Actiuni de avocat

Cereri de chemare in judecata, intampinari, exceptii procesuale, apeluri, recursuri

Articole din presa

Articole publicate in reviste de specialitate

Comunicate de presa

Comunicate oferite spre informare | Mass-Media

Diverse

Activitati profesionale in calitate de avocat, in functia de decan al Baroului Bacau. Scrisori de multumire, comentarii, propuneri, etc.

Propuneri de lege ferenda

Propuneri de modificare si completare a legilor, lucrare de doctorat, specialitate drept administrativ si constitutional.

Home » Cele mai citite stiri

APENDICE LA TEZA DE DOCTORAT

Articol publicat in data de 6/04/14 Birou de presa - Cab. av. Vasile Botomei
APENDICE  LA TEZA DE DOCTORAT

Denumirea tezei:

Raspunderea administrativa.Aspecte practico-stiintifice in plan  comparat-Republica Moldova si Romania.

Specialitatea:

12.00.02 Drept public (administrativ), organizarea si functionarea institutiilor de drept.

Autor:

Dr.Botomei Vasile, mediator.

Data sustinerii in public:

05.07.2013

 I.Descrierea materialelor practico-stiintifice rezultate la tema tezei

 1)Referat Prof.univ.dr.Pavel Abraham pentru teza Dr. Botomei Vasile, in 42 pagini;

2)Referat/aviz Prof.univ.dr.Victor Gutuleac, pentru teza de Dr. Botomei Vasile, in 7 pagini;

3)Referat/aviz Conf.univ.dr.Toma Toader pentru teza Dr. Botomei Vasile, in 40 pagini;

4)Referatul Conf.univ.dr. Dumitru Popa pentru teza Dr. Botomei Vasile, in 2 pagini;

5)Ordinul  nr. 764/CSS din 09.06.2012 emis de Consiliul National pentru Acreditare si Atestare, de sustinere a tezei de doctorat in drept, specialitatea 12.00.02, pentru autorul Botomei Vasile;

6)Nota informativa emisa de Consiliul National pentru Acreditare si Atestare, privind obiectiile si recomandarile inaintate in vederea redactarii finale a tezei de doctorat Botomei Vasile;

7)Adeverinta nr. 591-10ed din 15.06.2010 emisa de Universitatea de Stat din Moldova, prin care se adevereste ca dl Botomei Vasile a sustinut examenele de doctorat;

8)Procesul verbal cu rezultatul examinarii din Consiliul Stiintific Specializat, specialitatea drept public (administrativ) 12.00.02, la teza sustinuta la Universitatea de Stat din Moldova (USM) din 05.07.2013, cu confirmare a titlului stiintific de doctor in drept pentru autorul Botomei Vasile;

9)Diploma de doctor drept Botomei Vasile eliberata in limba romana /DIPLOMA OF DOCTOR OF PHILOSOPHY IN LAW, Botomei Vasile;

10)Lista lucrarilor stiintifice  si metodico-didactice publicate de autorul Dr. Botomei Vasile in reviste de specialitate practico-stiintifice din Romania si din strainatate, prin care   s-au tratat teme de interes public in materia aplicatiilor practico-stiintifice in domeniul stiintelor juridice;

11)Extras din procesul verbal nr. 10 de la sedinta din 30.05.2006 a senatului Universitatii de Stat din Moldova;

12)Aviz al catedrei Drept constitutional si Drept administrativ al Universitatii de Stat din Moldova, privind valoarea stiintifica si aplicativa a tezei de doctorat in drept a autorului Dr. Botomei Vasile;

13)Extras din Procesul verbal nr. 14 al sedintei Seminarului Stiintific de Profil la specialitatea:12.00.02-Drept public (administrativ);

14)Comunicatul din 04.07.2013, de prezentare a datei de sustinere a  tezei de doctorat, publicat in presa scrisa si pe  internet din 05.07.2013, din  cotidianul Desteptarea din Bacau: ADVERTORIAL Referenti oficiali sustin confirmarea doctoratului in stiinte juridice a autorului Vasile Botomei. – See more at: http://www.desteptarea.ro/advertorial-referenti-oficiali-sustin-confirmarea-doctoratului-in-stiinte-juridice-a-autorului-vasile-botomei/#sthash.1BLsO0NK.dpuf;

15)Decizia nr.1 din 15.07.2004 de admitere in profesia de avocat, infiintarea Cabinetului de avocat dr.Botomei Vasile cu adresa de sediu al Cabinetului in mun.Bacau, str.Republicii, 27, A, 3 si inscriere in tabloul avocatilor definitivi, in Baroul Bacau din cadrul Uniunii Nationale a Barourilor din Romania,CIF 16655686;

