Actiuni de avocat

Cereri de chemare in judecata, intampinari, exceptii procesuale, apeluri, recursuri

Articole din presa

Articole publicate in reviste de specialitate

Comunicate de presa

Comunicate oferite spre informare | Mass-Media

Diverse

Activitati profesionale in calitate de avocat, in functia de decan al Baroului Bacau. Scrisori de multumire, comentarii, propuneri, etc.

Propuneri de lege ferenda

Propuneri de modificare si completare a legilor, lucrare de doctorat, specialitate drept administrativ si constitutional.

Home » Comunicate de presa, Diverse

Botomei Vasile a editat primele zece teze de doctorat

Articol publicat in data de 16/07/13 Birou de presa - Cab. av. Vasile Botomei
Botomei Vasile a editat primele zece teze de doctorat

Tezele de doctorat a autorului Botomei Vasile au fost editate la tipografia Elena din Bacau.

Sustinerea in public a avut loc in data de 05.07.2013 la Universitatea de Stat din Moldova (USM).
Teza este folosita ca material didactic la universitatile din Republica Moldova pentru studenti, masteranzi, doctoranzi, cercetatori stiintifici, ca aplicatie in drept a teoriei autorului Botomei Vasile privind:

          I. Teoria raspunderii administrative a primarului in calitate de autoritate executiva a administratiei publice locale, cu practica aplicata, recomandari stiintifice si implementarea rezultatelor la tema tezei, pentru modificarea si completarea Legii 215/2001, republicata a administratiei publice locale din Romania, precum si recomandari stiintifice de modificare si completare a Legii 436 – XVI/ 28.12.2006 din Republica Moldova, ambele cu raportare la dispozitiile de reglementare din normele dreptului european;

          II. Teoria raspunderii administrative a autoritatii administratiei publice deliberative ale consiliilor locale si consiliilor judetene, cu practica aplicata, recomandari stiintifice si implementarea rezultatelor cercetarii pentru modificarea si  completarea Legii 215/2001, republicata a administratiei publice locale din Romania, in plan comparat cu Legea 436 – XVI/ 28.12.2006 a administratiei publice locale din Republica Moldova;

          III. Teoria raspunderii administrative a membrilor Guvernului cu practica aplicata, recomandari stiintifice si implementare la modificarea si completarea Legii 115/1999, republicata, privind responsabilitatea ministeriala din Romania, cu transpunerea recomandarilor in vederea adoptarii legislatiei in materie in dreptul intern din Republica Moldova pentru a se adopta legea in materia raspunderii ministeriale;

          IV. Teoria raspunderii a organelor executive din partidele politice, cu practica aplicata, recomandari stiintifice si implementare in domeniul modificarii si completarii Legii 14/2003 de organizare si functionare a partidelor politice din Romania.

Recomandari stiintifice in materie de implementare a raspunderii administrative pentru organele executive din partidele politice cu organizarea la nivel national si administrativ-teritorial, cu trimitere la modificarea si completarea Legii 718-XII din 17.09.91 de organizare si functionare a partilor politice din Republica Moldova;

          V. Teoria raspunderii administrative a statului prin garantarea dreptului la aparare prin avocati, prin aplicarea conceptului de pluralism al organizatiilor profesionale de aparare cu organizare la nivel judetean prin mai multe organizatii profesionale de tip barouri si organizare la nivel national prin mai multe organizatii profesionale de tip Uniuni Nationale a Barourilor din Romania – UNBR, ca forma de echilibru in economia de piata a cererii si ofertei pentru serviciile juridice.

Practica aplicata, recomandari stiintifice si implementarea rezultatelor cercetarii in organizarea si functionarea profesiei de avocat din Romania, cu modele de infiintare;

          VI. Teoria raspunderii administrative a procurorilor si a judecatorilor, cu aplicabilitate in dreptul intern pentru ambele state, in raport de dispozitiile de reglementare din normele de drept european.

Aspecte practico-stiintifice generate de incalcarea normelor de drept material de catre magistratii din Romania in solutionarea cauzelor din dreptul intern, cu implementarea rezultatelor la Curtea Europeana pentru Apararea Drepturilor Omului, in cauza SC Bartolo Prod Com SRL si Botomei Vasile contra Romania, prin Decizia din 21 febr 2012, publicata cu valoare de act normativ in dreptul intern roman, in M. Oficial al Romaniei nr. 610 din 24 aug 2012;

          VII. Teoria raspunderii statului in materia asigurarii implementarii in legislatia din dreptul intern din ambele state, a normelor de drept european din materia controlului administrativ al actelor, prin aplicarea institutiei de contencios administrativ.

Aspecte practico-stiintifice si recomandari de lege ferenda pentru imbunatatirea legislatiei in materie de contencios administrativ din Republica Moldov si Romania.

Teza de doctorat Botomei Vasile se inregistreaza la Universitatea de Stat din Republica Moldova, la Universitatea Libera Internationala din Moldova, la Consiliul National de Acreditare si Atestare din Republica Moldova (CNAA), la Biblioteca Nationala din Republica Moldova, precum si la Universitatile autorizate cu facultati de drept din Romania, la Biblioteca Nationala a Romaniei, la bibliotecile profesionale ale Curtilor de Apel din Romania, ale Parchetelor de pe langa Curtile de Apel din Romania, la Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) si, nu in ultimul rand, la Ministerul de Justitie din Romania.

In curs de aparitie este manualul de drept administrativ denumit “Raspunderea administrativa. Aspecte practico-stiintifice in plan comparat.”, la care si-au dat concursul pentru promovare ca studiu in mediul universitar, urmatorii profesori universitari:

– Doctor in drept habilitat Ioan Guceac, profesor universitar doctor USM/ Presedinte CSS;
– Doctor in drept habilitar Teodor Carnat, conf. univ. doctor USM/ Secretar Stiintific CSS;
– Doctor in drept habilitar Gheorghe Costachi, prof. univ. doctor USM/ membru CSS;
– Doctor in drept Victor Mocanu, conf. univ. doctor USM/ membru CSS;
– Doctor in drept Belecciu Stefan, conf. univ. doctor USM/ membru CSS;
– Doctor in drept Victor Gutuleac, prof. univ. doctor Universitatea Libera Internationala din Moldova (ULIM);
– Doctor in drept Toma Toader, conf. univ. doctor Univestitatea George Bacovia Bacau Romania;
– Doctor in drept Sava Maimescu, conf. univ. doctor USM;
– Doctor in drept Dumitru Popa, conf. univ. doctor Univestitatea Apollonia din Iasi – cercetator stiintific;
– Doctor in drept Gigore Rusu, conf. univ. doctor USM;

 

Semneaza,
Dr. Vasile Botomei / Decan Baroul Bacau – UNBR (www.unbr.info)

16.07.2013

10 exemplare dupa teza de doctorat a autorului Vasile Botomei. Editura Elena din Bacau

Comments are closed.