptele domnului Catalin Serban:

A se verifica inregistrarile de petitii la Registratura Curtii de Apel Bacau, din 20.04.2010, pana la zi.

Exemplu:

-251/25A din 18.01.2010;

-461/25A din 24.02.2010;

-1069/25A din 23.03.2010.

Cerem a se verifica si Registrul de Audiente de la presedintele Curtii de Apel Bacau, deoarece decanul Botomei Vasile a cerut audienta, a fost inregistrata audienta si, desi a fost solicita in privinta sesizarii Consiliului Judecatorilor cu privire la petitiile formulate de Baroul Bacau, nu a intreprins nimic in acest sens, fiind neglijent in atributiunile functiei de presedinte in rezolvarea petitiilor, dovedind totodata rea credinta. Problemele sesizate au fost cu privire la asigurarea garantarii dreptului la aparare si controlul calitatii de apartenenta la un barou legal infiintat a avocatilor care asigura asistenta si reprezentarea juridica in fata instantelor judecatoresti.

Raspunsul primit de la domnul presedinte in cadrul audientei, a fost ca nu se ocupa cu verificarea barourilor, cu verificarea apartenentei avocatilor la barouri legal infiintate si ca pe domnia sa nu il intereseaza aceste aspecte.

La intrebarea adresata “de unde stie unde este adresa Baroului Bacau si prin ce anume documente se identifica capacitatea civila a baroului”, a motivat ca nu il intereseaza acest aspect.

Deasemenea a refuzat sa puna in discutie Consiliului de Conducere a Curtii de Apel Bacau, problemele prezentate de Baroul Bacau prin petitiile inregistrate la Curtea de Apel Bacau.

In temeiul art.21 (3) din legea 544/2001, cerem institutiei ierarhic superioare, sa ne comunice raspuns punctual la fiecare cerere din petitiile inregistrate la Judecatoria Bacau, Tribunalul Bacau si Curtea de Apel Bacau,  de Baroul Bacau, cu sediul in str.Reublicii, nr.27, A, 3,

Cerem urmatoarele:

-sa verificati in ce baza de contract, asigura relatia economico-financiara si administrativa cu Baroul Bacau, daca baroul nu este infiintat;

-sa comunice de ce nu respecta cerintele de a purta corespondenta cu Baroul Bacau din str.Republicii, nr.27, A, 3;

-sa comunice de unde stie ca Baroul Bacau are sediul in str.Mihai Viteazu, 12, D, si nu in str.Republicii, 27, A, 3, jud.Bacau;

-sa comunice de unde stie cine este decanul Baroului Bacau si din ce act normativ rezulta sediul Baroului Bacau, deoarece domnia sa se adreseaza cu stiinta intr-un loc in care nu este nici un document de infiintare, nici de barou si nici de UNBR;

-sa raspunda in scris daca are primite actele de la Baroul Bacau din str.Republicii, 27, A, 3.

Invocam art.7 (1) si (2) din Legea 544/2001:

“(1) Autoritatile si institutiile publice au obligatia sa raspunda in scris la solicitarea informatiilor de interes public in termen de 10 zile sau, dupa caz, in cel mult 30 de zile de la inregistrarea solicitarii, in functie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrarilor documentare si de urgenta solicitarii. In cazul in care durata necesara pentru identificarea si difuzarea informatiei solicitate depaseste 10 zile, raspunsul va fi comunicat solicitantului in maximum 30 de zile, cu conditia instiintarii acestuia in scris despre acest fapt in termen de 10 zile.

(2) Refuzul comunicarii informatiilor solicitate se motiveaza si se comunica in termen de 5 zile de la primirea petitiilor.”

Solicit a se constata indeplinite prevederile din art.21 (1), (2) si (3) din legea 544/2001:

“(1) Refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat al unei autoritati ori institutii publice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi constituie abatere si atrage raspunderea disciplinara a celui vinovat.

(2) Impotriva refuzului prevazut la alin. (1) se poate depune reclamatie la conducatorul autoritatii sau al institutiei publice respective in termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta de catre persoana lezata.

(3) Daca dupa cercetarea administrativa reclamatia se dovedeste intemeiata, raspunsul se transmite persoanei lezate in termen de 15 zile de la depunerea reclamatiei si va contine atat informatiile de interes public solicitate initial, cat si mentionarea sanctiunilor disciplinare luate impotriva celui vinovat.”

Spre deosebire de Judecatoria Bacau, care in vederea asigurarii accesului la informatiile de interes public a organizat un compartiment specializat de informare si relatii publice, care dupa cum am mentionat este inchis in mod succesiv pentru ca persoana desemnata cu atributii in acest domeniu este planificata inclusiv in zilele de audienta, cu sedinte de judecata, care fac imposibila participarea acesteia la programul de audienta, la Tribunalul Bacau si la Curtea de Apel Bacau lipseste cu desavarsire un asemenea compartiment specializat informare si relatii publice.

Lipsa acestui compartiment  specializat de informare si relatii publice este imputabila doamnei Maria Munteanu si domnului Serban Calin.

Invoc art. 4(1) si (2), art.8(3) cu aplicarea art.21 (1), (2) si (3) din legea 544/2001, raportat la art.99 lit.h, k si i din legea 303/2004.

Invocam dispozitiile Legii 303/2004, Legii 554/2001, OG 27/2002.

Va multumim.

Baroul Bacau-UNBR,                                                                                                                              Cabinet Avocat

Decan,                                                                                                                                                   Av.dr.Botomei Vasile

Av.dr.Botomei Vasile