 16)Adeverinta nr.10/10-01-2012, eliberat de Baroul Bacau – UNBR cu sediul in mun. Bacau str. Republicii nr. 27, A, 3, in calitate de organizatie profesionala autorizata in baza Legii 51/1995, republicata, denumita in continuare membru component in Uniunea Nationala a Barourilor din Romani-UNBR, infiintata prin aplicatia practico-stiintifica din teza autorului dr.Botomei Vasile, identficata ca persoana juridica autorizata in baza Legii 51/1995, republcata, cu CIF 29497286, Uniune noua cu adresa de sediu in Mun. Bucuresti, B-dul Nicolae Balcescu, nr. 17-19, Sc. A, ap. 9.10,11, si sediul secundar in Mun. Bacau. str. Oituz, 33, reprezentata prin Presedinte UNBR, Dr. av. Botomei Vasile;

17)Practica aplicata la Curtea Europeana in aplicarea teoriei pluralismului organizatiilor profesionale de aparare rezultata prin Decizia din 21.02.2012 publicata in Monitorul Oficial partea a II-a nr. 610 din 24.08.2012 in cauza SC BARTOLO PROD COM SRL SI Botomei Vasile impotriva Romaniei cu reprezentare prin av.Botomei Vasile, conform adeverintei nr.10 din 10.01.2012 eliberata de UNBR-Presedinte Dr.av.Botomei Vasile;

18)Hotararea nr. 1148/15.10.2010, pentru infiintarea, inregistrarea si autorizarea pentru Biroul de Mediator Dr.Botomei Vasile, emisa de Consiliul de Mediere din Romania;

  19)Decizia nr.3 din 15.04.2011 de inscrierea a mediatorului Botomei Vasile in calitate de membrul in Asociatia Centrul Regional de Mediere Bacau, pentru exercitiul profesional de mediator autorizat.

            Nota: Actele publicate la teza de doctorat Botomei Vasile sunt publicate in format electronic in categoria informatiilor de interes public pe site-urile de aplicatie practico-stiintifice: www.botomeivasile.ro.

 II.Lista cu persoanele juridice de tip barouri si UNBR, rezultate prin aplicatia practico-ştiinţifica la teza de doctorat a autorului Dr. Botomei Vasile, intitulata: „Raspunderea administrativă. Aspecte practico-ştiinţifice in plan comparat Republica Moldova si România”.

III.Lista cu documente create prin aplicaţia practico-ştiinţifica la teza de doctorat a autorului Dr. Botomei Vasile, intitulata:”Raspunderea administrativă. Aspecte practico-ştiinţifice in plan comparat-Republica Moldova si România”.

 IV.Dovezi in materia  implementarii rezultatelor cercetarii din teza Dr.Botomei Vasile-Presedinte al Uniunii Nationale a Barourilor din Romania-UNBR:

1) Adresa raspuns de la Guvernul Romaniei, nr.2538 din 28.10.2013, pentru Uniunea Nationala a Barourilor din Romania-UNBR prin Presedinte dr. av. Botomei Vasile, privind implementarea rezultatelor cercetarii din teza de doctorat prin Ministerul Educatiei si Cercetarii;

2)Adresa raspuns nr.1506 din 08.01.2014,  de la Ministerul Afacerilor Interne-Secretariatul General, pentru Uniunea Nationala a Barourilor din Romania-UNBR   la Cabinet Presedinte dr. av. Botomei Vasile in dovedirea implementarii rezultatelor cercetarii din teza  de doctorat in cadrul MAI, realizata prin Academia de Politie Alexandru Ioan Cuza din Bucuresti;

3)Adresa raspuns nr. 12048 din 16.01.2014, emisa de Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii pentru Uniunea Nationala a Barourilor din Romania-UNBR prin Presedinte dr.av.Botomei Vasile in dovedirea implementarii rezultatelor cercetarii din teza de doctorat in aplicarea principiului de nediscriminare intre persoane cu calificari identice prin persoane juridice inregistrate cu activitatii identice si intre  aparatori calificati din structurii profesionale de tip barou, concurente la nivel judetean si mai multe  UNBR-uri la nivel national in aplicatia pricipiului de pluralism al organzatiilor profesionale de aparare;

4)Adresa raspuns nr. 749156/30.01.2014 emisa de Ministerul Finantelor Publice, pentru Uniunea Nationala a Barourilor din Romania-UNBR prin Presedinte dr. av. Botomei Vasile privind implementarea rezultatelor cercetarii  in materia inregistrarii, autorizarii si functionarii barourilor si UNBR-urilor concurente in temeiul si aplicatia  aceleiasi Legii 51/1995,republicata, realizata prin Scoala de Finante Publice si Vama din Romania;

5)Adresa raspuns nr. 1917 E din 13.02.2014 emisa de Inalta Curte de Casatie si Justitie, de luare in evidenta  a tezei solicitata  pe suport de hartie in vederea implementarii rezultatelor cercetarii in materia garantarii dreptului la aparare prin aparatori  din structurii profesionale de tip  barou concurente  la nivel judetean si mai multe  UNBR-uri la nivel national si punerea tezei la dispozitia magistratilor;

6)Model de raspuns  din partea Parchetelor de pe langa judecatoriile din tara in materia implementarii rezultatelor cercetarii prin Ministerul Public cu transmiterea tezei de doctorat catre   toate parchetele  din teritoriu cu includerea acesteia in fondul documentar de la PICCJ potrivit adresei raspuns nr.7/IP/2014 emisa de Ministerul Public prin Parchetul de pe langa Judecatoria Deva,  transmisa   pentru Cabinet Presedinte UNBR- Dr.Av. Botomei Vasile, mun. Bacau, str. Oituz, nr. 33;

7)Model de raspuns din partea parchetelor de pe langa tribunalele din tara in materia  implementarii rezultatelor cercetarii aplicatiei tezei de doctorat in drept confirmat de Ministerul Public prin Parchetul de pe langa Tribunalul Alba cu  nr. 7006/V/1/2013 din 19.11.2013, pentru Uniunea Nationala a Barourilor din Romania-UNBR prin Presedinte dr. av. Botomei Vasile, mun. Bacau, str. Oituz, nr. 33;

8) Model de raspuns din partea parchetelor de pe langa curtile de apel din tara in materia implementarii rezultatelor cercetarii aplicatiei tezei de doctorat in drept emis de Ministerul Public prin Parchetul de pe langa Curtea de Apel Craiova cu nr. 1104/V/4/2014 din 30.01.2014, pentru Uniunea Nationala a Barourilor din Romania-UNBR prin Presedinte dr. av. Botomei Vasile, mun. Bacau, str. Oituz, nr. 33;

9) Model de raspuns din partea instantelor judecatoresti din tara cu grad de judecatorie in materia  implementarii rezultatelor cercetarii aplicatiei tezei de doctorat emis de Judecatoria sector 5  Bucuresti, cu  nr. 1185/BIRP/11.11.2013 pentru Uniunea Nationala a Barourilor din Romania-UNBR prin Presedinte dr. av. Botomei Vasile, mun. Bacau, str. Oituz, nr. 33;

10) Model de raspuns din partea instantelor judecatoresti din tara cu grad de tribunale in materia  implementarii rezultatelor cercetarii aplicatiei tezei de doctorat emis de Tribunalul Neamt cu nr. nr. 59/36A/I/2013 din 05.12.2013 si nr. 62/36A/I/2013, respectiv nr. 2/36A/I/2014, pentru Uniunea Nationala a Barourilor din Romania-UNBR prin Cabinet Presedinte dr. av. Botomei Vasile, mun. Bacau, str. Oituz, nr. 33;

11) Model de raspuns din partea instantelor judecatoresti  cu grad de curti de apel din tara  in materia  implementarii rezultatelor cercetarii aplicatiei tezei de doctorat emis de Curtea de Apel Timisoara cu nr.1153/2013 din 19.11.2013, pentru Uniunea Nationala a Barourilor din Romania-UNBR prin Presedinte dr. av. Botomei Vasile, mun. Bacau, str. Oituz, nr. 33;

12)Adrese raspuns de la Institutul National al Magistraturii cu nr. 235 din 28.01.2014, nr. 235 din 13.02.2014, in dovedirea implementarii rezultatelor cercetarii in materia institutiei raspunderii administrativa pentru magistrati care incalca normele de drept material in dosarele aflate in solutionare si in materia  garantarii dreptului  la aparare pentru aparatori inscrisi in barouri concurente la nivel judetean afiliate la uniuni ationale de barouri concurente la nivel national potrivit adresei raspuns  nr. 235 din 07.02.2014, care prevede:

            ”Urmare a contestatiei dumneavoastra primite la Institutul National al Magistraturii la data de 07.02.2014, inregistrata sub nr. 235/07.02.2014, va aducem la cunostinta faptul ca vom da curs solicitarii dumneavoastra, in sensul ca adresa si documentele atasate vor fi supuse analizei membrilor Consiliului Stiintific al Institutului National al Magistraturii.”

13) Model de raspuns de la Inspectoratele Judetene de Politie din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane in materia implementarii rezultatelor cercetarii din aplicatia practico-stiintifica din teza de doctorat a autorului dr.av. Botomei Vasile prin Inspectoratul de Politie Judetul  Cluj, cu nr.807511 din 06.01.2014, pentru Uniunea Nationala a Barourilor din Romania-UNBR prin Presedinte dr. av. Botomei Vasile, mun. Bacau, str. Oituz, nr. 33;

14)Model de respuns de la Ministerul Afacerilor Interne-Inspectoratul General al Jadarmeriei Romane prin Inspectoratul Judetean de Jandarmi Dolj, nr.1458407 din 15.01.2014 pentru Uniunea Nationala a Barourilor din Romania-UNBR prin Presedinte dr. av. Botomei Vasile, mun. Bacau, str. Oituz, nr. 33;

15) Model de raspuns de la Guvernul Romaniei prin institutiile de tutela administrativa reprezentate prin institutiile de prefect din tara, prin Institutia Prefectului  judetului Ialomita, nr. 734/17.01.2014, pentru Uniunea Nationala a Barourilor din Romania-UNBR prin Presedinte dr. av. Botomei Vasile, mun. Bacau, str. Oituz, nr. 33, in materia implementarii rezultatelor cercetarii privind raspunderea administrativa a functionarilor publici, a organelor de conducere din institutiile publice, a alesilor locali, raspunderea  admnistrativa prin comisiile de disciplina din institutiile publice;

16) Model de raspuns de la unitatile administratiei locale la nivel de  consilii judetene din Romania, prin Consiliul Judetean Salaj, nr. 890/28.01.2014, in materia implementarii rezultatelor cercetarii privind raspunderea administrativa a functionarilor publici, a organelor de conducere din institutiile publice,a alesilor locali, comisiile de disciplina din institutiile publice si  documentare pentru formarea profesionala si pregatirea continua a functionarilor publici;

17) Model de raspuns de la Ministerul de Justitie – Administratia Nationala a Penitenciarelor, emis de Penitencirul Margineni, cu nr. Y/15023/PMDB/20.01.2014, in materia implementarii rezultatelor cercetarii  cu privire la asigurarea dreptului de petitionare, reprezentare si aparare pentru cetateni prin aparatori din barouri infiintatre in forma de pluralism la nivel judetean si pluralism de UNBR-uri la nivel national;

18) Model de raspuns de la Unitatile Administratiei Publice locale din Romania, prin municipiile  resedinta de judet, prin Unitatea Administrativ Teritoriala sector 1 Bucuresti, cu nr. 35794 din 16.01.2014 in materia implementarii rezultatelor cercetarii privind raspunderea administrativa a functionarilor publici, a organelor de conducere din institutiile publice, a alesilor locali, comisiile de disciplina din institutiile publice, documentare pentru formarea profesionala si pregatirea continua a functionarilor publici, cu aplicatia asigurarii dreptului de petitionare, reprezentare si aparare prin aparatori din barouri infiintate in forma de pluralism la nivel judetean si pluralism de UNBR-uri la nivel national in acordarea ajutorului public judiciar;

19) Model de raspuns de la  unitatile administratiei publice locale din Romania prin implementarea rezultatelor cercetarii din teza de doctorat  la nivel de comune din judetele tarii, prin comuna Chichis, jud. Covasna cu confirmare  din 07.01.2014, in materia implementarii rezultatelor cercetarii privind raspunderea administrativa a functionarilor publici, a organelor de conducere din institutiile publice, a alesilor locali, comisiile de disciplina din institutiile publice si  documentare pentru formarea profesionala si pregatirea continua a functionarilor publici, asigurarea dreptului de petitionare, reprezentare si aparare prin aparatori din barouri infiintatre in forma de pluralism la nivel judetean si pluralism de UNBR-uri la nivel national, aplicarea  rezultatelor in  acordarea ajutorului public judiciar;

20) Adresa raspuns nr.11362 din 09.01.2014 de la Institutia Avocatul Poporului din Romania competent in  materie de mediere intre organele de conducere din institutiile public, mediere institutionala intre institutii, intre cetateni si institutiile publice, cu titlu de exemplul de interpretare neconforma a legislatiei in materia actelor de interes public si de perceptie gesita in materia implementarii rezultatelor  cercetarii aflate in legatura cu domeniile de lucru ale institutiei;

21)Model de raspuns de la Ministerul Finantelor Publice-Agentia Nationala de Administratie Fiscala- Directia Generala de Administrare Fiscala, prin  DGFPublice  Ploiesti,cu nr. C.C.R.P.M.M. 5851/17.01.2014, in materia implementarii rezultatelor cercetarii cu privire la inregistrarea si autorizarea cabinetelor de avocati in baza deciziilor de admitere in profesia de avocat in urma examenilor si interviurilor organizate de catre Uniunea Nationala a Barourilor din Romania-UNBR, reprezentata prin presedinte Dr. Av. Botomei Vasile rezultata prin aplicatia practico-stiintifica din teza de doctorat;

22)Model de raspuns de la Institutia Presidentiala a Romaniei cu nr. 23201 din 06.12.2013, in materia implementarii rezultatelor din aplicatiile practico–stiintifice ale tezei de doctorat confirmate prin Presedinte UNBR, Dr.Av. Botomei Vasile, mun. Bacau, str. Oituz, nr.33, jud. Bacau;

23)Documente comparate.

V.Cereri de implementare  a rezultatelor din aplicatia practico-stiintifica din teza de doctorat.

VI.Opis cu raspunsurile centralizate primite din partea Guvernului Romaniei, Institutiei Prezidentiale a Romaniei, Ministerului Public prin parchetele teritoriale din compunerea acestuia, din partea  presedintilor de instante  din  Romania prin judecatorii, tribunale, curtii de apel, Consiliul National de Combatere a Discriminarii, Ministerul Afacerilor Interne prin inspectoratele judetene de politie si inspectorate judetene de jandarmi, penitenciare, unitati ale administratiei publice locale reprezentate prin consilii judetene, municipii, resedinte de judet, orase, comune, prin care se atesta confirmarea inregistrarii, publicari pe intranetul instantelor care a aprobat, inregistrat, publicat si implementat rezultatele cercetarii din teza de doctorat, rezultatele fiind comunicate pe adresa Uniunii Nationale a Barourilor din Romania-UNBR, CIF 29497286, la Cabinet Presedinte  UNBR, cu sediul in Mun. Bacau,str.Oituz, nr.33, pe adresa Biroul de Mediere Dr,. Botomei Vasile de la sediul profesional din mun. Bacau, str. Republicii, 27, A, 3 si pe adresa de domiciliu a autorului Botomei Vasile din mun. Bacau, str. Luminii, 3 bis, A, 2.

VII.Comunicatul Conf.univ.dr.Toma Toader, privind sustinerea in public a tezei Dr. Botomei Vasile, impreuna cu articolul din cotidianul Desteptarea aparut din  12.07.2013, intitulat: „Dr. Botomei Vasile l-a luat pe Stefan cel Mare si Sfant la Chisinau” http://unbr.info/dr-vasile-botomei-l-a-luat-pe-stefan-cel-mare-si-sfant-la-chisinau/ si http://www.desteptarea.ro/comunicat-dr-vasile-botomei-l-a-luat-pe-stefan-cel-mare-si-sfant-la-chisinau-p/.

VIII.Calauza pentru cercetarea stiintifica in elucidarea originilor raspunderii administrative la teza de doctorat in drept a autorului Botomei Vasile prin reflexia in administratia moderna a celor mai vechi izvoare istorice din Legile lui Zamolxe, Zeul Dacilor si din normele biblice ale Vechiului Testament si Noului Testament.

IX. -Incheierea din 11.12.2013 cu Sentinta Civila nr.2425 din 16.12.2013, definitiva si irevocabila dispusa in dosar nr. 754/32/2012 al Tribunalului Bacau sectia a II-a civila de contencios administrativ si fiscal cu autoritate de lucru judecat pentru recunoasterea in contradictoriu cu ministerul public a titlului profesional de doctor in drept cu capacitatea de folosinta, capacitate de exercitiu, calitate procesuala activa in exercitarea activitatii pentru functia de decan al Baroului Bacau din cadrul Uniunea Nationala a Barourilor din Romania si Presedinte al Uniunea Nationala a Barourilor din Romania-UNBR,

X. Delegatia nr. 55 din 10.10.2013 de reprezentare pentru Presedinte Dr. Botomei Vasile pentru Uniunea Nationala a Barourilor din Romania-UNBR.

Presedinte,

Dr. Botomei Vasile

*Apasa AICI pentru a vizualiza APENDICE la teza de doctorat dr. Botomei Vasile – PARTEA 1;

*Apasa AICI pentru a vizualiza APENDICE la teza de doctorat dr. Botomei Vasile – PARTEA 2;

Comments are closed.